Zpiz je v nasprotju z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v svojih evidencah (matični evidenci zavarovancev, matični evidenci uživalcev pravic in evidenci o podanih izvedenskih mnenjih) ter v upokojitvenem postopku ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine. Foto: Shutterstock
Zpiz je v nasprotju z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v svojih evidencah (matični evidenci zavarovancev, matični evidenci uživalcev pravic in evidenci o podanih izvedenskih mnenjih) ter v upokojitvenem postopku ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine. Foto: Shutterstock

Kot izhaja iz revizijskega poročila, Zpiz ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine. Računsko sodišče je ugotovilo, da je zato zavod v najmanj 51 primerih nepravilno določil in izplačal pokojnino, kar je v osmih primerih vplivalo tudi na izplačilo nepravilnega zneska letnega dodatka k pokojnini.

Pobotov preplačil zavod v nekaterih primerih ni izvajal v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pred prodajo opreme pa ni pridobil soglasja sveta zavoda. Pri nabavi materiala, storitev in osnovnih sredstev v vrednosti najmanj 1,1 milijona evrov ter pri oddaji storitev izvedenskih mnenj ni ravnal v skladu z zakonom o javnem naročanju, so med ugotovljenimi nepravilnostmi nanizali na računskem sodišču.

Dodali so, da je zavod ob tem v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju sistemiziral delovno mesto, ki ni določeno v kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti (tarifni del). Na posameznih delovnih mestih ni določil potrebnega števila javnih uslužbencev, javni uslužbenki pa je izplačal jubilejno nagrado pred izpolnitvijo pogojev zanjo.

Zavod tudi ni ravnal v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, ker je javne uslužbence zaposlil oziroma premestil na delovna mesta, za zasedbo katerih ne izpolnjujejo vseh z notranjim aktom določenih pogojev, za opravljanje študentskega dela pa je sklenil pogodbo civilnega prava, čeprav so obstajali elementi delovnega razmerja.

Zpiz med revizijskim postopkom ni odpravil vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Zavodu je podalo tudi priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Sicer pa je računsko sodišče Zpizu za računovodske izkaze za leto 2022 izreklo pozitivno mnenje. Revizija v tem delu ni vključevala terjatev do zavezancev za neplačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z njimi povezanih neplačanih prihodkov ter nerazporejenih plačil dajatev, za katere je evidence vodila Finančna uprava RS.

Redna uskladitev pokojnin že januarja, upokojenci bodo prejeli za 8,2 odstotka višje prejemke

Redna uskladitev pokojnin se bo opravila že januarja. Upokojenci bodo tako januarja prejeli za 8,2 odstotka višje prejemke. Nato se bodo pokojnine in invalidska nadomestila februarja redno uskladila po sistemskem pokojninskem zakonu z učinkom od 1. januarja dalje, so zapisali na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Pri izvedbi redne uskladitve bo torej izveden tudi poračun za januar. To pomeni, da bo konec februarja nakazano izplačilo, ki bo obsegalo februarski prejemek, pri katerem bo v celoti upoštevana višina redne uskladitve, in poračun razlike za januar z upoštevanjem delno že opravljene uskladitve v višini 8,2 odstotka v januarju.

Po pojasnilu Zpiza trenutno ni mogoče podati točnega podatka o tem, kakšna bo višina redne uskladitve.

Odtegovanje zdravstvenega prispevka vsem, za katere ni predvideno plačilo iz proračuna

Na Zpizu so spomnili tudi, da se z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ukinja plačilo premij za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in se s 1. januarjem uvaja obvezni zdravstveni prispevek. Upokojencem, ki imajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri Vzajemni, je zavod premijo nazadnje odtegnil ob izplačilu novembrskih pokojnin, saj se je premija plačevala vnaprej.

Upokojencem, ki imajo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje pri zavarovalnicah Triglav ali Generali, pa bo zavod premijo za to zavarovanje nazadnje odtegnil konec decembra ob izplačilu decembrskih pokojnin.

Z izplačilom januarskih pokojnin bo zavod začel z odtegovanjem obveznega zdravstvenega prispevka od pokojnin tistih upokojencev, za katere ni predvideno plačilo obveznega zdravstvenega prispevka iz proračunskih sredstev, so še navedli na Zpizu.