Prizor izpred let v Rigoncah na slovensko-hrvaški meji. Foto: MMC RTV SLO/Ergo Zjeci
Prizor izpred let v Rigoncah na slovensko-hrvaški meji. Foto: MMC RTV SLO/Ergo Zjeci

To dodatno nakazuje, da večina tujcev zlorablja institut mednarodne zaščite, Slovenija jim predstavlja le vmesno točko za dosego končnega cilja, saj je izkazano, da njihov namen ni ostati v Sloveniji.

GPU
Varuh in ZN pregledujeta obravnavo prebežnikov


V prvih šestih mesecih letošnjega leta je policija obravnavala 3.427 ljudi, ki so nezakonito prestopili državno mejo s Hrvaško. Kot pojasnjujejo na Generalni policijski upravi, jih je velika večina izrazila namero za podajo vloge za mednarodno zaščito, zato jih je policija odpeljala v azilni dom.

"Oseba, ki poda namero, se s pisno izjavo obveže, da bo počakala v prostorih azilnega doma do popolne podaje vloge za mednarodno zaščito. S tem se zaveže, da bo spoštovala pravni red Slovenije. Če taka oseba samovoljno zapusti sprejemnico, se odpove nameri za podajo prošnje za mednarodno zaščito," so zapisali na GPU-ju.

Policisti ugotavljajo, da še pred podajo prošnje za mednarodno zaščito veliko tujcev samovoljno zapusti sprejemne prostore azilnega doma ter zato tudi ne poda vloge. "Osebe, ki se na ta način odpovejo nameri za podajo vloge za mednarodno zaščito, se obravnavajo skladno z zakonom o tujcih ter se jih vrača skladno z veljavnimi sporazumi o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito," še navaja policija.

Veliko takšnih ljudi so v Slovenijo vrnili italijanski varnostni organi oziroma so jih prijeli na poti v Italijo, nekaj pa tudi avstrijski varnostni organi. "To dodatno nakazuje, da večina tujcev zlorablja institut mednarodne zaščite, Slovenija jim predstavlja le vmesno točko za dosego končnega cilja, saj je izkazano, da njihov namen ni ostati v Sloveniji," še poudarjajo na GPU-ju. Vse tujce, ki so nezakonito prestopili mejo s Hrvaško in niso podali namere, so tako vrnili hrvaškim varnostnim organom.

GPU: Policija dela strokovno in zakonito
Na GPU-ju tako trdijo, da so izjave o t. i. push-backih neumestne, saj slovenska policija kljub povečanemu številu nedovoljenih prehodov na meji s Hrvaško izvaja svoje naloge strokovno in zakonito. GPU tako pri izvajanju spremljanja stanja na terenu in nadzorih nad delom policistov ni zaznal nepravilnosti, prav tako o teh ni bila obveščena na lokalni ali regionalni ravni.

Poudarjajo še, da policija pri svojem delu v celoti upošteva pravice tujcev, tudi pravico do mednarodne zaščite. Prav tako redno sodelujejo z nevladnimi organizacijami, ki spremljajo njihovo delo. Prav tako postopke s tujci oziroma dostopnost do azilnih postopkov redno nadzoruje Urad visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR).

Policija se je odzvala na poročanje nekaterih medijev, da sta nevladni organizaciji Amnesty International Slovenije in Pravnoinformacijski center ugotovili, da v Beli krajini policisti prisilno zavračajo prosilce za azil. Čeprav so zaprosili za azil, so jih namreč policisti predali Hrvaški, kar je po mednarodnem pravu prepovedano.

To dodatno nakazuje, da večina tujcev zlorablja institut mednarodne zaščite, Slovenija jim predstavlja le vmesno točko za dosego končnega cilja, saj je izkazano, da njihov namen ni ostati v Sloveniji.

GPU
Varuh in ZN pregledujeta obravnavo prebežnikov