Ob 15. septembru je letos že potekala državna proslava. Foto: RTV SLO
Ob 15. septembru je letos že potekala državna proslava. Foto: RTV SLO
Za tovornjake, težje od 7,5 tone, bi lahko prepovedali vožnji skozi strnjena naselja. Foto: RTV SLO

15. september bomo praznovali kot dan vrnitve Primorske k matični domovini, 23. november kot dan Rudolfa Maistra in 17. avgust kot dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni. Dosedanji dan samostojnosti, 26. december, pa se bo odslej imenoval dan samostojnosti in enotnosti.

Pomoč velikim podjetjem le z dovoljenjem
Sprejeli so novelo zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Z njo se dodeljevanje državnih pomoči uskljajuje s smernicami EU-ja iz leta 2004, ki med drugim ločujejo dodeljevanje pomoči velikim podjetjem, kjer je državna pomoč dopustna le ob odobritvi Evropske komisije, ter malim in srednjim podjetjem, katerim lahko pomoč odobri država.

Omejitev tovornega prometa
DZ je sprejel novelo zakona o javnih cestah, s katero se bo med drugim odpravil neskladje sedanje ureditve pobiranja cestnine na avtocestah z ustavo. Ministrstvo za promet bo z uveljavitvijo novele lahko za tovornjake z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone prepovedalo promet skozi strnjena naselja, če bo obstajala vzporedna avtocestna povezava.

Ne za udeležbo zaposlenih pri dobičku
Poslanci pa so zavrnili predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe, ki ga je vložil opozicijski SD. Zakon naj ne bi bil primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. So se pa poslanci strinjali, da je treba to problematiko urediti.

Za konec še pet zakonov
Državni zbor je pred koncem zasedanja sprejel tudi spremembe zakonov o gasilstvu, o upravnih taksah, o šolski inšpekciji, o tujcih in o sodnem registru, ki jih je predlagala vlada.