Slovenija
Tekmovanje za Vegovo prizanje na srednjih šolah poteka že 63 let. Foto: MMC RTV SLO
Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, v letošnjem letu ne sofinancira tekmovanj osnovnošolcev in srednješolcev za Vegova priznanja; razvedrilne matematike; tekmovanja dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike; državnega tekmovanja v naravoslovju za dijake; tekmovanja iz logike za učence, dijake in študente ter tekmovanja iz kemije za učence za Preglova priznanja.
Zavod za šolstvo za natis priznanja za udeležbo na tekmovanju, ki ga sam organizira, šolam zaračuna 0,31 evra, za bronasto in srebrno priznanje pa 1,46 evra. Financiranje tekmovanja za Vegovo priznanje pa je zavrnil zaradi kotizacije, ki za enega udeleženca znese 1,50 evra in jo prav tako večinoma krije šola.

Dodaj v

Šolska tekmovanja iz naravoslovja, logike, matematike in kemije letos niso financirana

Kdo odloča o financiranju tekmovanj, ki jih organizira zavod za šolstvo?
8. marec 2018 ob 10:51
Ljubljana - MMC RTV SLO

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je na letošnjem razpisu zavrnil sofinanciranje nekaterih najstarejših in najbolj množičnih tekmovanj v Sloveniji.

Tekmovanj v znanju je na osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah vedno več. Otroci in mladostniki se merijo v znanju tujih jezikov, materinščine, zgodovine, geografije, matematike, logike, kemije itd. Najuspešnejši se s priznanji nato potegujejo za štipendijo za nadarjene. Še pred dobrimi tremi leti je organizacijo tekmovanj financiralo Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in znanost, ki pa se je nato odločilo izvedbo javnega razpisa prenesti na Zavod RS za šolstvo. Organizatorji uglednih tekmovanj, ki so letos izpadla iz financiranja, pa so do zavodovih potez vedno bolj kritični.

Zavod za šolstvo je v petek le objavil, katerim tekmovanjem, izpeljanim v šolskem letu 2016/2017, bo povrnil stroške. Največ, dobrih 13.000 evrov je namenil tekmovanju v znanju vesele šole, ki ga izvaja Mladinska knjiga. Drugo mesto je na razpisu zasedla Domijada, ki jo organizira Skupnost dijaških domov RS, prejeli so kar 11.000 evrov, čeprav gre za športno tekmovanje. V javnem razpisu zavoda pa je izrecno podčrtano, da: "predmet sofinanciranja niso tekmovanja iz športa". V programu 55. Domijade, ki je drugo najbolje financirano tekmovanje letošnjega razpisa, pa najdemo tekmovanja iz odbojke, košarke, tenisa, nogometa in streljanja.

Zavod v razpisu navaja, da bo sofinanciral organizacijo tekmovanj s področja znanstvenih disciplin, jezikov, kulture in trajnostnega razvoja. Izvedbo teh tekmovanj prevzemajo različne organizacije: Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) organizira tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje in tekmovanje iz logike, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) organizira tekmovanje za Vegovo priznanje, sam zavod za šolstvo pa npr. organizira tekmovanje za Cankarjevo priznanje, tekmovanje iz zgodovine itd.

Nefinanciranje naravoslovnih tekmovanj
DMFA in ZOTKS pa sta letos ostala brez financiranja za tekmovanja iz matematike, logike, kemije in naravoslovja, čeprav imajo nekatera dolgoletno tradicijo; matematika 60 let, kemija več kot 50 let, računalništvo in tehnika več kot 40 in logika več kot 30 let. Društvi zato opozarjata na neurejene razmere pri sofinanciranju tekmovanj, odkar je to nalogo pred tremi leti prevzel zavod za šolstvo.

"Za začetek odmislimo, da je najmanj nespodobno, da se je v preteklih letih ZRSŠ potegoval za sredstva na istem razpisu kot ostali organizatorji, danes pa mu tega ni potrebno in je že tako v privilegiranem položaju," v pismu ministrici za izobraževanje, znanost in šport Maji Makovec Brenčič pišeta DMFA in ZOTKS. Ker je zavod za šolstvo tako organizator svojih tekmovanj kot financer drugih tekmovanj, se osmoljeni društvi sprašujeta, ali za zavod veljajo enaka pravila kot za druge.

Naravoslovci ob Zoisove štipendije?
Trenutno ni nobene bojazni, da bi naravoslovno nadarjeni učenci zaradi nefinanciranja tekmovanj iz naravoslovja, logike, matematike in kemije ostali brez možnosti tekmovanja. Tudi priznanja s teh tekmovanj še vedno štejejo za pridobitev Zoisove štipendije, čeprav pravilnik navaja, da je med pogoji za dodelitev "izjemen dosežek na državnih tekmovanjih". Državno tekmovanje pa je tisto, ki ga na podlagi javnega razpisa "sofinancira ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ali Zavod Republike Slovenije za šolstvo".

A pravilnik v istem členu na srečo še dodaja, da se izjemni dosežek na tekmovanju upošteva, "če je bil organizator tekmovanja kadar koli v preteklih treh letih od datuma tekmovanja (...) upravičen do sofinanciranja". Priznanja z omenjenih tekmovanj kljub letošnjemu nefinanciranju torej omogočajo pridobitev štipendije, vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo, če bodo iz razpisa izpadla še v prihodnjih dveh letih.

So kotizacije res javni vir financiranja?
V sporočilu za javnost je zavod pojasnil, da se ni odločil za sofinanciranje tekmovanj iz naravoslovja, logike, matematike in kemije, ker "je organizator tekmovanj iz drugih javnih virov pridobil sredstva v višini, ki je presegala z javnim razpisom določene upravičene stroške tekmovanja. Dvojno financiranje iz javnih sredstev pa je prepovedano".

Matjaž Željko iz DMFA-ja je nad razlogom za ukinitev sofinanciranja tekmovanja za Vegovo priznanje razočaran, saj je zavod za šolstvo v javna sredstva štel kotizacijo, ki znaša 1,5 evra na udeleženca. Čeprav po Željkovih navedbah Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov, ki mdr. podeljuje Zoisove štipendije, kotizacije ni prepoznal kot javni, ampak zasebni vir, torej naj dvojnega financirana iz javnih sredstev ne bi bilo.

Za Vegovo priznanje letno tekmuje 80.000 matematičnih navdušencev
Za Vegovo priznanje letno tekmuje okoli 80.000 udeležencev, hkrati pa gre za najstarejše tekmovanje v Sloveniji, ki na srednjih šolah poteka že 63 let. Medtem ko je Zavod za šolstvo ukinil sofinanciranje tega tekmovanja zaradi kotizacije, pa šolam sam zaračunava natis bronastih in srebrnih priznanj ter priznanj za udeležbo za tekmovanja, ki jih sam organizira. Gre za tekmovanja iz nemščine, angleščine, zgodovine, geografije, računanja in tekmovanje za Cankarjevo priznanje. V DMFA-ju menijo, da gre tu za "prikrito kotizacijo".

Na vprašanje, zakaj so kotizacije za tekmovanja v razpisu obravnavali kot javni vir financiranja, Zavod za šolstvo odgovarja: "Plačnik kotizacij za tekmovanja ZOTKS-ja in DMFA-ja so bile šole. Torej gre za javna sredstva." Nato pa v odgovoru na vprašanje, zakaj zavod za šolstvo lahko zaračunava natis priznanj, kotizacije pa se mu zdijo sporne, dodaja: "Ob tem ne drži, da kotizacija pri tekmovanjih, ki jih sofinancira Zavod Republike Slovenije za šolstvo, sama po sebi ni dopustna. Vendar pa pridobljena sredstva kotizacij ne smejo preseči upravičenih stroškov, ki jih prijavitelj uveljavlja na javnem razpisu." Pri tem je treba poudariti, da je v dvoletnem razpisu DMFA-ja za šolsko leto 2015/2016 prejelo financiranje za določena tekmovanja, za 2016/2017 pa ne, čeprav se ne pogoji razpisa ne kotizacije niso spremenili.

V praksi se ravnatelji sami odločajo, iz katerih virov bodo učencem pokrili udeležbo na tekmovanju, so pojasnili na eni izmed osnovnih šol. Nekateri denar vzamejo iz šolskega sklada, v katerem so donacije zasebnikov, drugi staršem izstavijo položnice, tretji pa dejansko črpajo iz javnih sredstev, ki jih šoli zagotovi MIZŠ.

Isti razpisni pogoji, drugačen izid
ZOTKS pa ne razume predvsem tega, da so v dvoletnem razpisu njihova tekmovanja v prvem letu pridobila sredstva, v drugem letu pa ne, čeprav se razpisni pogoji in potek tekmovanja niso spremenili. Tako so za leto 2015/2016 pridobili dobrih 52.000 evrov za sofinanciranje 20 dogodkov v Sloveniji in v tujini, za leto 2016/2017 pa so na istem razpisu z istimi pogoji prejeli zavrnitev za sofinanciranje tekmovanja iz kemije na OŠ za Preglova priznanja, tekmovanja iz logike za učence, dijake in študente ter tekmovanja iz naravoslovja za dijake 1. in 2. letnikov srednjih šol. Zelo nezadovoljni so tudi s tem, da zavod razpis za npr. šolsko leto 2016/2017 odpre šele jeseni 2017, ko je tu že novo šolsko leto in so bila vsa tekmovanja že izpeljana, nevedoč, ali jim bo ZRSŠ za nazaj namenil denar ali ne.

Tekmovanja podprla mariborska univerza
Ogorčenje nad nefinanciranjem uglednih naravoslovnih tekmovanj je izrazila tudi Univerza v Mariboru. "Če odgovorni za ta fiasko ukinitve (so)financiranja menijo, da se raziskovalni potencial ne kaže skozi dosežke na področju matematike, računalništva, logike in naravoslovnih predmetov, naj razmislijo, ali svojih odgovornih mest ne bi prepustili tistim, ki so si skozi matematiko, logiko, računalništvo in naravoslovne predmete razvili sposobnost logičnega in odgovornega razmišljanja ter delovanja!" so zapisali v sporočilu za javnost.

Larisa Daugul
Prijavi napako
Komentarji
arhitektka
# 08.03.2018 ob 10:56
Pri nas znanje vedno manj velja. Nočemo ga, hočemo povprečje.

Napišite še,katera tekmovanja so sredstva dobila. Slišim govorice, da kvačkanje? Se bo to štelo za Zoisovo štipendijo?
ciklama2000
# 08.03.2018 ob 11:00
Itak. Nadpovprečneže in vse tiste, ki razmišljajo s svojo glavo, je treba zatret. Preferira pa se ovce, ki jih je lažje nadzirat, usmerjat in molzt.
Tu se kaže vsa gniloba naše države!
Bivši uporabnik
# 08.03.2018 ob 10:57
Sej bodo pa zoisove štipendije dobili prvaki v klekljanju in taborniških igrah.
fritaja
# 08.03.2018 ob 10:59
Pa saj se tisti, ki se potegujejo za Zoisove štipendije, lahko udeležijo kuharskih tekmovanj ali pa tekmovanj v skavtskih veščinah. Zakaj bi se mučili z logiko ali fiziko? Sploh logikov v tej družbi res ne rabimo... ;)
red_horse
# 08.03.2018 ob 10:53
Saj so neoliberalci nekako povedali: v šolo podjetništvo, vse ostalo je balast. Sramota.
patriot1970
# 08.03.2018 ob 11:00
DMFA in ZOTKS pa sta letos ostala brez financiranja za tekmovanja iz matematike, logike, kemije in naravoslovja,........

Po pričakovanjih,....nič ni bolj škodlijivega za današnjo mladino kot logika,........saj če bodo le to uporabili,....potem definitivno ne bodo podprli smernic današnje politične usmeritve v Sloveniji!
karakter
# 08.03.2018 ob 11:09
Ne rabimo inteligentnih in izobraženih ljudi, ti bodo hoteli zapustit državo!
IndyBob
# 08.03.2018 ob 11:06
Ce tole birokratščino lahko kdo razume? Mogoče bi lahko uvedli tudi drzavna tekmovanja iz najbolj zapletene birokracije. Dodatne točke za zaciklane probleme!
Zmerni
# 08.03.2018 ob 11:22
Zmanjkuje denarja za šolstvo, včeraj objavljena maketa za drugi tir je stala okoli 100.000 €! Norce se delajo iz navadnih ljudi.
zarman
# 08.03.2018 ob 11:07
...še eden pozitiven doprinos in podpora slovenski znanosti. Nenazadnje, saj to sploh ni več v modi. Poglejte nekatere naše polpismene župane, politika s kupljenimi fakultetami in vplivneže z zaporniškim slengom. Zakaj bi potem potrebovali in vzpodbujali takšne nepotrebne zadeve. KATASTROFA!!!
Lukos
# 08.03.2018 ob 11:10
Največja katastrofa za vse politike....ko ljudje začnejo razmišljati logično in pridejo do zaključka, da trenutna politika tako leva in desna je ista....samo svinje se zamenjajo korito ostaja isto.

Se vnaprej opravičujem sivnjam, ker jih primerjam z politiki.
slovenkaaaa
# 08.03.2018 ob 11:02
Groza, kake razmere. Tako velika tekmovanja, pa čakajo, ali sredstva bodo ali ne? Po drugi strani pa tisoče slovenskih društev dobivajo redni proračun.

Saj najbrž bo kdo na zavodu za šolstvo prevzel odgovornost za izbor športnega tekmovanja v nasprotju s pravili ter za dvojna merila glede kotizacij. Najbrž. :)
1970b
# 08.03.2018 ob 11:15
Predvidevam, da je problem birokracija.
Najverjetneje so financiran tista tekmovanja, kjer je bilo vse v skladu z biroktaskimi pravili. Vsebina jebia pri izboru najverjetneje irrelevantna.

Takšnim tipom tekmovanja kot so Vegova ali Preglova in tekmovanja iz fizike, bi preprosto morali dati denar in samo gledati output (ali se tekmovanje izvede, število udeležencev).
Tisti, posamezniki ki vodijo in aktivno sodelujejo v teh tekmovanjih itak voluntirajo in noben ne nosi nič v svoj žep.

Direktor Zavoda za šolstvo bi moral nepreklicno odstopiti, oziroma biti odstavljen.
Na ta način se namreč uničuje predvsem tisto kar je dobrega in dviga dodano vrednost v izobraževanju. Ta tekmovanja predstavljajo izziv za najboljše učence in dijake, kjer se srečujejo s problemi, ki jih ne znajo rešiti. Takšna izkušnja je neprecenljiva, saj spodbuja posameznika k razmišljanju.
HOR
# 08.03.2018 ob 11:09
"...Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, v letošnjem letu ne sofinancira tekmovanj: osnovnošolcev in srednješolcev za Vegova priznanja; razvedrilne matematike; tekmovanja dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike; državnega tekmovanja v naravoslovju za dijake; tekmovanja iz logike za učence, dijake in študente ter tekmovanja iz kemije za učence za Preglova priznanja..."

Za domovino kontra naravoslovju naprej...
Mr.Bong
# 08.03.2018 ob 11:17
V prihodnjih mesecih pričakujem kakšen bombastičen naslov novice v stilu: 'Slovenija na svetovnem prvenstvu v kleklanju in kvačkanju pometla s konkurenco. Klekljarica iz Idrije postavila absolutni svetovni rekord v hitrostnem klekljanju, katerega bo preučila tudi Guinessova knjiga rekordov...'
Bivši uporabnik
# 08.03.2018 ob 11:32
včeraj objavljena maketa za drugi tir je stala okoli 100.000 €

prosim??
blef
# 08.03.2018 ob 11:44
Jaz pa popolnoma razumem oblast, logika in matematika ji je nerazumljiva, kvačkanje pa čudovito obvlada.
IndyBob
# 08.03.2018 ob 10:59
Slika 1: Ce pri sestevanju tako velikih stevil zacnes od spredaj, bo to kar tezka naloga. Sestevati se zacne seveda pri enicah, nato deseticah,...
jabovko96
# 08.03.2018 ob 13:13
Ravno ta tekmovanja so tisti presežki, ki iz najbolj nadarjenih učencev znajo povleči tisto dodano in jim dati motivacijo za nadaljnje učenje, saj so dotični predmeti v šoli nadarjenim učencem tako ali tako prelahki. Služijo pa tudi dviganju splošne intelektualne ravni. Slovenijo bo na dolgi rok ukinitev teh tekmovanj stala veliko več, kot si ljudje mislijo.
zozozo
# 08.03.2018 ob 13:13
Ni to stvar nekega namernega debiliziranja, kot si tu eni predstavljate. To je stvar razgradnje tradicionalno obstoječih sistemov in vsiljevanja vsegliharstva v vse pore družbe.

Ne more bralna značka ali Vegovo priznanje ali kaj podobnega biti več vredno kot Domijada ali Čevapčijada, če je vse glih. Ne zavod za šolstvo, ne šole ne morejo enemu društvu dajat prednosti pred drugim, ker bo drugo tožilo.

In ko se je ministrstvo odločilo, da to ni več stvar, ki je potrebna sistemskega financiranja in organizacije, ampak nekaj, kar bo šlo na javne razpise, je potem konec. Eno leto ali par let bo Vegovo, potem bo malo Domijada, potem bo prvenstvo v pečenju paprik, potem bojo tri različna tekmovanja iz fizike vsako z drugačno težavnostno stopnjo, ali pa bo eno potekalo v šolah drugo pa v cerkvah, itd.

In nobeno priznanje, ki ga bo kak otrok dobil na teh tekmovanjih, ne bo pomenilo nič. Ne otroku, ne staršem, ne šoli, ne financerjem štipendij.
Lyn19
# 08.03.2018 ob 11:42
bravo slovenija - dejmo mladim govorit naj gredo v naravoslovje, hkrati pa tega ne podpirat... kje je logika?
Bivši uporabnik
# 08.03.2018 ob 11:32
za ta denar zgradiš pravo hišo..
AM
# 08.03.2018 ob 11:24
Bolano !

Odgovarjal pa seveda ne bo nihče !

Važno, da bo ples sofinanciran.....
kolesar666xl
# 08.03.2018 ob 11:10
povežite vse skupaj še z rodetovo izjavo, da šole ne učijo (dovolj) krščanstva ..... in gremo nazaj, v srednji vek.
slovenc pa pol
# 08.03.2018 ob 10:55
Pohvalno,da to še obstaja in da se kdo sploh še kdo udeleži teh tekmovanj...glede na to da so socialna omrežja podebilla otroke...
tanj
# 08.03.2018 ob 11:46
Največ, dobrih 13.000 evrov je namenil tekmovanju v znanju vesele šole, ki ga izvaja Mladinska knjiga. Drugo mesto je na razpisu zasedla Domijada, ki jo organizira Skupnost dijaških domov RS, prejeli so kar 11.000 evrov, čeprav gre za športno tekmovanje. V javnem razpisu zavoda pa je izrecno podčrtano, da: "predmet sofinanciranja niso tekmovanja iz športa".

Fantje, je treba znat lobirat in tja zadaj nekam lest, ne pa z glavo razmišljat in miselne orehe tret. To je vsaj nauk te zgodbe.
kon
# 08.03.2018 ob 13:14
Če zdj ne bodo letele glave pa ne vem kdaj bodo. Nesposobneži!
HelenaAna
# 08.03.2018 ob 12:22
Največja težava ni to, da so ukinili financiranje teh tekmovanj (čeprav bode v oči, da gre za tekmovanja s tradicijo in v glavnem za naravoslovje). Tekmovanja bodo pač organizirali še naprej - o tem sem prepričana.
Največji "prihranek" za državo bo namreč posledica ukinitve tega financiranja, to je pa dejstvo, da učenci in dijaki, ki jim gre naravoslovje bolje od družboslovja, ne bodo mogli uveljavljati svojih dosežkov za pridobivanje Zoisovih štipendij. Tukaj gre pa za bistveno večji denar ...
Tekmovanje iz matematike je bilo v tem smislu diskriminirano že prej zaradi interpretacije birokratov na Skladu za razvoj kadrov in štipendije glede tega, kaj so srebrna priznanja na državnem tekmovanju. K sreči so pred tremi leti na DMFA spremenili pravilnik tekmovanja, tako da matematično nadarjeni otroci zadnja tri leta niso bili več diskriminirani v primerjavi s svojimi bolj družboslovnimi ali jezikovno nadarjenimi vrstniki.
No, zdaj so pa očitno našli drug način, kako prihraniti pri nadarjenih ...
Love_tigBitties
# 08.03.2018 ob 11:52
Pri vseh milijonih in milijardah, ki poniknejo letno v SLO je problem nameniti nekaj 100k€ za takšne stvari? Sramota!
red_horse
# 08.03.2018 ob 11:45
BarakOrkbama
Zakaj že, če bi lahko začeli pri družboslovnih univerzah, ki več stanejo in manj proizvedejo?

Ne vem no, v zahodnih državah (Nemčija, Švica, Italija itd) ne ukinjajo družboslovnih fakultet. Lahko pa smo seveda unikum.

Pri nas je bolj problem to, da naš privatni sektor ne dela - imamo manjko inženirjev, plače inženirjev pa se gibajo tam okoli 1200 evrov.
Wolfy
# 08.03.2018 ob 11:31
Naj DMFA zacne z zbiranjem donacij za organizacijo tekmovanj. Takoj doniram...
socrates
# 08.03.2018 ob 13:30
Bravo, država!!!! Ful ponosen na to, da se financirajo predstave politikanske gnojnice (npr. koliko državo stane, da se hodit ministrica in Pahor slikat v Korejo in Turčijo), ne zmore se pa finacirati nekaj, kar spodbuja kreativnost otrok. Pravi unikun in velik privilegij, da lahko živim in plačujem davke .... v Butalah!!!!!
h123
# 08.03.2018 ob 13:13
Pa saj niso normalni. To je sramota za Slovenijo. Ko v tujini primerjamo solske sisteme sem zmeraj hvalil slovenskega prav na podlagi teh tekmovanj in (posledicno) krozkov in dodatnih poukov kjer se tekmovalci pripravljajo na ta tekmovanja!
recog
# 08.03.2018 ob 12:06
mi vsi smo nesposobni, ker trpimo take ljudi na položajih. vse nas je lahko sram, da nimamo načina za zamenjavo teh nerazgledanih bedakov na oblasti.
Nha Trang
# 08.03.2018 ob 11:52
Namesto naravoslovja, logike, matematike bo tekmovanje iz birokracije. Kdor najbolj zacikla problem dobi povišico plače.
pinto55
# 08.03.2018 ob 15:26
Ljudje ne se sekirati. Učitelji smo tisti, ki vsa ta tekmovanja na šolah organiziramo, popravimo naloge, pripravljamo otroke itd. Vsaj so vsi stroški že v naših prevelikih plačah. Sam sem zraven pri 5 različnih tekmovanjih iz naravoslovja, matematike in fizike. Ne me vprašati koliko ur po pouku sem z učenci v šoli ...
PS
Aja pa ne hodim domov ob 13.h kot je običajni delovni čas učitelja omenjen na forumu :)
Lep popoldan,grem nazaj v službo. Govorilne pa to ...
pogled
# 08.03.2018 ob 13:22
Pa to ni normalno!
Predlagam!, glede na to , da smo prišli do velikega spoznanja, da je potrebno pri znanju varčevati, da ukinemo šolstvo oz. ga zreduciramo na dvoletno izobraževanje-samo toliko, da se za silo naučimo abecedo in šteti do deset. Vsakemu mestu bo pripadel točno en ucitelj, pouk bo potekal na prostem, zato, da se bodo šole prodale za različne obrti, saj kaj drugega niti ne bomo mogli imeti. Na ta način bo država privarčevala, saj to je edini namen te države, kajne?
Primitivizem, da ga ni večjega!
Osnovna logika pravi, da v nedogled ne moreš varčevati, če ničesar novega ne ustvariš-zaslužiš. Ampak ti naši, ne oni ne bi vlagali v znanje ter prodaji produkte le tega v tujino in na ta način služili denar, ter se izognili varčevanju.
Če me spomin ne vara, je Avstrija še več sredstev vložila v znanost, ko je pred leti nastopila kriza. Kje je Avstrija, kje smo mi.
Ti naši očitno niso hodili na tekmovanja iz logike.
ozi
# 08.03.2018 ob 12:59
to je napad na intelektualno raven naroda. to je groza in sramota brez primere. zakaj noben izmed vrlih novinarjev ne razišče kdo je odgovoren? zakaj se vsi skrivajo za ministrstvi in sekretarji? daj, bodi faca, napiši, da nas Janez Novak namerno debilizira. bom vedel, ko ga srečam na cesti kaj zabrisat smeti! s polovičarskimi članki samo prilivajo na ogenj - ljudje smo potem razjarjeni, vse za prazen nič!
rdečinavijač
# 08.03.2018 ob 12:55
Drugo mesto je na razpisu zasedla Domijada, ki jo organizira Skupnost dijaških domov RS, prejeli so kar 11.000 evrov, čeprav gre za športno tekmovanje. V javnem razpisu zavoda pa je izrecno podčrtano, da: "predmet sofinanciranja niso tekmovanja iz športa".

Samo tole je treba pokazati pristojnim pa da naj pojasnijo.
viljemmm
# 08.03.2018 ob 12:05
Popolnoma nekoristni Zavod, ki se pomotoma imenuje 'za šolstvo' podpre samo tisto od česar ima klika na Poljanski in območnih enotah fnančne koristi. Fakt!
tanj
# 08.03.2018 ob 11:50
Še en razmislek: kaj tej državi pomeni več - otroci z nadpovprečnimi sposobnostmi ali otroci s posebnimi oz. ki so prikazani s posebnimi sposobnostmi (potrebami). Glede na obračanje v šolstvu, je odgovor na dlani...
Jurčič
# 08.03.2018 ob 11:15
tako je, za cerkev imamo npr nekaj milijonov EUR na leto...naj se vzgajajo v cerkvah, ne šolah
dc9
# 08.03.2018 ob 13:32
Banke je bilo teba NUJNO dokapitalizirat.
Zdaj, ko spet ustvarjajo dobiček, si lahko vodilni izplačujejo nagrade, s katerimi
svojim otrokom omogočajo šolanje v tujini.

Zakaj ste presenečni, da gre zdravstvo in šolstvo navzdol.
Vzeli so nam, vendar potiho. Medtem, ko se držite za denarnice,
vam kradejo skozi zadnja vrata
windmaster
# 08.03.2018 ob 12:24
Oblast rabi ovce ne pa ljudi z možgani.
Cerkev je dolga stoletja govorila, da mora bit kmet priden in neumem, zdaj se dogaja isto.
Wolfy
# 08.03.2018 ob 12:19
@red_horse

2000€ bruto je 1482€ v Avstriji in 1285€ v Sloveniji. Torej mora delodajalec v Sloveniji placati vec kot v Avstriji, ce ti hoce ponudit enako neto placo. Posledicno bodo place v Sloveniji manjse in ljudje bodo sli raje delat cez mejo. Nesposobna je edino nasa pozresna in skorumpirana drzava
jakosol
# 08.03.2018 ob 15:12
Potem se pa čudimo, kako nihče ne zna izračunati bančne luknje.
igor-za
# 08.03.2018 ob 14:50
Važno, da smo v bančno luknjo zmetali več kot preveč, šolarji pa naj grejo na kmetije delat ;-)
endrug
# 08.03.2018 ob 14:22
Očitno te vlada ne podpira znanja. Niti šolstva, niti znanosti.
Tehnološko razvite firme, ki so v Sloveniji že tako redke, bodo ostale brez inteligence. Ti bodo tudi odšli v tujino, pri nas pa bo le poceni, vedno slabše plačana delovna sila.
Ta to dopovej politikom. Ali pa to hočejo.
AMFIBIJA
# 08.03.2018 ob 14:00
Šami Butalšek

BUTALSKA TEKMOVANJA

Ni nam treba mladih tekmovalcev,
kaj za naravoslovje sploh nas briga,
to v Butalah je kot konjska figa,
ni prioriteta nas Butalcev.

Logika, to naša ni vrednota,
matematično smo jo dognali,
fizikalno v nič vse skupaj dali,
za Butale to je vse sramota.

Da mladino bi podučevali
in spodbujali nje tekmovalnost,
to ne sodi v našo pač realnost,
smo zato se med Butalce dali.

V tehniki dosegamo vrhunce,
le če pamet se uvaža sproti,
jo poberemo na tisti poti,
ki dovaža brivce k nam, begunce.
pogled
# 08.03.2018 ob 13:49
Mislim, da je prisel čas za konkreten protest.
Kazalo