Vlada predlaga izenačitev obdavčitve rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin na enako davčno stopnjo, 0,15 odstotka. Foto: BoBo
Vlada predlaga izenačitev obdavčitve rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin na enako davčno stopnjo, 0,15 odstotka. Foto: BoBo

- Če bo davek pri fizičnih osebah znašal do 50 evrov, pri pravnih pa do 500 evrov, ga bo treba plačati v enkratnem znesku, in sicer do 30. septembra.

- V dveh obrokih ga bo mogoče plačati, če bo znašal do 200 evrov za fizične in do 4.000 evrov za pravne osebe. Rok za drugi obrok bo 31. oktober.

- Plačilo v treh obrokih bo mogoče, če bo davek za fizične osebe znašal od 200 do 400 evrov, za pravne osebe pa od 4.000 do 6.000 evrov, rok bo 30. november.

- V štirih obrokih pa bo davek mogoče plačati, če bo za fizične osebe znašal več kot 400 evrov, za pravne pa več kot 6.000 evrov, rok bo 31. december.
Rok za ureditev podatkov 30. april, odločbe 15. julija

Ministrski zbor je namreč, kot je napovedal že pristojni minister Samo Omerzel, sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na nepremičnine, s katerim se izenačuje obdavčitev rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin tako, da se vse stanovanjske nepremičnine obdavčijo z enako davčno stopnjo 0,15 odstotka.

Obenem predlog zakona podaljšuje obdobje za uskladitev podatkov v registru nepremičnin z dejanskim stanjem za en mesec, in sicer do konca aprila letos, pa tudi obdobje za pripravo podatkov na Geodetski upravi RS za odmero davka do 26. maja.

Zaradi razlikovanja med rezidenčnimi in nerezidenčnimi nepremičninami so davčni zavezanci namreč množično spreminjali in urejali svoja stvarnopravna razmerja na nepremičninah in spreminjali lastništvo, navaja vlada. Poleg tega lastniki množično preverjajo in popravljajo podatke o svojih nepremičninah na Geodetski upravi RS, obseg teh aktivnosti pa je tako velik, da ne bo mogoče sprejeti in obdelati vseh pripomb do konca marca.

Presečni datum: 1. maj, odločbe 15. julija.
Zato na vladi predlagajo, da se rok, v katerem je mogoče preveriti in popraviti podatke za prvo odmero davka, prestavi na konec aprila in za presečni datum, na katerega se bodo upoštevali podatki pri odmeri davka za letos, določi 1. maj, še pravijo na vladi in dodajajo, da bo zato rok za pripravo podatkov na Gursu podaljšan do 26. maja, rok za izdajo davčnih odločb pa bo 15. julij. To posledično pomeni mesec in pol zamika tudi rok za prvo odmero davka v letu 2014, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Nič razlikovanja po rezidenčnosti = 20 milijonov manj
Odprava razlikovanja med rezidenčnimi in nerezidenčnimi nepremičninami za letos, ko bo davčna osnova 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti, pomeni okoli 20 milijonov evrov manj prihodkov, še pravijo na vladi in dodajajo, da bo v letu 2015, ko bo davčna osnova 90 odstotkov posplošene tržne vrednosti, v državnem proračunu za okoli 22 milijonov evrov manj prihodkov od tega davka, v letu 2016, ko bo osnova 100 odstotkov vrednosti, pa 24 milijonov evrov manj.

V občinskih proračunih v letih 2014, 2015 in 2016, ko bodo občine dobile nespremenjen obseg prihodkov, kot so jih imele v letu 2012, zaradi te spremembe ne bo sprememb pri višini prihodkov.

Vlada spreminja ureditev, ki je "povzročila največ nerazumevanja in odpora".
V predlogu novele, ki ga vlada v DZ pošilja za obravnavo po nujnem postopku in je objavljen na njeni spletni strani, vlada z odpravo razlikovanja med rezidenčnimi in nerezidenčnimi nepremičninami "spreminja ureditev, ki je pri širši in strokovni javnosti povzročila največ nerazumevanja in odpora".


- Če bo davek pri fizičnih osebah znašal do 50 evrov, pri pravnih pa do 500 evrov, ga bo treba plačati v enkratnem znesku, in sicer do 30. septembra.

- V dveh obrokih ga bo mogoče plačati, če bo znašal do 200 evrov za fizične in do 4.000 evrov za pravne osebe. Rok za drugi obrok bo 31. oktober.

- Plačilo v treh obrokih bo mogoče, če bo davek za fizične osebe znašal od 200 do 400 evrov, za pravne osebe pa od 4.000 do 6.000 evrov, rok bo 30. november.

- V štirih obrokih pa bo davek mogoče plačati, če bo za fizične osebe znašal več kot 400 evrov, za pravne pa več kot 6.000 evrov, rok bo 31. december.
Rok za ureditev podatkov 30. april, odločbe 15. julija