Prekinitev je nastala po več zapletih, ki so spremljali točko o predlogu za ustanovitev preiskovalne komisije glede Gen-I-ja, Star Solarja in Gibanja Svoboda.

Člani mandatno-imunitetne komisije državnega sveta so na današnji seji sprejeli tolmačenje člena, ki govori o ponovitvi glasovanja. S to ugotovitvijo bodo zdaj seznanili predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Prihodnji teden bo nato jasno, kako se bo nadaljevala prekinjena 14. seja državnega sveta.

Ob tem še ni povsem jasno, ali bodo v nadaljevanju seje nadaljevali odločanje o ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije.

Državni svetniki bi morali na sredini seji odločati o predlogu za ustanovitev preiskovalne komisije, ki se bo ukvarjala s poslovanjem podjetij Gen-I in Star Solar ter domnevnim nezakonitim financiranjem Gibanja Svoboda. Pobudo za sprejem zahteve za odreditev parlamentarne preiskave je na predlog državnega svetnika iz vrst SDS Andreja Poglajena vložila interesna skupina lokalnih skupnosti.

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je vložila predlog za preložitev razprave in odločanja o predlagani zahtevi za ustanovitev preiskovalne komisije. Ta predlog je bil na to z 18 glasovi za in 15 proti sprejet.

A se je nato izkazalo, da sta dva svetnika, Poglajen in David Klobasa, pomotoma predlog za preložitev podprla. Kot sta pojasnila, sta mislila, da glasujeta o predlogu za tajno glasovanje.

Zaradi nesoglasij o tem, kako naj se seja nadaljuje, je bil sklican sestanek mandatno-imunitetne komisije, da se dogovori o tem, kako naprej. Člani komisije se niso uspeli poenotiti o načinu poteka seje, zato so se odločili, da bodo na osnovi posnetka s pomočjo strokovnih služb pripravili magnetogram in nato s pomočjo enoznačnega zapisa danes sprejeli sklep in z ugotovitvami seznanili predsednika državnega sveta. Ta bo nato v najkrajšem možnem času sklical nadaljevanje seje.