Novela zakona o vojaški dolžnosti prinaša ukrepe, ki bi po navedbah ministrstva za obrambo omogočili dolgoročno stabilno popolnjevanje vseh struktur Slovenske vojske. Foto: BoBo
Novela zakona o vojaški dolžnosti prinaša ukrepe, ki bi po navedbah ministrstva za obrambo omogočili dolgoročno stabilno popolnjevanje vseh struktur Slovenske vojske. Foto: BoBo

Slovenska vojska se že leta spoprijema z upadom števila pripadnikov stalne sestave. Minister za obrambo Matej Tonin je že ob začetku mandata napovedal ukrepe za izboljšanje kadrovske zasedbe vojaških vrst. Kot je zapisano v gradivu za predlog novele zakona, je njen cilj omogočiti dolgoročno stabilno popolnjevanje vseh struktur Slovenske vojske in doseganje njenega načrtovanega obsega, pa tudi povečati interes za prostovoljno služenje vojaškega roka, s čimer bi po mnenju ministrstva za obrambo zagotovili več usposobljenih državljanov za popolnjevanje vseh struktur Slovenske vojske.

Tonin: Uspeli smo obrniti negativni kadrovski trend v Slovenski vojski

Med rešitvami za dvig števila pripadnikov ministrstvo predlaga, naj se vključevanje v prostovoljno služenje vojaškega roka omogoči čim širšemu krogu zainteresiranih državljanov, ki izpolnjujejo pogoje.

Načrtujejo, da bi na daljši rok vzpostavili kadrovsko bazo za popolnjevanje vseh struktur. Predlagajo dvig starostne meje za sodelovanje v rezervni sestavi, in sicer za moške s 50 na 55 let, za častnike s 60 na 63 let ter za ženske s 40 na 55 let, je navedeno v gradivu. Na prostovoljno služenje vojaškega roka pa bi se napotilo nabornika do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 30 let.

Razširitev pogojev, ko se lahko uvede obvezno služenje

Predlagajo tudi ponovno uvedbo posamezne ali vseh sestavin vojaške dolžnosti pod določenimi pogoji tudi v miru. Zdajšnji zakon predvideva, da lahko DZ na predlog vlade obvezno služenje vojaškega roka uvede "ob povečani nevarnosti napada na državo oziroma neposredni vojni nevarnosti ali ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja v skladu z zakonom". Ministrstvo pa bi k tem okoliščinam dodalo tudi možnost obvezne vojaške dolžnosti v času miru, in sicer v primeru "izrednega poslabšanja varnostnega okolja".