Odločitve glede začasnega zadržanja zakona še ni pričakovati. Po navedbah nekaterih medijev je sodnik poročevalec v zadevi Rok Čeferin. Foto: BoBo
Odločitve glede začasnega zadržanja zakona še ni pričakovati. Po navedbah nekaterih medijev je sodnik poročevalec v zadevi Rok Čeferin. Foto: BoBo

Vlagatelji pobude, pod katero je prvi podpisan predsednik programskega sveta RTV-ja Peter Gregorčič, ki mu je mandat prenehal z uveljavitvijo novele, so prepričani, da je to, da je bila novela zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejeta po nujnem postopku, v nasprotju z 89. členom ustave. Ker vsebinski pogoji za uporabo nujnega postopka niso bili izkazani, pa tudi niso bili izpolnjeni pogoji za ustavno dopustno skrajšanje vakacijskega roka, torej roka med objavo in pravnomočnostjo predpisa, so navedli.

Ob Gregorčiču so se pod pobudo podpisali še Andrej Grah Whatmough, ki je zdaj v. d. generalnega direktorja RTV-ja, dosedanja namestnica predsednika nadzornega sveta Tamara Besednjak Valič in Uroš Urbanija, zdaj v. d. direktorja TV Slovenija. Vsem je z uveljavitvijo novele prenehal mandat.

Ker novela, ki je začela veljati 28. decembra, s svojo uveljavitvijo neposredno uvaja prenehanje mandatov za člane programskega in nadzornega sveta ter mandatov generalnega direktorja, direktorjev radia in televizije brez ugotavljanja pogojev, ki so za to predpisani, krši ustaljeno sodno prakso ustavnega sodišča, menijo pobudniki. V skladu z njo zakonska sprememba upravljavskega položaja sama po sebi ne more biti podlaga za prekinitev mandata poslovodnim in vodilnim delavcem, so pobudniki ustavne presoje še zapisali.

Novela po njihovih navedbah ni upoštevala, da se mandat članov programskega sveta, generalnega direktorja, članov nadzornega sveta in direktorja televizije lahko predčasno prekine samo ob spoštovanju pravil in jamstev iz obstoječe zakonodaje. Poleg tega je protiustavno posegla v pravico do sodnega varstva generalnega direktorja RTVS in direktorja televizije, so poudarili.

Na ministrstvu za kulturo in v vladi so medtem prepričani, da je novela dobra in da bo prestala očitke iz pobude. Vložitev pobude na ministrstvu sicer razumejo kot zavlačevalni manever predlagateljev.

Drugo pobudo za oceno ustavnosti novele sta 30. decembra vložila Vili Kovačič in skupina državljanov, ki pa še ni uvrščena v predlog dnevnega reda četrtkove seje.

Tokratna seja ustavnega sodišča bo prva letos, prva pa bo tudi za Nežo Kogovšek Šalamon, ki je mesto ustavne sodnice nastopila 1. januarja. Na tem mestu je pred kratkim nadomestila Marijana Pavčnika.