V strankah so po večini prepričani, da do zlorab poslanske imunitete ne prihaja. Foto: MMC RTV SLO/Blaž Kosovel
V strankah so po večini prepričani, da do zlorab poslanske imunitete ne prihaja. Foto: MMC RTV SLO/Blaž Kosovel

Kar se tiče mene osebno, se nisem skliceval na poslansko imuniteto in se tudi ne nameravam, saj nisem ničesar kriv.

Zmago Jelinčič za MMC
Zmago Jelinčič in Srečko Prijatelj
Kot kaže, lahko Zmago Jelinčič in Srečko Prijatelj pozabita na poslansko imuniteto. Foto: MMC RTV SLO

Konkretna osebnost in njena pripadnost politični opciji (pri glasovanju o poslanski imuniteti, op. a.) za nas ni relevantnega pomena.

Joško Godec za MMC


83. člen

Poslanec državnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles. Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let. Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prejšnjega odstavka.


21. člen
Poslanec ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles.

22. člen
Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let. O zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje iz prejšnjega odstavka odloči državni zbor na predlog mandatno-imunitetne komisije najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve zahteve. Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz drugega odstavka tega člena.


203.-219. člen

Med drugim poslovnik določa pogoje za podelitev poslanske imunitete: Praviloma se šteje, da je priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije v primeru, ko namerava pristojni državni organ poslanca pripreti ali ko ga je že priprl, ne pa tudi v primeru, ko namerava proti njemu začeti kazenski postopek ali ko ga je že začel. Mandatno-volilna komisija lahko samo izjemoma predlaga, da se naknadno prizna imuniteto poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, oziroma poslancu, proti kateremu je bil začet kazenski postopek, ker se ni skliceval na imuniteto. Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija ne vrednoti dokazov in ne presoja, ali je podan dejanski stan poslancu očitanega kaznivega dejanja ter ali je poslanec kazensko odgovoren.
Miro Cerar
Miro Cerar za MMC: Težava torej res ostaja samo pri absolutni imuniteti, ko poslanec za svoj nastop imuniteto pričakuje avtomatično. Foto: Borut Krajnc

Po drugi strani je pa tako, da je ustavno določbo o imuniteti mogoče zelo korektno izvajati, če se DZ zaveda, da imuniteta ni privilegij posameznega poslanca, temveč pravzaprav privilegij parlamenta - to ni nekaj, na kar se lahko poslanec v svojem imenu sklicuje. V takem primeru bo DZ imuniteto podelil samo tistemu poslancu, ki jo zasluži, da ne bi trpelo delo DZ-ja in če ne gre za neka prehuda nezakonita dejanja.

Miro Cerar za MMC

Si Srečko Prijatelj in Zmago Jelinčič, ki sta vključena v preiskavo o gospodarskem kriminalu, zaslužita poslansko imuniteto? Stranke so enotne kot le redkokdaj: "Ne!"

Poslanec SNS-a Srečko Prijatelj, ki naj bi ga kriminalisti zasačili pri prejemanju podkupnine v višini 323.000 evrov in je osumljen tudi drugih kaznivih dejanj, je že zahteval poslansko imuniteto, prvak nacionalne stranke Zmago Jelinčič, ki se mu očita politično trgovino, pa se je pravici do imunitete že odpovedal. "Kar se tiče mene osebno, se nisem skliceval na poslansko imuniteto in se tudi ne nameravam, saj nisem ničesar kriv," je zatrdil za našo spletno stran.

OBRAVNAVE POSLANSKE IMUNITETE V DZ-ju
Mandatno obdobje 1992-1996:
- 14 poslancev; 18 obravnav o imuniteti (med drugimi trikrat obravnavan Zmago Jelinčič; dvakrat Benjamin Henigman; dvakrat Peter Tancig),
- 6 primerov sklicevanja na imuniteto*,
- DZ imuniteto priznal v 12 primerih (med drugimi dvakrat Zmagu Jelinčiču).
Mandatno obdobje 1996–2000:
- 7 poslancev; 13 obravnav o imuniteti (med drugimi trikrat obravnavan Zmago Jelinčič; štirikrat Pavel Rupar),
- 2 primera sklicevanja na imuniteto*,
- DZ imuniteto priznal v enem primeru.
Mandatno obdobje 2000–2004:
- 9 poslancev; 10 obravnav o imuniteti (med drugimi dvakrat obravnavan Pavel Rupar),
- 8 primerov sklicevanja na imuniteto*,
- DZ imuniteto priznal v dveh primerih (enkrat Zmagu Jelinčiču).
Mandatno obdobje 2004–2008:
- 7 poslancev; 13 obravnav o imuniteti (med drugimi štirikrat obravnavan Zmago Jelinčič; štirikrat Pavel Rupar),
- nobenega primera sklicevanja na imuniteto*,
- DZ imunitete ni priznal v nobenem primeru.
Mandatno obdobje 2008–2012:
- 5 poslancev; 5 obravnav o imuniteti,
- nobenega primera sklicevanja na imuniteto*,
- DZ imunitete ni priznal v nobenem primeru.
* DZ lahko imuniteto obravnava in jo podeli, čeprav se poslanec nanjo ne sklicuje.
SKUPAJ OBRAVNAV POSLANSKE IMUNITETE: 59
SKUPAJ PRIZNANIH POSLANSKIH IMUNITET: 15


DZ o imuniteti Jelinčiču do zdaj odločal že dvanajstkrat, dodelil mu jo je trikrat
MMC je kljub temu preveril, ali bi Prijatelju in Jelinčiču poslanci, če bi bili pogoji za to izpolnjeni, priznali pravico do tovrstne zaščite. Imuniteto se namreč lahko nekomu prizna, čeprav se ta nanjo ne sklicuje (DZ je tako v času samostojne Slovenije o poslanski imuniteti prvaku SNS-a odločal že dvanajstkrat - prav v vsakem mandatu -, čeprav se je ta nanjo skliceval le petkrat; imuniteta mu je bila sicer od leta 1992 podeljena trikrat). Preverili smo tudi, kako je v Sloveniji z morebitnim izkoriščanjem te poslanske pravice in ali je veljavna ureditev imunitete v naši državi ustrezna. O tem smo spregovorili tudi s pravnikom.

Kot omenjeno, so vsi predstavniki poslanskih skupin po vrsti za MMC zatrdili, da poslanska imuniteta ne za Prijatelja ne za Jelinčiča ne pride v poštev. V SD-ju so na naše vprašanje, zakaj ne, odgovorili, da so že od vedno proti podeljevanju imunitete in da to dokazuje tudi dozdajšnja praksa v parlamentu. In ker v zadnjih dveh mandatih ni bilo nobenega poslanca, ki bi dobil imuniteto, po njihovih besedah v Sloveniji ne moremo govoriti o izkoriščanju te pravice.

POIMENSKI SEZNAM POSLANCEV, KI SO BILI "V BOJU" ZA POSLANSKO IMUNITETO

Katerim poslankam in poslancem je državni zbor do zdaj podelil imuniteto in katere je zavrnil? Kdo se je nanjo skliceval in kdo ne? Za kakšna (domnevna) kazniva dejanja je šlo? Vse to lahko preberete tukaj.


Najbolj previdni pri odgovoru v DeSUS-u
Podoben odgovor smo prejeli iz LDS-a. Anton Anderlič pravi, da so proti podelitvi imunitete že zato, ker ne Prijatelj ne Jelinčič v DZ-ju ne uživata nobene poslanske avtoritete več. Tudi on je prepričan, da se te pravice v Sloveniji ne izkorišča oz. da so primeri izkoriščanja osamljeni.

Najbolj previdni so bili glede podpore poslancema SNS-a v DeSUS-u. "Dejstvo je, da je poslanska imuniteta privilegij, ki ga imamo poslanci v razmerju do državljanov in državljank, ki so nas izbrali, da smo njihovi predstavniki, zato je toliko bolj pomembno, da so vsa naša dejanja, znotraj in zunaj parlamenta takšna, da do trenutka, v katerem bi se poslanec po veljavni ureditvi lahko skliceval na imuniteto, sploh ne pride," je dejal vodja poslanske skupine stranke upokojencev Joško Godec. Dodal je, da odločilno vlogo pri presoji o upravičenosti do poslanske imunitete igra vrsta oziroma narava kaznivega dejanja in višina zanj zagrožene kazni."Torej konkretna osebnost in njena pripadnost politični opciji za nas ni relevantnega pomena."

SNS: Imuniteto bi podprli, če bi šlo za poskus diskreditacije poslanca
"Poslanci poslanske skupine SDS-a so v tem mandatu vedno glasovali proti podelitvi imunitete. Podobno je bilo v prejšnjem mandatu," pa so bili v odgovoru kratki v SDS-u. Tudi poslanci SLS-a zagotovo ne bodo podprli poslanske imunitete, če se bo kateri izmed udeleženih poslancev v kriminalistični preiskavi nanjo skliceval. Zakaj ne? Ker "smo pred zakonom vsi enaki – ministri, poslanci, gospodarstveniki in preprosti ljudje. Zato, v kolikor bi zakon kršili poslanci, po prepričanju SLS-a poslancev v tem primeru ne sme ščititi poslanska imuniteta in je za kazniva dejanja treba prevzeti vso odgovornost", odgovarjajo. In kaj lahko pričakujemo od poslancev SNS-a? Kot so poudarili za MMC, ne bi podprli poslanske imunite, če bi bilo kriminalno dejanje dokazano. "Bi jo pa podprli, če bi šlo za poskus politične diskreditacije poslanca in bi bilo sklicevanje na imuniteto smiselno," je takoj dodal Jelinčič.
Cerar: Poslanska imuniteta večkrat zlorabljena za sovražni govor
In če torej poslanci večinoma menijo, da izkoriščanja poslanske imunitete v Sloveniji ni, stroka o tem le ni povsem prepričana. Pravnik s Pravne fakultete v Ljubljani Miro Cerar je, denimo, pred kratkim v MMC-jevem pogovoru o etiki v DZ-ju (izhodišče za pogovor je bila prav dikcija, ki jo v parlamentu uporablja Jelinčič) opozoril na izkoriščanje te poslanske pravice.

Poglejmo primer sovražnega govora - ta po slovenskem kazenskem zakoniku predstavlja kaznivo dejanje. "Vemo pa, da če poslanec v svojem nastopu za govornico izreče kar koli, kar sodi v domeno sovražnega govora, za to uživa absolutno poslansko imuniteto z vidika kazenskega prava, to se pravi, da za take izjave ne more biti kazensko preganjan," pravi Cerar in dodaja, da je lahko zgolj civilno tožen. "In to je zagotovo dostikrat zlorabljeno, saj se poslanci lahko v tem primeru skrijejo za poslansko imuniteto in povedo kaj takega, kar sodi v domeno sovražnega govora ali v kakšno drugo neetično kategorijo."

SDS za črtanje imunitete, SD za manjše spremembe
Ravno to, da lahko poslanca za izrečeno mnenje v DZ-ju kdor koli toži, po drugi strani pa mu zakonodaja omogoča, da imuniteto dobi celo za težje kaznivo dejanje, pa moti največjo opozicijsko stranko: "Poslanca tako lahko kdor koli toži za izrečeno mnenje, ki pa je povezano z opravljanjem njegove poklicne dejavnosti, po drugi strani pa se lahko izogne odgovornosti za težje kaznivo dejanje. En takšen primer se je v preteklosti tudi dejansko že zgodil, in sicer v državnem svetu, kar smo v poslanski skupini SDS-a ostro obsodili. V preteklem mandatu smo predlagali črtanje instituta imunitete v celoti, kar pa so poslanci tranzicijske levice zavrnili."

Tudi v SD-ju priznavajo, da bi se dalo veljavno ureditev, vezano na imuniteto, izboljšati. Tako kot SDS tudi ta stranka opominja na svoje poskuse v tej smeri - predlog sprememb je v mandatu vlade Janeza Janše podal SD-jev poslanec Miran Potrč. Da bi se moralo to področje urediti, menijo še v DeSUS-u in LDS-u. Anderlič je namreč izrazil pričakovanje, da bodo poslanci glede na to, da o nadgraditvi obstoječe ureditve razprave potekajo že dlje časa, kmalu prestopili od besed k dejanjem.

Preberite si tudi primerjalno-pravni pregled ureditve poklicne imunitete po Evropi in v ZDA, ki ga je, ko je predlagal spremembe, uredil SDS.


Ko gre za spreminjanje zakonodaje, ki govori o imuniteti, v SNS-u ugotavljajo, da bi bi bilo treba veljavno ureditev primerjati z ureditvami v drugih državah Unije in tudi širše. Denimo z "imuniteto sodnikov, ki imajo v Sloveniji edini popolno imuniteto", meni Jelinčič. Velja pojasniti, da "primerjava ureditve imunitete poslancev v večini držav članic EU-ja z ureditvijo pri nas nedvoumno pokaže, da je poklicna imuniteta v glavnem primerljiva, ureditev nepoklicne imunitete pa je v vrsti elementov specifična in bistveno bolj ekstenzivna". Tako je vsaj mogoče brati v raziskavi, ki je nastala v okviru Evropskega parlamenta.

Cerar: Težava zgolj v absolutni imuniteti
In kako veljavno ureditev ocenjuje pravnik Cerar? Je ustrezna? "V celoti ne. /.../ Menim pa, da ni tako slabo urejeno. /…/ Ustavno določbo o imuniteti je mogoče zelo korektno izvajati, če se DZ zaveda, da imuniteta ni privilegij posameznega poslanca, temveč pravzaprav privilegij parlamenta - to ni nekaj, na kar se lahko poslanec v svojem imenu sklicuje. V takem primeru bo DZ imuniteto podelil samo tistemu poslancu, ki jo zasluži, da ne bi trpelo delo DZ-ja in če ne gre za neka prehuda nezakonita dejanja."
Težava po Cerarjevih besedah tako ostaja samo pri absolutni imuniteti, ko poslanec imuniteto pričakuje samodejno. To je neki demokratični standard, ki ga poznajo tudi druge države, in pri tem je treba vztrajati, poudarja in dodaja, da je treba v drugih pogledih imuniteto čim bolj ožati - in to lahko storijo sami poslanci, tako da, denimo, dovolijo kazenski pregon, ko obstaja neki sum kaznivega dejanja.

Kar se tiče mene osebno, se nisem skliceval na poslansko imuniteto in se tudi ne nameravam, saj nisem ničesar kriv.

Zmago Jelinčič za MMC

Konkretna osebnost in njena pripadnost politični opciji (pri glasovanju o poslanski imuniteti, op. a.) za nas ni relevantnega pomena.

Joško Godec za MMC


83. člen

Poslanec državnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles. Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let. Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prejšnjega odstavka.


21. člen
Poslanec ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles.

22. člen
Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let. O zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje iz prejšnjega odstavka odloči državni zbor na predlog mandatno-imunitetne komisije najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve zahteve. Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz drugega odstavka tega člena.


203.-219. člen

Med drugim poslovnik določa pogoje za podelitev poslanske imunitete: Praviloma se šteje, da je priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije v primeru, ko namerava pristojni državni organ poslanca pripreti ali ko ga je že priprl, ne pa tudi v primeru, ko namerava proti njemu začeti kazenski postopek ali ko ga je že začel. Mandatno-volilna komisija lahko samo izjemoma predlaga, da se naknadno prizna imuniteto poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, oziroma poslancu, proti kateremu je bil začet kazenski postopek, ker se ni skliceval na imuniteto. Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija ne vrednoti dokazov in ne presoja, ali je podan dejanski stan poslancu očitanega kaznivega dejanja ter ali je poslanec kazensko odgovoren.

Po drugi strani je pa tako, da je ustavno določbo o imuniteti mogoče zelo korektno izvajati, če se DZ zaveda, da imuniteta ni privilegij posameznega poslanca, temveč pravzaprav privilegij parlamenta - to ni nekaj, na kar se lahko poslanec v svojem imenu sklicuje. V takem primeru bo DZ imuniteto podelil samo tistemu poslancu, ki jo zasluži, da ne bi trpelo delo DZ-ja in če ne gre za neka prehuda nezakonita dejanja.

Miro Cerar za MMC