Igor Kadunc RTV Slovenija vodi od aprila 2017. Foto: MMC RTV SLO
Igor Kadunc RTV Slovenija vodi od aprila 2017. Foto: MMC RTV SLO

Radiotelevizija Slovenija že celo leto posluje po dvanajstinah, saj finančnega načrta doslej nadzorniki zavoda niso potrdili. Programski svet naj bi tako na tokratni seji obravnaval predlog sprememb programskega načrta za letos, pa tudi finančnega načrta za letos. Svetniki so na septembrski seji vodstvu zavoda naložili, naj pripravi nova, usklajena dokumenta.

Zaradi epidemije je seja Programskega sveta RTV Slovenija sicer prvič doslej potekala na način, da je bil del svetnikov v sejni sobi, drugi pa so se je udeležili na daljavo. Ti zaradi tehničnih težav niso mogli enakovredno sodelovati v razpravi, še več težav pa je bilo pri glasovanju.

Pravno mnenje: Razrešitev Kadunca bi lahko bila sporna

Svetniki so se zaradi tega odločili za prekinitev seje in njeno nadaljevanje prihodnji ponedeljek. Pred tem pa kljub dve uri in pol dolgi uvodni razpravi niso dorekli, ali bi pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca uvrstili na redno sejo ali pa bi jo obravnavali na ločeni izredni seji, ki bo predvidoma prav tako 2. novembra.

Nazadnje je med svetniki prevladalo stališče, naj o zadevi odloči predsednik programskega sveta Ciril Baškovič, pred odločitvijo pa naj se posvetuje s pravno službo RTV-ja, s čimer se je Baškovič strinjal. Sicer je skupina 13 svetnikov prepričana, da so izpolnjeni zakonski razlogi za predčasno razrešitev Kadunca. Očitke so pobudniki združili v osem točk, med drugim pa generalnemu direktorju očitajo, da je javna RTV-hiša med letoma 2017 in 2019 poslovala z izgubo. Pobudniki so tudi opozorili, da Kadunc ni pripravil programsko-produkcijskega in finančnega načrta, ki bi bila sprejemljiva za programski in nadzorni svet, ki sta pristojna za njuno sprejetje.

Pravno mnenje: "Očitki niso zadostno konkretizirani"

Baškovič je medtem zaprosil za mnenje o morebitnih pravnih tveganjih v zvezi s pobudo za predčasno razrešitev Kadunca z direktorske funkcije, kar je svetnica Jelka Stergel, ki se je tudi podpisala pod pobudo, v razpravi označila za zlorabo pristojnosti predsednika programskega sveta.

Pravno mnenje so izdelali v odvetniški družbi Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji. Po njihovem mnenju bi bila predčasna razrešitev Kadunca na podlagi očitkov, ki so jih v pobudi navedli svetniki in "ki niso zadostno konkretizirani, pravno sporna".

Programske svetnike sicer na nadaljevanju redne seje 2. novembra med drugim čaka obravnava predloga sprememb programsko-produkcijskega načrta za letos in znova tudi predloga letošnjega finančnega načrta ter osnutka obeh dokumentov za prihodnje leto.

Programski svet RTV-ja bo o razrešitvi generalnega direktorja razpravljal prihodnji teden