Foto:
Foto:

Z letošnjim letom se ženske lahko upokojijo, če so dopolnile 54 let in osem mesecev starosti ter imajo 35 let in devet mesecev pokojninske dobe.

Upokojijo se lahko tudi, če so dopolnile 59 let in osem mesecev starosti ter imajo najmanj 20 let pokojninske dobe oz. če so dopolnile 61 let in osem mesecev starosti ter imajo najmanj 15 let pokojninske dobe. Za moške so upokojitveni pogoji za starostno pokojnino še vedno dopolnjenih 58 let in 40 let pokojninske dobe, 63 let starosti ter najmanj 20 let pokojninske dobe ali 65 let starosti in najmanj 15 let pokojninske dobe.

Največje znižanje pokojnine je 9-odstotno
Polna starost je z letom 2004 pri ženskah v prehodnem obdobju izenačena z minimalno starostjo za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Polna starost za moške pa odslej znaša 60 let in pol. Moškemu, ki bo uveljavljal pravico pri nižji starosti in še nima 40 let delovne dobe, se bo pokojnina znižala za vsak mesec manjkajoče starosti za 0,3 % (ob upokojitvi v starosti 58 in 59 let) oz. za 0,25 % (ob upokojitvi med 59. in 60. letom starosti), za 0,2 % pa se bo upokojencu pokojnina znižala, če se bo upokojil med dopolnjenim 60. letom in starostjo 60 let in pol. Največje možno znižanje starostne pokojnine, uveljavljene v letu 2004, lahko v tem primeru znaša devet odstotkov in je trajno.

Nižja upokojitvena starost za vzgojo otrok in delo pred 18. letom
Še ena novost je znižanje upokojitvene starosti zaradi najmanj petletne vzgoje in skrbi za vsakega rojenega oz. posvojenega otroka, ki ima slovensko državljanstvo. Za delo pred 18. letom starosti se lahko upokojitvena starost ženskam zniža tako, da se smejo upokojiti pri starosti 54 let in osem mesecev ob 35 letih in devet mesecih delovne dobe, če so bile obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane še pred dopolnitvijo 18. leta starosti.

V letošnjem letu bodo lahko tisti, ki se bodo želeli upokojiti, manjkajočo pokojninsko dobo za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine dopolnili tudi z dodano dobo. Ta pa bo lahko obsegala čas zaključenega študija na dodiplomskem in podiplomskem šolanju, dejanski čas služenja vojaškega roka, nadomestne civilne službe oz. čas osnovnega usposabljanja v rezervni sestavi.

Pokojnine za vdove in starše, ki jih je preživljal otrok do smrti
V letošnjem letu bo pravico do državne pokojnine lahko uveljavil vsak posameznik, ki je dopolnil 67 ali več let, pod pogojem da je med 15. in 65. letom starosti imel najmanj 30 let prijavljeno stalno bivališče v Sloveniji. Vdova bo pravico do vdovske pokojnine letos lahko pridobila, če bo ob smrti svojega partnerja dopolnila starost 52 let in pol, vdovec pa bo moral biti star 53 let. Pravico do družinske pokojnine v nekaterih primerih lahko pridobijo tudi starši, ki jih je umrli otrok preživljal do svoje smrti.