Foto: BoBo/Borut Živulović
Foto: BoBo/Borut Živulović

Direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija je v ponedeljek v dopisu odgovorni urednici informativnega programa Jadranki Rebernik izrazil pričakovanje, da voditelju televizijskega Dnevnika Saši Krajncu in dnevni urednici Dnevnika Vesni Pfeiffer določi drugačne delovne naloge. Razlog za to je, ker je Krajnc v napovedi prispevka o odpovedi poslovnega sodelovanja TV Slovenija z Mladino dejal, da prispevek objavljajo po izrecnem navodilu odgovorne urednice informativnega programa.

Voditelj in dnevna urednica sta pojasnila, da sta bila o tem prispevku obveščena manj kot uro pred predvajanjem Dnevnika, čeprav ni šlo za izredni dogodek, prav tako nista mogla preveriti teksta.

Urbanija pa je v svojem dopisu med drugim ugotavljal, da sta se urednica in voditelj "znašla v izjemno stresni situaciji, zaradi česar sta sklenila, da bosta gledalce obveščala tudi s 'procesom izbire tematik' v TV Dnevniku". "Načeloma se od obeh pričakuje, da sta se sposobna prilagoditi novim situacijam ne le eno uro pred začetkom oddaje, ampak lahko tudi pet minut pred začetkom oddaje ali celo med samo oddajo," je zapisal.

"Ker je šlo za očitno stisko obeh zaposlenih, ki ji nista bila kos, ne bom sprožil disciplinskega postopka. Od odgovorne urednice pa pričakujem, da z obema delavcema opravi pogovor in jima določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala. Nesprejemljivo je, da se delavcem nalaga obveznosti, ki presegajo njihove zmožnosti," je še zapisal.

Na ta dopis so se že v ponedeljek odzvali v Aktivu novinarjev IP TV Slovenija, kjer brezpogojno podpirajo urednico in voditelja osrednjih informativnih oddaj ter nasprotujejo vsakršnim pritiskom nanju in na druge zaposlene. "Zavračamo trditev, da urednica in voditelj nista sposobna hitrih reakcij, saj naše vsakdanje izkušnje z njima in bogat arhiv TV Slovenija dokazujejo ravno obratno. Sta avtorja številnih odmevnih oddaj v živo in nepogrešljiv člen dnevnega pogona Informativnega programa," so sporočili.

"Urbanija dela v Informativnem programu še ne pozna dovolj dobro"

Na navedbe direktorja TV Slovenija sta se za MMC odzvala Pfeiffer in Krajnc in zavrnila očitke direktorja televizije Uroša Urbanije kot neresnične.

"Poziva ne razumem. Nisva kršila nobenih standardov, nisva zavrnila dela. Pravne podlage za tak poziv ni, tudi razlogov ne. Še posebej sem zaskrbljen, ker taki pozivi prihajajo v času, ko je uredništvo Informativnega programa na Prvem programu Televizije Slovenija zelo nedohranjeno. Veliko sodelavcev je zaradi težkih razmer odšlo, nekaj jih je na dolgotrajnih bolniških odsotnostih. Kadrovskega manka si tako ne moremo privoščiti. Se bojim, da bi bila s tem narejena programska škoda," je povedal Krajnc.

"Glede na zapisano moram žal ugotoviti, da gospod Urbanija dela v Informativnem programu še ne pozna dovolj dobro. Težko tudi ocenjuje, da sva se znašla v stiski, saj naju osebno ne pozna. Večini uredništva Informativnega programa Televizije Slovenija se namreč ob prihodu na delovno mesto direktorja ni predstavil. Tako ga poznam le na videz, iz medijev, iz obdobja, ko je vodil Urad vlade za komuniciranje pri vladi Janeza Janše. Bi pa želel pojasniti, da sva bila z urednico o vsebini prispevka, ki ga je za Dnevnik pripravljalo uredništvo oddaje Panorama, obveščena po 18. uri, pa še to zaradi tega, ker tik pred oddajo nismo imeli niti napovedi za prispevek, kaj šele vseh tehničnih stvari, da bi lahko prispevek opremili s potrebnimi napisi za gledalce (imena in priimki sogovornikov, dolžina prispevka itd.)," je še pojasnil Krajnc. In dodal: "Gospod Urbanija naju je v dopisu urednici označil za nezmožna opravljati delo, ki ga počneva. To so veliki pritiski, neresnice. Primer sva predala odvetnikom."

Urednica televizijskega Dnevnika Vesna Pfeiffer je izpostavila, da je šele ob 18.03 izvedela za omenjeno temo. "Svojega dela pri tem prispevku nisem mogla opraviti, znašla pa sem se pred dilemo, kaj storiti. Ali se ne podpišem v špici oddaje in s tem javnosti sporočim, da nisem mogla opraviti uredniškega dela v celoti, ali v napovedi objavim zgolj informacijo, da je prispevek delo uredništva Panorame, ali pa javnost obvestim, da je prispevek naročila in, vse kaže, tudi uredila odgovorna urednica. In z voditeljem sva se odločila za zadnjo rešitev," je pojasnila Pfeiffer in dodala, da izjav direktorja Urbanije ne bo komentirala, "ker je žaljiv in nesramen".

Brez odziva Jadranke Rebernik in Uroša Urbanije

Ali bo odgovorila na poziv Urbanije in določila nove naloge Vesni Pfeiffer in Saši Krajncu, smo vprašali odgovorno urednico Informativnega programa TV Slovenija Jadranko Rebernik, vendar njenega odgovora še nismo dobili. Prav tako nismo dobili odziva direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije, kakšen je njegov komentar na odziv Pfeiffer in Krajnca ter kakšne pravne podlage ima za izrekanje pozivov za premestitev novinarjev in urednikov znotraj uredništva Informativnega programa TV Slovenija.

Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Sporočilo aktiva novinarjev Info programa TV Slovenija

Aktiv novinarjev Informativnega programa Televizije Slovenija brezpogojno podpira urednico in voditelja osrednjih informativnih oddaj Vesno Pfeiffer in Sašo Krajnca in nasprotuje vsakršnim pritiskom nanju in na ostale zaposlene. Zavračamo trditev, da urednica in voditelj nista sposobna hitrih reakcij, saj naše vsakdanje izkušnje z njima in bogat arhiv TV Slovenija dokazujejo ravno obratno. Sta avtorja številnih odmevnih oddaj v živo in nepogrešljiv člen dnevnega pogona Informativnega programa.

Aktiv je o tem že včeraj, ko je bil obveščen o vsebini dopisa direktorja Televizije, obvestil vodstvo in vse vpletene.

V primeru prispevka v Dnevniku, 17. 8. 2022, ki je navzkrižno napovedoval Panoramo, o temi pa sta bila urednica in voditelj prvič obveščena ob 18.03, namreč ni šlo za izredni dogodek. Prispevek, ki je zamenjal napovedanega, se je pripravljal več ur, zato bi morala biti o njem obveščena. Sama tema prispevka je bila relevantna, a urednica ni mogla opraviti svojega uredniškega dela. Teksta prispevka pa tudi do včeraj ni bilo v scripts, kot je to nujno že zaradi gluhonemih.

Opozorili smo tudi, da prispevek, ki je najavljal vsebino oddaje Panorama, ni bil objavljen v nobeni od Panoram do zdaj – ne 17.8., ne 18. 8. in ne 19. 8.

V izogib podobnim zapletom smo predlagali protokol, tako kot v primeru pasice, ki najavlja oddajo: »Po izboru urednika (IME in PRIIMEK) Panorame,« oziroma tistega, ki bo temo izbral in prispevek uredil. Sicer se lahko primer ponovi.

Vse odgovorne smo pozvali k jasni in ažurni komunikaciji, saj razni zagovori prej prispevajo k poslabšanju kot k umiritvi razmer, dopise te vrste pa je mogoče brati kot pritisk na zaposlene.
Od urednico Informativnega programa pričakujemo, da ukrepa, kot je prav, in zaposlene zaščiti.

IO Aktiva novinarjev IP TV Slovenija.

Podpora kolegov Saši Krajncu

DNS: Urbanija nima pravno vzdržnih argumentov

Na poziv Urbanije se je odzvalo tudi Društvo novinarjev Slovenije (DNS), v katerem ugotavljajo, "da je direktor televizije s tem dopisom novinarju in urednici posredno grozil s premestitvijo, in to mimo disciplinskih postopkov, v okviru katerih bi imela na voljo pravna sredstva za obrambo." "Menimo, da se za formalne postopke ni odločil ravno zato, ker se zaveda, da nima pravno vzdržnih argumentov zanje. Zato ocenjujemo, da gre za nedopustno neformalno obliko pritiska, s katero želi vodstvo TV Slovenija novinarje in urednike podrediti ter jih ustrahovati tako, da bodo svoje uredniške odločitve prilagodili željam in interesom vodstva," so zapisali.

V DNS-ju navajajo, da ima po 42. členu statuta RTV Slovenija direktor televizije široka pooblastila, tudi programska, vendar pa le, če ugotovi dejanske kršitve zoper načela javnosti, pluralnosti in neodvisnosti. "Po našem prepričanju novinar in urednica s tem, ko sta gledalcem pojasnila, da je bil prispevek o uvodniku Mladine objavljen po naročilu Jadranke Rebernik, nista kršila nobenega od teh načel. V odgovoru na očitke direktorja sta namreč pojasnila, da ta prispevek ni bil objavljen v skladu z utečenimi protokoli in da avtorizacije za njegovo objavo ni dala urednica Vesna Pfeiffer, ampak Jadranka Rebernik. S tem pojasnilom sta branila načela, ki jih navaja statut, in ne kršila programskih standardov, kot navaja direktor. Gledalce sta le seznanila z dejstvom, direktor pa ni konkretno utemeljil, katere programske standarde ali člene Kodeksa novinarjev Slovenije naj bi kršila," so navedli.

Zato menijo, da je Urbanija na podlagi neutemeljenih očitkov posredno zahteval sankcije za novinarja in tako prekoračil svoja pooblastila. "Direktorja televizije zato znova opominjamo, da ni urednik ter da novinarska in uredniška avtonomija po medijski zakonodaji uživata zaščito. Prav tako ga ponovno pozivamo k odstopu," so še zapisali.

Pfeiffer in Krajnc o tem, kaj se je dogajalo pred TV Dnevnikom

"V Dnevniku moramo po odločitvi vodstva Televizije Slovenija med delovniki objaviti prispevek uredništva oddaje Panorama, kot napoved oddaje in vabilo, da si Panoramo gledalci ogledajo. O temi prispevka se zjutraj dogovorita urednik Dnevnika in urednik oddaje Panorama. Za tisti dan so se dogovorili za prispevek o covidnih testih v lekarnah. Tak je bil tudi naslov prispevka na planu Dnevnika. Kot je znano, je bila vsebina povsem drugačna in o tem ustvarjalci Dnevnika nismo bili obveščeni. Urednica Dnevnika pa je tisti popoldan dobila elektronsko sporočilo Jadranke Rebernik, da bo teme za prispevke iz Panorame za Dnevnik odslej določala sama. To je bilo edino sporočilo. O spremembi teme za ta dan ne duha ne sluha. Prispevek, ki je bil nato objavljen v Dnevniku, ni bil objavljen v Panorami. Ker se avtor prispevka ni oglasil v desku, smo ga poklicali ob 18.03. Začuden je povedal, da je tema druga, uvodnik v Mladini, in je bil začuden, da urednice o tem nihče ni obvestil. Urednica pri prispevku ni imela možnosti, da bi opravila svoje uredniško delo. Ker čutiva izredno odgovornost do gledalcev in spoštujeva standarde novinarske in uredniške etike, sva sporočila, da je prispevek objavljen po navodilu Jadranke Rebernik."

Odziv Aktiva novinarjev Radia Slovenija

"Aktiv novinarjev Radia Slovenija izreka podporo sodelavcema Saši Krajncu in Vesni Pfeiffer. Direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija ju je v dopisu, ki ga je poslal odgovorni urednici Informativnega programa Jadranki Rebernik, obtožil, da sta brez strokovnih podlag zagrešila "hudo programsko kršitev", odgovorni urednici je zato predlagal, "da z obema delavcema opravi pogovor in jima določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala". V aktivu se strinjamo z Društvom novinarjev Slovenija, ki ugotavlja, da je direktor televizije s tem dopisom novinarju in urednici posredno grozil s premestitvijo. Gre za nedopusten pritisk in ustrahovanje novinarjev in urednikov, ki niso pripravljeni slediti neprofesionalnim in škodljivim navodilom nadrejenih, ampak še vedno pokončno opravljajo svoje delo, ki je predvsem namenjeno javnosti. RTV Slovenija je odgovorna javnosti, ki želi biti informirana, ki ji morajo poročati kakovostni in verodostojni novinarji in mediji. Te javnosti ne bomo in ne smemo pustiti na cedilu. Urednica Vesna Pfeiffer in voditelj Saša Krajnc svoje delo opravljata dobro in profesionalno, medtem ko javnost s svojimi dejanji vsak dan bolj na cedilu pušča vodstvo TV Slovenija."

Odziv aktiva MMC-ja

"V Aktivu MMC-ja izražamo polno solidarnost s kolegoma v informativnem programu televizije Sašo Krajncem in Vesno Pfeiffer. Njuno pojasnilo o zapletu glede objave nenapovedanega prispevka o odzivu direktorja televizije Uroša Urbanije na zapis v Mladini je prepričljivo in celovito, medtem ko izjavo Urbanije, da kolega nista kos delu, ki ga opravljata, ocenjujemo kot poskus ustrahovanja in izraz posmeha njima, zavodu in javnosti.

Direktorjev povsem neutemeljen očitek, da sta kolega zagrešila "hudo programsko kršitev", je nesprejemljiv, njegov poziv odgovorni urednici informativnega programa Jadranki Rebernik, naj kolegoma "določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala", pa dojemamo kot nedopusten poseg v delo uredništva, ki bi ga morala zavrniti že sama odgovorna urednica, ki pa tudi sama ne uživa podpore kolektiva, ki naj bi ga vodila.

Ob tem v Aktivu MMC-ja opozarjamo, da je nov pritisk Urbanije zgolj zadnji v nizu pritiskov na zaposlene na javni radioteleviziji, predvsem v televizijskem informativnem programu in na spletnem portalu, ki jih izvajajo vodstveni kadri, nastavljeni v času prejšnje vlade oziroma s pomočjo nekdanji vladajoči stranki naklonjenega programskega sveta in generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha.

Zato se pridružujemo pozivom, naj Uroš Urbanija nemudoma odstopi s položaja, za katerega ni primeren tako zaradi svojega nedavnega političnega delovanja kot nerazumevanja lastnih pristojnosti in metod dela na položaju direktorja javne televizije."

Odziv Aktiva ustvarjalcev programa Radia Koper

"Aktiv ustvarjalcev programa Radia Koper izraža podporo Aktivu novinarjev Informativnega programa Televizije Slovenija, ki razmere in delo v uredništvu najbolje poznajo.

Po slišanem in prebranem pojasnilu direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije ni nobenih utemeljenih razlogov, da urednico in voditelja osrednjih informativnih oddaj Vesno Pfeiffer in Sašo Krajnca omalovažuje in diskreditira. Zato se tudi Aktiv ustvarjalcev programa Radia Koper pridružuje pozivom, naj vodstvo TV Slovenija s takimi dejanji preneha, saj krni ugled javne RTV v celoti.

Takega načina komuniciranja in delovanja si v uredništvu in programu Radia Koper ne predstavljamo. Če bi do njega prišlo, bi bilo mimo vseh ustreznih in ustaljenih načinov delovanja."