Slavnostno odprtje odseka. Foto: BoBo
Slavnostno odprtje odseka. Foto: BoBo
Podravska avtocesta po 8 letih podaljšana

7,3 kilometra dolg odsek štiripasovnice med Draženci in Podlehnikom.
Kot poudarjajo na Darsu, je celoten avtocestni odsek do hrvaške meje v skupni dolžini 13 kilometrov namenjen predvsem izboljšanju kakovosti življenja ljudi na območju ter povečanju prometne varnosti, ker leži med dvema mednarodnima prehodoma Šentilj in Gruškovje, pa bo hkrati omogočil tudi nemoten daljinski in mednarodni promet skozi Slovenijo.

Potek del na preostali trasi med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje prav tako poteka v skladu s časovnim načrtom. Preostalih približno šest kilometrov do slovensko-hrvaške meje bodo končali predvidoma naslednjo jesen, s tem pa bo tudi v celoti končana skupaj 33 kilometrov dolga podravska avtocesta med Slivnico in Gruškovjem, ki je del celovitega vseevropskega prometnega omrežja.

Za gradnjo odseka so poskrbeli konzorcij domačih gradbenih podjetij na čelu z družbo SGP Pomgrad ter podizvajalci Gorenjska gradbena družba, novomeški CGP in Cestno podjetje Ptuj, pri čemer je pogodbena vrednost del 68,6 milijona evrov.

Naslednji odsek že v gradnji
Drugi odsek gradi sarajevski Euro-asfalt, pogodbena vrednost del pa je 63,7 milijona evrov. Dars to naložbo financira iz lastnih sredstev, sredstev programa Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) in kohezijskega sklada ter s pomočjo posojila Evropske investicijske banke.

Prvi odsek so začeli graditi julija 2015, novozgrajena avtocesta, na kateri so štirje nadvozi, en podvoz, 12 mostov in dva podhoda, pa bo predana prometu kot sodobna štiripasovna avtocesta v normalnem prečnem profilu, z odstavnima pasovoma ter priključkoma Lancova vas in Podlehnik.

V sklopu naložbe bodo zgradili tudi novo vzporedno cesto, dolgo 13,9 kilometra, ki bo povezovalna cesta med kraji ob trasi avtoceste in bo omogočala dostop do okoliških zemljišč. Doslej so v sklopu dokončanja prvega odseka avtoceste zgradili nekaj več kot polovico nove vzporedne regionalne ceste, po kateri že poteka promet.

Podravska avtocesta po 8 letih podaljšana