Članstvo v zvezi Nato je bilo izglasovano na referendumu. Foto: EPA
Članstvo v zvezi Nato je bilo izglasovano na referendumu. Foto: EPA

Celotno poročilo (PDF dokument)

Podpora članstvu v povezavi ostaja močna, saj bi ga podprlo 71 odstotkov državljanov, med vprašanimi bi jih 12 odstotkov zavrnilo članstvo v povezavi, medtem ko jih je 17 odstotkov neodločenih, piše v letnem poročilu zveze Nato.

V Sloveniji je proti članstvu 26 odstotkov vprašanih, 13 odstotkov pa jih je neodločenih.
Podobne so razmere v Bolgariji, kjer bi prav tako 62 odstotkov državljanov podprlo članstvo na referendumu, 28 odstotkov jih je proti, 10 odstotkov pa neodločenih. Slabša pa je podpora v Črni gori, kjer bi članstvo na referendumu podprlo 59 odstotkov ljudi, in na Slovaškem, kjer ta delež znaša 51 odstotkov.

Največja podpora članstvu je medtem v Litvi (89 odstotkov), sledita Poljska (85 odstotkov) in Albanija (83 odstotkov).

Pomembnost čezatlantskih odnosov

Tudi ocena pomembnosti čezatlantskih odnosov ostaja na visoki ravni, saj jih kot pomembne ocenjuje 83 odstotkov vprašanih. Medtem za štiri odstotke vprašanih odnosi med Evropo in Severno Ameriko niso pomembni.

V ZDA je odnose kot pomembne označilo največ vprašanih, in sicer 89 odstotkov, na drugi strani pa je takega mnenja le 52 odstotkov vprašanih v Črni gori. Slovenija je pri tem na repu za Slovaško in Črno goro, saj je odnose tako kot na Češkem kot pomembne označilo 70 odstotkov vprašanih.

Med vprašanimi jih je 45 odstotkov mnenja, da je njihova država zaradi sodelovanja varnejša, 10 odstotkov pa jih je nasprotnega mnenja. Okrepitev sodelovanja med Evropo in Severno Ameriko na področju varnostnih vprašanj si želi 55 odstotkov vprašanih.

Mnenje o Rusiji in Kitajski

V okviru raziskave so spraševali tudi o stališčih do Rusije in Kitajske. Pri tem jih ima 41 odstotkov negativno mnenje o Rusiji, 18 odstotkov pa pozitivno, podobna so stališča do Kitajske, le da jih ima tukaj 19 odstotkov pozitivno stališče. Jih je pa 67 odstotkov zaskrbljenih zaradi vpliva Kitajske.