Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vlada je v sredo zvečer spremenila uredbo o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (SV). Glede na uredbo bo možen vpoklic pogodbenih pripadnikov rezervne sestave na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti SV-ja, in na druge obveznosti, kot so zdravniški pregled, zadolžitev in razdolžitev opreme.

Pri tem bodo imeli pripadniki pravico do nadomestila plače in drugih prejemkov, odvisno od vrste obveznosti. "Vpoklic na opravljanje nalog je časovno omejen in ne presega dovoljene letne kvote, ki je že določena za vpoklic na usposabljanje," so ob tem v sporočilu za javnost zagotovili na ministrstvu.

Uredba tudi predvideva, da se ob vpoklicu na opravljanje vojaške službe v miru pogodbenim pripadnikom rezervne sestave povrne razlika do osnovne plače, ki jo izplačuje njihov delodajalec, pri čemer je določena tudi zgornja meja povračila. Na ministrstvu so ob tem še zapisali, da je to povračilo do vrednosti plačnega razreda z napredovanji za vojaka, podčastnika oziroma častnika, odvisno od formacijske dolžnosti pripadnika.

Obenem predlog uredbe dopušča, da se vojaška služba v miru lahko opravlja več kot sedem mesecev in vse do enega leta, vendar le na prošnjo pripadnika in v soglasju z delodajalcem ter po predhodni odobritvi enote SV-ja. Zainteresiranost za daljše opravljanje vojaške službe v miru so namreč po besedah ministrstva izkazali pogodbeni pripadniki rezervne sestave in enot SV-ja zlasti ob epidemiji covida-19.