Predsednik republike meni, da so vsi predlagani kandidati
Predsednik republike meni, da so vsi predlagani kandidati "strokovno priznani pravniki, ki so s svojim dosedanjim delom tako domači kot tuji strokovni javnosti poznani kot vrhunski pravni strokovnjaki". Foto: BoBo
Pahor izbral štiri kandidate za sodnika v Strasbourgu

Pahor je izbral Nino Betetto, Marka Bošnjaka, Klemna Jakliča in Nino Peršak, državni zbor pa mora zdaj izbrati tri imena in jih posredovati naprej v Strasbourg.

Kot je Pahor pojasnil v sporočilu za javnost, je četverico izbral na podlagi predloženih kandidatur ter mnenj sodnega sveta in vlade. Pri svojem predlogu je upošteval tudi posebne pogoje, ki jih določajo tako 21. člen konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot tudi smernice Odbora ministrov Sveta Evrope o izbiri kandidatov za mesto sodnika oziroma sodnice.

Smernice med drugim določajo, da se od kandidatov pričakuje poznavanje nacionalnega pravnega sistema in javnega mednarodnega prava ter da imajo praktične izkušnje na področju prava, nacionalni seznam kandidatov pa mora načeloma vključevati najmanj po enega kandidata moškega in ženskega spola, zato predsednikov predlog vsebuje po dva kandidata vsakega spola.

Pahor meni, da gre za vrhunske strokovnjake
V skladu z določbami omenjene konvencije predsednik meni, da so vsi predlagani kandidati "strokovno priznani pravniki, ki so s svojim dosedanjim delom tako domači kot tuji strokovni javnosti poznani kot vrhunski pravni strokovnjaki".

"Vsi predlagani kandidati so opravljali številne funkcije v različnih domačih in mednarodnih strokovnih skupinah, imajo obsežne bibliografije ter so pri svojem delu izkazali visoko stopnjo strokovne in osebne integritete," so še zapisali v uradu predsednika.

Mnenji podala tudi sodni svet in vlada
Na razpis za tri mesta kandidatk oz. kandidatov za sodnico ali sodnika na ESČP-ju se je prijavilo osem kandidatk in sedem kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Ministrstvo je s kandidati predsednika seznanilo 23. septembra, ta pa je nato za mnenje zaprosil sodni svet in vlado.

Vlada je kot najprimernejše izbrala pet kandidatov - vrhovno sodnico Betettovo, odvetnika Bošnjaka, vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića, predavatelja s harvardske univerze Jakliča in profesorico z univerze v Gentu Peršakovo. Sodni svet je med 15 kandidati dal prednost štirim kandidatom - prvi Betettovi, nato pa Bošnjaku, Đorđeviću in Jakliču.

DZ bo na podlagi predloga predsednika - ki mu lahko predlaga tri ali več kandidatov po lastni izbiri - zdaj izvolil tri kandidate, med katerimi mora biti najmanj ena ženska. Kandidati za izvolitev potrebujejo 46 glasov. Glasovanje je tajno.

Na prejšnjih razpisih ena sama kandidatka
To je sicer od marca lani že tretji poskus imenovanja treh kandidatov iz naše države, med katerimi bo Parlamentarna skupščina Sveta Evrope po predhodnem mnenju posvetovalnega panela strokovnjakov ESČP-ja izbrala sodnika ali sodnico. Po predhodnih dveh razpisih, na katera se je prijavila samo po ena kandidatka, predsednik ni mogel oblikovati predloga kandidatne liste.

Zdajšnjemu slovenskemu sodniku na ESČP-ju Boštjanu M. Zupančiču se je mandat iztekel 31. oktobra. Mandat sodnika traja šest let z možnostjo ponovne izvolitve.

Pahor izbral štiri kandidate za sodnika v Strasbourgu