Foto: RTV Slovenija/RTV
Foto: RTV Slovenija/RTV

Prisotnost prepovedanih drog vzbuja precej vprašanj povezanosti med slovenskimi politiki v izvršilni veji oblasti in med "ponudniki" prepovedanih drog, so zapisali v SDS-u. Dodali so še, da je poraba drog v porastu, Slovenija pa velja za tranzitno državo.

Sprejetje tega zakona je neizogibno zaradi odgovorne politike in preglednosti delovanja javnih funkcionarjev ter odgovornosti do državljank in državljanov. "V javnem interesu je, ali slovenski politiki pri vodenju politike jemljejo prepovedane droge," so zapisali.

Ob tem navajajo etični kodeks funkcionarjev v vladi iz leta 2015 in etični kodeks za poslanke in poslance DZ-ja iz lanskega leta, ki pravita, da morajo biti funkcionarji za zgled državljanom.
Cilj predlaganega zakona sta po mnenju SDS-a zagotavljanje transparentnosti delovanja funkcionarjev in preventivno delovanje na področju prepovedanih drog ter posledično z njihovim prometom in koruptivnimi dejanji.

Na prisotnost drog bi se morali testirati tudi vsi poslanci. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Na prisotnost drog bi se morali testirati tudi vsi poslanci. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Namen zakona je urediti obveznost testiranja za funkcionarke in funkcionarje na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organizacijo, postopek testiranja in objavo poročila o ugotovitvah testiranja, so zapisali.

Kdo vse bi se moral testirati?

Testirani bi bili torej poslanci DZ-ja, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji, "katerih pričakovano ravnanje je, da opravljajo naloge vestno, nepristransko in kakovostno", so navedli v predlogu.

Predpisan vzorec v predlogu zakona je vzorec las, urina ali krvi, za izvedbo postopka testiranja bi bil zadolžen Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Ostanke analiziranih vzorcev bi hranili dve leti v zaprtem zaklenjenem primernem prostoru na inštitutu.
Vsak funkcionar bi se moral enkrat v koledarskem letu svojega mandata udeležiti testiranja na prisotnost prepovedanih drog v organizmu.

Štiričlanska komisija

Sestavili bi tudi štiričlansko komisijo, v kateri bi bili predstavnik inštituta za sodno medicino, predstavnik organa, kjer funkcionar opravlja svojo funkcijo, predstavnik Društva novinarjev Slovenije in en predstavnik Združenja novinarjev in publicistov.

Nabor funkcionarjev za testiranje bi glede na predlog zakona določili z žrebom, datum in ura ne bi smela presegati 48 ur od opravljenega žreba. Če bi funkcionar testiranje zavrnil, bi to štelo, kot da je njegov test pozitiven.