Drago Šketa in Dominika Švarc Pipan. Foto: Twitter Ministrstvo za pravosodje
Drago Šketa in Dominika Švarc Pipan. Foto: Twitter Ministrstvo za pravosodje

Ministrica Dominika Švarc Pipan se je v prisotnosti generalnega državnega tožilca in predsednika državnotožilskega sveta Igorja Lučovnika udeležila tudi delovnega sestanka z vodji državnih tožilstev. Obravnavali so delo državnih tožilstev v prvih štirih mesecih letošnjega leta.

Na ministrstvu so ob tem pojasnili, da so skupni sestanki z vodji državnih tožilstev sicer priložnost, da se pregleda stanje glede uresničevanja letnih programov dela in se sprejmejo potrebni ukrepi za morebitna odstopanja od načrtovanih rezultatov. Letni programi dela državnih tožilstev tako predstavljajo dober pripomoček za ugotavljanje težav na posameznih državnih tožilstvih in orodje za njihovo premagovanje.

Ministrica je obiskala državno tožilstvo. Foto: Twitter Ministrstvo za pravosodje
Ministrica je obiskala državno tožilstvo. Foto: Twitter Ministrstvo za pravosodje

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je ministrici zahvalil "za hitro imenovanje trinajstih državnih tožilcev, ki jih je prejšnja vlada zaustavila".

"Ponosna sem, da ste si kljub vsem težavam, s katerimi ste se soočili v preteklosti – od epidemije, političnih pritiskov do velikega pomanjkanja kadrov – tako državno tožilstvo kot celota, kot tudi posamezna državna tožilstva, prizadevali za doseganje zastavljenih ciljev in dobrih rezultatov, predvsem pa, da izkazujete sposobnost prilagajanja novim razmeram in novim načinom dela," je ministrica nagovorila zbrane.

Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da se število nerešenih zadev na določenih državnih tožilstvih zmanjšuje. Po njenem mnenju bi morala državna tožilstva v starejših zadevah, ki so na sodiščih, z vsemi sredstvi, ki so jim na voljo, zahtevati hitrejše postopanje sodišča, so še navedli v sporočilu.