Foto: Promocijsko gradivo/Jani Ugrin/RTVSlo
Foto: Promocijsko gradivo/Jani Ugrin/RTVSlo

Povod za razpravo so bili pritiski na voditelja Sašo Kranjca in urednico Vesno Pfeiffer, ki sta se ogradila od prispevka, ki so ga v Dnevniku TV Slovenija objavili po navodilu odgovorne urednice.

Že pri potrjevanju dnevnega reda se je zapletlo. Predlagatelji so namreč sejo sklicali z namero, da na njej obravnavajo nedopustne pritiske na ustvarjalce predvsem v informativnem programu TVS. Po pripombi Slavka Kmetiča, da naslov ni korekten, ker vnaprej predpostavlja, da so pritiski nedopustni, so člani izglasovali, da se ta točka preimenuje v razprave in pojasnila vodstva RTVS in TVS o konfliktnem položaju znotraj informativnega programa TV Slovenija, je poročala STA.

Kolega nista kršila programskih standardov niti novinarskega kodeksa, je po poročanju Lucije Dimnik Rikić za Radio Slovenija poudaril programski svetnik in predstavnik zaposlenih Robert Pajek. Direktorju Televizije Slovenija Urošu Urbaniji je očital, da mimo predpisanih pravil toži in hkrati sodi: "Direktor televizije je tudi nepooblaščeno posegal v novinarsko svobodo izražanja, kot jo določajo predpisi v mejah novinarske avtonomije z neutemeljenimi in v postopku nedokazanimi trditvami, da novinar in urednica nista zmožna profesionalno opravljati svojih nalog."

Urbanija je očitke zavrnil. Vstop zaposlenih v studio, ki so prišli izrazit podporo voditelju in urednici oddaje, pa je označil za zlorabo programskega časa in za promocijo lastnih stališč: "Ni šlo za novinarski prispevek, v katerem bi prikazali ena ali druga stališča. Šlo je za vdor. Zaradi konflikta interesov, da se pošilja lastna sporočila, pa je šlo tudi za kršenje poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija." To kar se je zgodilo, sam razume kot zlorabo položaja RTV Slovenija. Zaradi teh kršitev je dolžan sprožiti disciplinske postopke zoper vse, ki so nepooblaščeno vstopali v studijski prostor v času oddaje, ki je potekala v živo, in s tem zlorabili grobo kršili poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV-ja, je še dodal.

Ne le na pritiske, ampak tudi cenzuro programa pa je opozorila predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov Helena Milinković: "Kot novinarji spoštujemo in delujemo po programskih in profesionalnih standardih. Zato nas prav te osebe, od katerih tudi zahtevamo odstop, šikanirajo."

Tudi odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik je očitke zavrnila: "Vse, kar se dogaja, temelji na nekem dogodku, ki je bil narejen na podlagi neresničnih informacij. Prav tako se nikomur od kolegov ni zgodilo prav nič."

Dobro uro pred sejo je Gregorčič, kot je dejal, od predstavnika zaposlenih v programskem svetu in enega od podpisnikov zahteve za sejo, Roberta Pajka, prejel tudi predlog sklepa, s katerim bi svet med drugim pozval generalnega direktorja Graha Whatmougha, da nemudoma prepreči nadaljnje posege v novinarsko in uredniško avtonomijo ter prepreči vsak poskus cenzure, in sicer tako, da pozove odgovorno urednico informativnega programa TVS, da spoštuje statut. Tak sklep bi po mnenju Gregorčiča nedopustno posegel v pristojnost generalnega direktorja.

Programski svet je vodstvo in zaposlene v Informativnem programu TV Slovenija pozval, naj dosežejo dogovor v konstruktivnem duhu. Nadaljnjo razpravo pa bo opravil, ko bo svoje stališče podala varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev.

Programski svet obravnaval očitke