Novi rok, do katerega lahko občine in nevladne organizacije predlagajo kandidate, je 9. april.

Kot je razvidno s spletne strani ministrstva za zdravje, so se za ponovitev javnega poziva odločili, ker do roka za prijavo niso prejeli predlogov kandidatov za predstavnike uporabnikov v svetih sedmih javnih zdravstvenih zavodov. Med njimi so večinoma bolnišnice, in sicer Splošna bolnišnica Brežice, Splošna bolnišnica Trbovlje, Bolnišnica Topolšica, Bolnišnica Postojna, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični ter Zavod RS za transfuzijsko medicino.

Prvi javni poziv občinam in nevladnim organizacijam s področja varstva pacientovih pravic, da predlagajo kandidate za predstavnika uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, je ministrstvo za zdravje objavilo 17. januarja.

"Glede na to, da število predlogov na omenjeni javni poziv ni bilo zadostno, se javni poziv ponavlja za vse javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, s ciljem pridobitve zadostnega števila predlogov za izbiro kandidatov za predstavnike uporabnikov. Predlogi, ki so bili prejeti na podlagi prvega javnega poziva, bodo upoštevani pri odločanju in jih zato predlagatelju ni treba znova vlagati," je v ponovljenem pozivu zapisalo ministrstvo.