Predsednica notarske zbornice je predlagala, da se Jožetu Sikošku odvzame notariat za pet let. Foto: BoBo
Predsednica notarske zbornice je predlagala, da se Jožetu Sikošku odvzame notariat za pet let. Foto: BoBo
SDS si je pri podjetnici iz BiH-a izposodil slabega pol milijona evorv, notarski zapis pa je sestavil Sikošek. Foto: BoBo

Notarska zbornica Slovenije je na podlagi medijskega poročanja uvedla nadzor nad notarskim poslovanjem Jožeta Sikoška. V skladu s sklepom izvršnega odbora zbornice 10. januarja so nato pregledniki zbornice opravili nadzor nad poslovanjem notarja glede notarskega zapisa, ki se nanaša na posojilno pogodbo in sporazum o zavarovanju denarne terjatve, sklenjeno med državljanko BiH-a Dijano Đuđić in stranko SDS, so sporočili iz notarske zbornice.

Na podlagi nadzora je nato predsednica zbornice Sonja Kralj v ponedeljek sprejela sklep o uvedbi disciplinskega postopka zoper Sikoška zaradi hujše kršitve zakona o notariatu. Tako predlaga, da se mu izreče odvzem pravice do opravljanja notariata za pet let.

Nedopusten posel
Notar pri sestavi konkretne notarske listine ni upošteval določbe zakona o notariatu, po kateri notar ne sme sestavljati javnih listin o pravnih poslih, ki so po zakonu nedopustni. V konkretnem primeru je šlo za pravni posel, ki je po zakonu o političnih strankah nedopusten, ker je višina danega posojila fizične osebe presegla dovoljeno višino posojila, ki ga lahko politična stranka prejme od fizične osebe, navajajo na zbornici.

Kršitev zakona o notariatu se po navedbah zbornice nanaša tudi na kršitev obvezne vsebine notarskega zapisa, saj v obravnavanem notarskem zapisu ni navedeno, da je notar notarski zapis udeležencem pravnega posla tudi prebral, kar bi moralo biti v skladu zakonom v notarskem zapisu izrecno zapisano.

Ponavljanje kršitev
Obe kršitvi sicer sami po sebi predstavljata lažjo disciplinsko kršitev, vendar je zaradi predkaznovanosti notarja in ponavljanja disciplinskih kršitev in njihove pogostosti Kraljeva presodila, da so v ravnanju notarja podani znaki hujše disciplinske kršitve, še navajajo na zbornici.

Spomnimo, da je ministrstvo za pravosodje nedavno zoper Sikoška že uvedlo postopek razrešitve. Kot so pojasnili na ministrstvu, so lani po vpogledu v podatke o morebitni kaznovanosti notarjev iz kazenske evidence ugotovili, da je bil Sikošek pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, zaradi česar mu je bila izrečena pogojna obsodba osem mesecev zapora, ki pa ne bo izrečena, če notar v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja.