"Če je za ene, bo tudi za druge," so odločeni cariniki. Foto: BoBo
Vre med uniformiranimi uslužbenci

Sekretar Sindikata carinikov Slovenije Dušan Miščević pravi, da so v njegovem sindikatu dogovor z vlado podpisali v dobri veri, da ni denarja. "A očitno denar je, če je za ene, bo tudi za druge," poudarja Miščević in dodaja, da o svojem neurejenem položaju opozarjajo že od leta 2004.

Nezadovoljni so tudi drugi zaposleni v uniformiranih poklicih - gasilci, cariniki, vojaki, pravosodni policisti ter davčni, tržni in sanitarni inšpektorji. Predstavniki vseh sindikatov so se zato sešli na posebnem sestanku, kjer se dogovarjajo, kako naprej glede njihovih zahtev po ureditvi statusnega in materialnega položaja. Gre za prvi tak sestanek, na katerem bodo predvsem izmenjali stališča in poglede.

Notranji minister Vinko Gorenak je medtem že imenoval delovno skupino, ki bo skrbela za realizacijo in nadzor nad izvajanjem sporazuma, ki sta ga podpisala vlada in policijski sindikat. Za vsako posamezno točko sporazuma je minister določil nosilce nalog in roke za njihovo izvedbo, vodenje delovne skupine pa zaupal državnemu sekretarju Robertu Maroltu. S sindikatoma se je minister dogovoril tudi o podrobnejših merilih za način izplačila delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela, kot izhaja iz 1. točke sklenjenega sporazuma.

Država je "pomešala jabolka in hruške"
Predstavnik sindikata poklicnih gasilcev Aleksander Ogrizek poudarja, da ne razume države, ki ločuje uniformirane poklice, saj vsi služijo državi in sodelujejo z roko v roki. Ogrizek poudarja, da sicer pozdravljajo dogovor, ki so si ga izborili policisti, a država je tu po njegovem mnenju "pomešala jabolka in hruške".

Darko Milenkovič iz sindikata ministrstva za obrambo pa opozarja, da so policiste pri njihovem prizadevanju ves čas podpirali, a jih v sporazumu, ki so ga dosegli z vlado, moti nekaj stvari. Gre za po mnenju vojakov neupravičen dvig stopnje izobrazbe, plačilo za povečan obseg dela ter za obljubo vlade, da bo prispevala sredstva za plače policistov, če ga bo resornemu ministrstvu zmanjkalo.

Vabljeni tudi predstavniki vlade
Na sestanek so povabili tudi predstavnike vlade, da bi jim pojasnili vsebino sporazuma s policisti, a njihovega odgovora niso dobili. Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo pa so pojasnili, da se bo sestanka udeležila direktorica direktorata za javni sektor Mojca Ramšak.

Policijska sindikata sta namreč podpisala sporazum in kolektivno pogodbo za policiste ter umaknila referendumsko pobudo o zakonu za uravnoteženje javnih financ. Z dogovorom je vlada policistom med drugim omogočila izplačilo za povečan obseg dela in nadurno delo.

Vre med uniformiranimi uslužbenci