Koristi povečane količine in distribucije lokalno pridelanih živil, posebej sadja in zelenjave, vključujejo: okoljske, socialne, neposredne in posredne ekonomske učinke in učinke na zdravje. Poleg tega pa se pri transportu poznajo tudi negativni učinki na okolje, pojasnjujejo na IVZ-ju. Foto: MMC RTV SLO
Koristi povečane količine in distribucije lokalno pridelanih živil, posebej sadja in zelenjave, vključujejo: okoljske, socialne, neposredne in posredne ekonomske učinke in učinke na zdravje. Poleg tega pa se pri transportu poznajo tudi negativni učinki na okolje, pojasnjujejo na IVZ-ju. Foto: MMC RTV SLO
Tržnica
V KGZS-ju so prepričani, da bi bilo treba več napora vložiti v ozaveščanje potrošnikov o bolj kakovostni in zdravi lokalno pridelani hrani, kjer bi lahko svoj delež prispevala tako država kot tudi trgovci. Foto: MMC RTV SLO/Ana Mušič
Šolska malica
Dobra praksa, ki se je trenutno prijela v Sloveniji, je Shema šolskega sadja, ki predstavlja pomembno priložnost za državo, saj bomo s promocijo in vključevanjem lokalnega kmeta prispevali k porabi slovenskega sadja in zelenjave, obenem pa počasi vplivali na spremembo toka razmišljanja, da naročanje hrane pri lokalnem kmetu ne predstavlja ovir za javne zavode v okviru javnega naročanja, temveč prej številne prednosti, pravijo na ministrstvu za zdravje. Foto: MMC RTV SLO
Obdelovanje polja
Na prebivalca imamo približno samo 800 m2 obdelovalnih površin, za preživetje pa bi jih naj potrebovali vsaj 2.000 m2. Foto: MMC RTV SLO
Jabolko
'Politike, ki zagovarjajo trajnostno lokalno oskrbo z živili, nepristransko razporeditev in široko dostopnost lokalno pridelanih živil ter povečano uživanje sadja in zelenjave, vzpostavljajo konkretne poti za dosego ciljev Zdravje za vse v 21. stoletju,' pravi Vida Fajdiga Turk. Foto: EPA

Čeprav je država leta 2005 sprejela nacionalni načrt o prehranski politiki, v katerem je eden izmed stebrov tudi zagotavljanje lokalne trajnostne oskrbe z živili, se morajo stvari na tem področju še izboljšati.

Nacionalni načrt o prehranski politiki preverite tukaj.

Preveč mesa, premalo žit in zelenjave
Slovenija namreč po podatkih ministrstva za kmetijstvo preslabo izkorišča svoje možnosti pri pridelavi žit in zelenjave. V letu 2008 je bila na tem področju samopreskrba v odstotkih taka: žita 64 %, koruza 72 %, pšenica 55 % in zelenjava 46 %. Bolje nam gre pri pridelavi mesa (goveje meso 103 %, perutninsko meso 113 %), mleka (115 %) in jajc (96 %).

Pri preskrbi s hrano smo tako precej odvisni od uvoza. S tem se ne smemo zadovoljiti, so prepričani v Kmetijsko gozdarski zbornici, saj imamo take pogoje, da lahko večino hrane pridelamo sami.

Lokalna trajnostna preskrba s hrano predstavlja lokalno pridelavo, predelavo in distribucijo trajnostno proizvedene hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih - "od njive do krožnika v lokalnem okolju".

Domače sadje in zelenjava sta bolj zdrava
Tudi študije so naklonjene čim večji pridelavi hrane v domačem okolju, saj rezultati kažejo, da imata lokalno pridelana sadje in zelenjava, ki ju uživajo potrošniki v neposredni bližini, boljše učinke na zdravje, je za MMC dejala Vida Fajdiga Turk iz Inštituta za varovanje zdravja.

"Večja je namreč verjetnost, da bodo pridelki vsebovali večje količine antioksidantov v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas, pri katerih se zmanjša tako hranilna kot organoleptična vrednost. Pri daljši verigi, ki vključuje daljši čas od proizvajalca do potrošnika, pade vsebnost vitamina C, prav tako se zmanjšajo vrednosti vitaminov A, B in E," pojasnjuje naša sogovornica.

Lokalna pridelava, nabava in uživanje več sadja in zelenjave lahko tako zmanjša tveganje za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, predvsem srčnožilnih bolezni, sladkorne bolezni in nekaterih vrst raka, istočasno pa ohranja zdravo okolje in spodbuja trajnostni razvoj.

Lokalna preskrba mora biti pomembna vsem
V časih, ki so prizadeli skoraj vse gospodarske sektorje, lahko s spodbujanjem lokalne pridelave hrane kmetijskemu sektorju pomaga tudi država. "Ohraniti moramo kmetijska zemljišča, jih obvarovati pred neustrezno rabo, kmetom, ki to zemljo obdelujejo, pa zagotoviti ustrezne pogoje za še bolj učinkovito obdelavo in pridelavo. Pri tem pa bi bilo treba več napora vložiti v ozaveščanje potrošnikov o bolj kakovostni in zdravi pridelani hrani," rešitev vidijo v KGZS-ju.

Uspeh po njihovih besedah namreč ni odvisen le od kmetijcev, ampak morajo biti pozitivno naravnani vsi, ki so kakor koli vključeni: od upravnih enot, občin, javnih zavodov in nenazadnje nadzornih organov. "Šele potem, ko si bomo prav vsi prizadevali za izboljšano lokalno oskrbo, bo ta uspešna in visoka," dodajajo.

Ozaveščanje potrošnikov in pozitiven »image« sta temeljna za povečano porabo lokalnih pridelkov in izdelkov. Z nekaj preprostih akcij bi jo lahko zelo okrepili:
-
Pred vsako osnovno šolo bi lahko stal mlekomat – staršem ne bi bilo treba zaviti do drugih prodajnih mest, ki so manj spotoma.
- Na vseh najbolj prometnih conah pešpoti bi lahko stala kmečka stojnica – če bi prostor formalno »uredile« UE, finančno pa bi za samo stojnico skrbele občine.
-
V vseh prodajnih avtomatih (s čipsi, krekerji in sladicami) bi moralo biti tudi slovensko sadje - in ne predrago - da je resnično dostopno vsakomur.
- Trgovski koncerni bi tudi morali prispevati (se odreči delcu dobička): slovensko sadje in zelenjava 5 centov cenejša od ostale.
- Javne ustanove bi morale dajati prednost lokalni hrani pri javnem naročanju – to pa terja več dela, ker je potem tudi več javnih naročil in ne samo eno ekskluzivno – tovrstni uspeh pa je izključno odvisen od delavca, zadolženega za javna naročila.
Vir: KGZS za MMC

Kaj na tem področju dela država?
Kako uspešni so pri spodbujanju lokalne preskrbe s hrano, ki so se ji zavezali tudi v nacionalnem načrtu, smo povprašali ministrstvo za zdravje. Za MMC so povedali, da lokalno porabo hrane spodbujajo tudi prek sistema javnega naročanja v javnih zavodih, lokalno pridelavo in predelavo pa prek rednih javnih razpisov na področju javnega zdravja. Tako podpirajo promocijo prehranskih smernic in razvoj dobrih praks povezovanja lokalnih kmetov ter lokalnih porabnikov, kot so šole in vrtci.

"Pomemben korak pri uresničevanju tretjega stebra nacionalne prehranske politike je tudi medsektorsko sodelovanje, kjer smo uspeli cilje lokalne trajnostne oskrbe vključiti v strateške dokumente Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področjih razvoja podeželja in ekološkega kmetovanja; ter pri aktivnostih v okviru izvajanja ukrepa EU-ja - Sheme šolskega sadja in zelenjave," so še dodali.

Ker s povečanjem razpoložljivosti lokalno pridelanih živil po besedah strokovnjakinje z IVZ-ja pomagamo zmanjševati revščino in družbeno neenakost, hkrati pa izboljšamo učinke prehrane na zdravje (v smislu varnosti živil in prehranske vrednosti živil), so napori države morda še premajhni.