Kje natančno bodo ograjo postavili, na ministrstvu za notranje zadeve ne razkrivajo. Foto: BoBo
Kje natančno bodo ograjo postavili, na ministrstvu za notranje zadeve ne razkrivajo. Foto: BoBo

Ministrstvo za javno upravo je v torek podpisalo in objavilo odločitev o oddaji javnega naročila. Gre za dve naročili: eno za dobavo in postavitev začasnih tehničnih ovir v dolžini 40 kilometrov, drugo pa za dobavo stebrov in sidrnih vijakov ter montažo panelne ograje v dolžini 3,8 kilometra.

Na prvi razpis za dobavo in montažo 40 kilometrov ograje je prispelo šest ponudb: poleg izbranega podjetja Legi-SGS iz Beograda so ponudbe posredovala še podjetja CVP gradbeništvo in storitve iz Ljubljane, Los cestna oprema iz Radovljice, Pekovec iz Ajdovščine, Paleco z Raven na Koroškem ter Ograje Kočevar iz Prebolda. Na ministrstvu so ugotovili, da ponudbi podjetij CVP in Paleco nista bili ustrezni. Prvo podjetje ni izkazalo tehnične sposobnosti, drugo pa ni predložilo izjav o nekaznovanosti. Med preostalimi je bila najugodnejša ponudba srbskega podjetja, in sicer znaša 4.557.693 evrov.

Tudi za dobavo stebrov in sidrnih vijakov ter montažo panelne ograje v dolžini 3,8 kilometra – za montažo panelne ograje, ki je že na zalogi – so izbrali podjetje iz Beograda. Njihova ponudba znaša 272.687 evrov. Na razpis so se prijavila še podjetja Pro-mont, CVP in Ograje Kočevar. Potem ko so prvi dve podjetji zaradi neizpolnjevanja pogojev izločili, so izbrali najugodnejšega ponudnika.

Kje bo stala ograja, ostaja skrivnost

Kje natančno bodo ograjo postavili, na ministrstvu za notranje zadeve ne razkrivajo. Kot so pojasnili, postavitev začasnih tehničnih ovir poteka skladno s sprejetim načrtom, ki je označen s stopnjo tajnosti, zato podrobnejših informacij ne morejo posredovati. So pa zatrdili, da jih postavljajo tam, kjer je to nujno potrebno zaradi preprečitve nezakonitih prehodov državne meje in zavarovanja ljudi in premoženja, na nekaterih območjih pa jih zamenjujejo zaradi poškodovanja. "Konkretno kdaj, kje in v kakšnem obsegu, pa se odloča na podlagi konkretnih ocen in predlogov slovenske policije," so dodali.

Posel z mejno ograjo dobilo srbsko podjetje