Izpolnjujejo zaveze iz programa stabilnosti, ki ga je Slovenija poslala v Bruselj, je pojasnil finančni minister Uroš Čufer. Foto: BoBo
Izpolnjujejo zaveze iz programa stabilnosti, ki ga je Slovenija poslala v Bruselj, je pojasnil finančni minister Uroš Čufer. Foto: BoBo

Predlog na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujejo kot "prikriti mini krizni davek". Predlog naj se ne uvede, dokler ne bodo pripravljene ključne reforme, opozarjajo.

Doslej so se davčne olajšave in lestvica za odmero dohodnine enkrat letno usklajevale s količnikom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji. Zdaj samodejnega usklajevanja teh zneskov ne bo več, pač pa se bo možnost usklajevanja in določanja stopnje rasti prenesla v zakon o izvrševanju proračuna.

Prenos terjatev na slabo banko se bo začel, ko bodo znani rezultati stresnih testov, je pojasnil finančni minister in dodal, da se lahko zgodi, da bodo slabe terjatve prenesle vse banke hkrati.

Finančni minister Uroš Čufer je pojasnil, da bo stopnjo uskladitve po potrebi predlagala vlada in bo predmet pogajanj.

Sindikati in delodajalci nezadovoljni
Z novelo zakona niso zadovoljni niti sindikati niti delodajalci, v obravnavo v državni zbor pa gre po rednem postopku. Če bo sprejeta, bo veljala že za odmero dohodnine za leto 2013. V predlogu je zapisanih tudi več uskladitev z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Med drugim bo zmanjšanje davčne osnove mogoče tudi za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je dolžan plačati delojemalec.

Črtali so določbo, ki ureja olajšavo za čezmejne delovne migrante. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da je ta določba neustavna.

Odprava indeksacije pri dohodnini naj bi prinesla približno 30 milijonov evrov prihrankov letno. Gre sicer le za enega izmed ukrepov za uravnoteženje javnih financ, o katerih se vlada še usklajuje in jih namerava predstaviti v svežnju konec septembra.

O kriznem davku in vinjetah še nič
Sicer pa vlada danes ni obravnavala morebitne uvedbe kriznega davka, kot tudi ne morebitne podražitve vinjet.

Predlog na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujejo kot "prikriti mini krizni davek". Predlog naj se ne uvede, dokler ne bodo pripravljene ključne reforme, opozarjajo.