Nina Zidar Klemenčič, ki v zadevi o domnenvnem očetovstvu zastopa kardinala Franca Rodeta pravi, da kardinal zahteve po opravljanju testa očetovstva do zdaj ni prejel. Foto: MMC RTV SLO
Nina Zidar Klemenčič, ki v zadevi o domnenvnem očetovstvu zastopa kardinala Franca Rodeta pravi, da kardinal zahteve po opravljanju testa očetovstva do zdaj ni prejel. Foto: MMC RTV SLO
Franc Rode
kardinal Franc Rode zatrjuje, da je pripravljen na test očetovstva. Foto: MMC RTV SLO

Kardinal si želi čim hitreje opraviti test očetovstva. Kot je že pojasnil za medije, je zanj popolnoma jasno, kakšen bo izid testiranja. Zapisi, ki bili v tem tednu objavljeni v časniku Delu so predmet naših preučevanj. Ko bo ta zadeva zaključena, bodo vložene ustrezne kazenske tožbe in civilno-odškodninske tožbe zaradi posegov v čast in dobro ime.

Nina Zidar Klemenčič
Kardinal Rode je pripravljen na test očetovstva

Kardinal Rode pravi, da je takoj pripravljen opraviti test, ki bi pokazal, ali je oče nemškega poslovneža, ki se je pred 42 leti rodil slovenski materi, sicer Rodetovi prijateljici. V Odmevih se je Igor E. Bergant pogovarjal z odvetnico, ki zastopa kardinala.

Kako z gospodom Stelzerjem sploh komunicirate - neposredno ali z njegovimi odvetniki oziroma pooblaščenci?
Naša stranka je do današnjega dne od gospoda Petra prejela samo dve elektronski sporočili, to je bilo 24. avgusta. Po tem se gospod Peter ni več oglasil, kljub temu da sta opravila osebni telefonski pogovor. Danes smo poslali dopis oziroma poziv na njegov elektronski naslov. Imeli smo ga, ker je prek njega kontaktiral našo stranko. Odziva na to sporočilo še nismo prejeli.

Veste, kdo je njegov pravni zastopnik?
Ne. Nihče nas do tega trenutka ni kontaktiral, tudi gospod Peter ni. Tudi naši stranki ni podal zahteve po tem, da opravi test očetovstva. Sploh ne vemo, kdo je njegov pravni zastopnik.

Kardinal Rode se je v zadevi po objavi v medijih odzval izjemno hitro in - če temu lahko rečemo - proaktivno. Je vaša pisarna komunicirala tudi z njegovo pooblaščenko, ki naj bi pred objavo članka poskušala stopiti v stik s kardinalom Rodetom?
Pred objavo v Delu je bil edini konkakt naše stranke z gospodom Petrom 24. avgusta. To je bilo elektronsko sporočilo gospoda Petra. Edini njun osebni stik je bil telefonski pogovor. Nobenih drugih kontaktov, komunikacij, poskusov komunikacij gospoda Petra ni bilo. Niti po tem, ko je bil že obveščen, da kardinala zastopa naša odvetniška pisarna.

Kako lahko sploh, recimo temu, navaden človek komunicira s kardinalom Rodetom, kje ima kardinal sploh stalno prebivališče?
Ta gospod se je na našo stranko obrnil preko dveh elektronskih sporočil. Nemudoma je bil kontaktiran nazaj in seznanjen s tem, da kardinala v Sloveniji v tej konkretni zadevi zastopa naša odvetniška pisarna. Menim, da je imel več kot dovolj priložnosti in naslovov, na katere bi se lahko obrnil, če bi to želel. Še vedno pričakujemo njegov odziv in upamo, da bo tako hiter, kot so bile nekatere prejšnje izjave.

Skratka za DNK testiranja naj ne bi bilo bistvenih ovir. Kardinal Rode je v svojem prvem odzivu na pisanje časnika Delo govoril o nekulturnem in nizkotnem medijskem posegu v zasebnost, ki naj bi se Delovi hiši še maščeval … Napovedal je tudi tožbe: boste s tožbami počakali na opravljena DNK testiranja in objavo izsledka?
Kardinal si želi čim hitreje opraviti test očetovstva. Kot je že pojasnil za medije, je zanj popolnoma jasno, kakšen bo izid testiranja. Zapisi, ki bili v tem tednu objavljeni v časniku Delu so predmet naših preučevanj. Ko bo ta zadeva zaključena, bodo vložene ustrezne kazenske tožbe in civilno-odškodninske tožbe zaradi posegov v čast in dobro ime.

Ste lahko bolj natančni glede pravnih sredstev, ki jih boste uporabili. Z drugimi besedami - kaj želite doseči - preklic, opravilčilo, kaznovanje, odškodnino?
Želimo doseči, da s pravnimi sredstvi zaščitimo interes naše stranke in pravico naše stranke, v katero je bilo poseženo na način, kot ste mu vsi bili priča - s tendencioznim, škandaloznim, predvsem pa neresničnim poročanjem časnika Delo.

Ta primer v Sloveniji ponovno odpira zelo občutljiva vprašanja o razmerju med zasebnim in javnim. Kardinal Rode je zagotovo javna osebnost in javnost ima verjetno pravico vedeti določene stvari iz njegovega zasebnega življenja, zlasti, če se tičejo vrednot, ki jih kot javna oseba zagovarja. Zakaj kardinal meni, da je šlo Delo v tem predaleč, zaradi informacije same ali zaradi načina objave informacije?
Prva stvar je ta, da je objavljena informacija neresnična. Tehtanje o vprašanju posega v pravico do zasebnosti sploh ni relevantno, kadar se objavljajo neresnične informacije, ker to ni v interesu nikogar. Delo bo moralo dokazati, ali je imelo kakšne razloge, da je tem informacijam verjelo. Zagotovo teh razlogov po pravnih standardih, po katerih bi morali delati, ni. Kardinal ima vso podlago, da vloži ustrezne zasebne kazenske tožbe in civilno-odškodninske tožbe zaradi posega v čast in dobro ime.

Zakaj menite, da novinarji ne bi imeli razloga, da verjamejo v resničnost informacij?
Vse to bo predmet sodnega postopka. Tam se bo zaslišalo priče, ki naj bi povedale to, kar je bilo zapisano. V člankih je bilo veliko nekonsistentnosti, ki se jih bo prav tako razjasnjevalo. Verjamemo, da ko bomo proučili zadevo in se odločili, da bomo imeli dovolj razlogov za sklepanje, da bomo uspeli s tožbami. Kardinal je javna osebnost, zato ne govorimo v poseg v zasebnost v klasičnem pomenu, temveč v nekem drugem pomenu, kadar gre za objavo neresničnih trditev in kadar novinar ni imel utemeljenih razlogov, da bi verjel v resničnost tega, kar je objavil, in na način, na katerega je objavil.

Toda, mar nima Peter Stelzer - kot vsak drug - pravico izvedeti za resnico - kdo je njegov oče?
Gospod kardinal nikoli ni prejel nikakršne zahteve gospoda Petra po opravljanju testa očetovstva. Naša stranka je bila tista, ki je inicijirala postopek, po katerem se bo opravil test očetovstva. Peter na kardinala ni naslovil takšne zahteve. Takoj, ko se je zadeva razvila do te mere, je naša stranka nemudoma zahtevala test očetovstva. Kontaktirali smo inštitut za sodno medicino. Pogovorili smo se o načinu, po katerem se lahko ta test opravi. Zato je nujno potrebno soglasje gospoda Petra, ki smo ga tudi takoj iskali. Poslali smo vlogo na inštitut, kjer smo pojasnili, da želimo opraviti test očetovstva, da smo že kontaktrirali gospoda Petra in da ga prosimo, da nam sporoči, kdaj bo v Sloveniji in bo ta test lahko opravil. Prav tako smo v dopisu Petra zaprosili, da bo na kraju samem podal soglasje, ker brez tega testa ni mogoče opravljati. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da se zadeva nemudoma razčisti.

Menite, da Petra Stelzerja vodijo pošteni nameni? Utegne Kardinal Rode ukrepati tudi proti njemu, morda celo proti njegovi materi?
Glede tega se ne morem opredeljevati.

Kardinal si želi čim hitreje opraviti test očetovstva. Kot je že pojasnil za medije, je zanj popolnoma jasno, kakšen bo izid testiranja. Zapisi, ki bili v tem tednu objavljeni v časniku Delu so predmet naših preučevanj. Ko bo ta zadeva zaključena, bodo vložene ustrezne kazenske tožbe in civilno-odškodninske tožbe zaradi posegov v čast in dobro ime.

Nina Zidar Klemenčič
Kardinal Rode je pripravljen na test očetovstva