Gospodarski kriminal bo laže preganjati, saj ne bo več treba dokazovati zelo težko dokazljivega neposrednega naklepa. Foto: Thinkstock
Gospodarski kriminal bo laže preganjati, saj ne bo več treba dokazovati zelo težko dokazljivega neposrednega naklepa. Foto: Thinkstock
false
Množično kršenje pravic delavcev bo ostreje kaznovano. Foto: Dani Modrej

Predlog novele kazenskega zakonika po novem strože opredeljuje kazniva dejanja, povezana s terorizmom, gre pa za usklajevanje zakonodaje na evropski ravni, so pojasnili na vladi. Za pregon bo tako zadoščalo že dejstvo, da je šlo za ščuvanje ali javno poveličevanje terorizma, in ne bo treba več dokazovati dejanskega namena spodbujanja terorističnega dejanja. Opredeljuje tudi kaznivo dejanje potovanja z namenom terorizma.

Spremembe so namenjene tudi pregonu gospodarske kriminalitete. Po zdaj veljavnem zakoniku mora biti pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti izkazan zavesten namen pridobitve protipravne premoženjske koristi ali povzročitve premoženjske škode. Po predlogu pa bi za pregon zadoščal že morebitni naklep storilca.

"Novela je po obsegu členov relativno kratka, po vsebini pa predstavlja po našem trdnem prepričanju izjemno pomemben korak naprej h krepitvi pravne države, h krepitvi odgovornosti posameznikov in k učinkovitosti kazenskega pregona in kazenske odgovornosti na nekaterih ključnih elementih, ki pestijo današnjo družbo," je po seji vlade dejal minister za pravosodje Goran Klemenčič.

Kazniva bo tudi pornografija iz maščevanja
Poleg tega se zaostrujejo kazni za zlorabe položaja uradne osebe ali javnega uslužbenca, kjer gre po navedbah Klemenčiča za kazniva dejanja, ki so pogosto povezana s korupcijo v javnem sektorju. Med rešitvami je minister izpostavil tudi višje zagrožene kazni za množično kršitev temeljnih pravic delavcev in kršitev pravic iz socialnega varstva, lažje dokazovanje kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev ter uvedbo kaznivosti oškodovanja upnikov, tudi če znaša povzročena premoženjska škoda manj kot 50.000 evrov.

Novela predvideva tudi višjo zagroženo kazen za zlorabo svetovnega spleta z objavljanjem posnetkov ali sporočil s seksualno vsebino z namenom izsiljevanja ali nadlegovanja polnoletne osebe. Med kazniva dejanja pa so na novo uvrstili t. i. pornografijo iz maščevanja, kjer gre za posnetke, ki so nastali, npr. v zvezi med dvema partnerjema, nato pa jih oseba iz maščevanja začne objavljati na pornografskih straneh in drugje po spletu.

Prihodnji teden bo vlada obravnavala tudi novelo zakona o kazenskem postopku.