Če spremenite stalno prebivališče, morate potni list predložiti pristojnemu organu v 30 dneh po spremembi. V potni list je mogočeenkrat brezplačno vpisati spremembo stalnega prebivališča. Potnilist morate predložiti v uničenje pristojnemu organu v 30 dneh tudipo spremembi priimka ali imena, če fotografija ne kaže več vašeprave podobe, če je poškodovan oziroma obrabljen ali če izkakšnega drugega razloga ni več uporaben. Foto: MNZ
Če spremenite stalno prebivališče, morate potni list predložiti pristojnemu organu v 30 dneh po spremembi. V potni list je mogočeenkrat brezplačno vpisati spremembo stalnega prebivališča. Potnilist morate predložiti v uničenje pristojnemu organu v 30 dneh tudipo spremembi priimka ali imena, če fotografija ne kaže več vašeprave podobe, če je poškodovan oziroma obrabljen ali če izkakšnega drugega razloga ni več uporaben. Foto: MNZ

Kaj je biometrija? Biometrija je metoda avtomatske prepoznave osebe na podlagi njenih fizičnih in vedenjskih značilnosti, kot so oblika obraza, prstni odtisi, vzorec šarenice, struktura glasu itd. Strojna in programska oprema lahko na podlagi teh značilnosti osebo identificira.

Novi biometrični potni listi

Veljati je namreč začel pravilnik, ki natančneje določa videz in postopek za pridobitev biometričnega potnega lista, kar pomeni, da se bodo lahko novi potni listi začeli tudi uradno izdelovati in izdajati.

Večjih težav ob zamenjavi potnih listov ne pričakujejo, je dejal v. d. generalnega direktorja direktorata za upravne notranje zadeve Dušan Vučko.

Novi potni listi se bodo od zdajšnjih razlikovali po tem, da bodo vsebovali dva prstna odtisa, zapisana v biometrični obliki. Prstna odtisa bosta obvezna za vse, razen za tiste, pri katerih odvzem prstnih odtisov iz zdravstvenih razlogov ni mogoč, in otrocih, mlajših od 12 let. Odtise vam bodo ob vložitvi vloge s posebno elektronsko napravo odvzeli na upravni enoti, in sicer z levega in desnega kazalca.

Več o biometričnih potnih listih lahko preberete tukaj.

Uvedba biometričnih potnih listov je bila potrebna zaradi uskladitve slovenskega pravnega reda s pravnim redom in direktivo Sveta EU-ja. Ta namreč zahteva, da morajo članice EU-ja biometrične potne liste uvesti najpozneje do 28. junija 2009.

Stare potne liste bodo državljani lahko uporabljali do poteka njihove veljavnosti, če želijo, pa lahko tudi zaprosijo za zamenjavo z biometričnim potnim listom. Ob vlogi za nov potni list je potrebno predložiti v uničenje star potni list (če ga je oseba imela) in eno fotografijo, primerno za biometrični zajem.

Spreminjajo se barve v notranjosti
Biometrični potni listi se na videz ne bodo bistveno razlikovali od starih potnih listov. Na platnici potnega lista bo posebna mednarodno dogovorjena oznaka, ki nakazuje, da dokument vsebuje čip. Čip bo nevidno vgrajen v polikarbonatni strani potnega lista z osebnimi podatki, ki bo zato nekoliko debelejša. Oblikovna podoba potnih listov se od stare razlikuje predvsem po barvnem odtenku strani potnega lista. Nova modro-zelena nadomešča stare modro-rdeče odtenke, izbor motivov, ki predstavljajo osnovne kulturne in zgodovinske informacije oz. značilnosti Slovenije, pa ostaja enak.

Enaka ostaja tudi cena - 37,49 evrov za potni list z 32 stranmi, kar po podatkih notranjega ministrstva pomeni, da so slovenski potni listi še vedno najcenejši potni listi v državah EU-ja.

Vsebina čipa
Biometrični potni listi morajo biti interoperabilni, kar pomeni, da morajo biti podatki na čipu zapisani tako, da jih lahko prebere mejni organ katere koli tuje države ne glede na to, kakšno strojno in programsko opremo uporablja na svojih mejnih prehodih. Za zagotovitev interoperabilnosti je vsebina podatkov na čipu točno določena. Na čipu so zapisani le tisti podatki, ki so tudi sicer vidno zapisani v potnem listu (osebno ime, državljanstvo, datum rojstva, spol, država izdaje, številka potnega lista in datum poteka) in fotografija, ki je na potnem listu.

Podatki bodo zaščiteni in kriptirani z infrastrukturo javnih ključev (PKI) ter elektronskim podpisom, tako da bo imetnik biometričnega potnega lista varen pred njihovim spreminjanjem, brisanjem in zlorabami.

Kaj je biometrija? Biometrija je metoda avtomatske prepoznave osebe na podlagi njenih fizičnih in vedenjskih značilnosti, kot so oblika obraza, prstni odtisi, vzorec šarenice, struktura glasu itd. Strojna in programska oprema lahko na podlagi teh značilnosti osebo identificira.

Novi biometrični potni listi