Ljubljanski okrožni sodnik Radonjić se namreč v javni razglasitvi sodbe v zadevi Milko Novič, ki je bil aprila oproščen obtožbe umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, ni ukvarjal le s konkretno kazensko zadevo, temveč je veliko besed v obrazložitvi sodbe namenil domnevnim pritiskom nanj.

Komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta je izjave ljubljanskega okrožnega sodnika Zvjezdana Radonjića ob razglasitvi sodbe Milku Noviču soglasno označila za neskladne s kodeksom sodniške etike. Kot je ugotovila komisija, so izjave sodnika pri javni razglasitvi sodbe o pritiskih pri sojenju, poskusih discipliniranja in diskreditiranja ter možnostih suspenza, nenapredovanja in uvedbe disciplinskega postopka, ki niso imele podlage v objektivnih dejstvih, presegle namen javne razglasitve sodbe. Foto: AP
Komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta je izjave ljubljanskega okrožnega sodnika Zvjezdana Radonjića ob razglasitvi sodbe Milku Noviču soglasno označila za neskladne s kodeksom sodniške etike. Kot je ugotovila komisija, so izjave sodnika pri javni razglasitvi sodbe o pritiskih pri sojenju, poskusih discipliniranja in diskreditiranja ter možnostih suspenza, nenapredovanja in uvedbe disciplinskega postopka, ki niso imele podlage v objektivnih dejstvih, presegle namen javne razglasitve sodbe. Foto: AP

Da so Radonjićeve trditve o pritiskih brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja, je ugotovil Sodni svet, pa tudi predsednik okrožnega sodišča Marjan Pogačnik je po pogovoru s sodnikom dejal, da pritiskov na Radonjića ni ugotovil.

Pogačnik Radonjiću očita več kršitev

Zdaj je po poročanju Večera Pogačnik zoper Radonjića zaradi suma storitve več disciplinskih kršitev podal pobudo disciplinskemu tožilcu pri Sodnem svetu za sprožitev disciplinskega postopka. Očita mu več kršitev zakona o sodniški službi, ki govori o tem, da se sodniku, ki je z naklepom ali iz malomarnosti kršil sodniške dolžnosti, ki so predpisane z zakonom in sodnim redom, ali neredno opravljal sodniško službo, lahko izreče disciplinska sankcija.

Izmed dejanj, ki pomenijo kršitev sodniške dolžnosti, Pogačnik Radonjiću očita neizpolnitev ali neupravičeno odklonitev izvršitve sodniške dolžnosti, vedenje in ravnanje sodnika, ki je v nasprotju s sodniško neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica, in neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje.

Kaj mu grozi?

Glede na zakonska določila so disciplinske sankcije za te kršitve pisni opomin, ustavitev napredovanja, znižanje plače, premestitev na drugo sodišče ali prenehanje sodniške funkcije.
Radonjićeve izjave je že presojala komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta ter ugotovila, da so neskladne s kodeksom sodniške etike. Po mnenju etične komisije njegove izjave niso imele podlage v objektivnih dejstvih in so presegle namen javne razglasitve sodbe.

Medtem se je v zadevi Novič tožilstvo pritožilo na oprostilno sodbo, ki jo je izrekel Radonjić, je že pred dnevi poročal časopis Dnevnik. Novičeva obramba je predlagala prenos krajevne pristojnosti za obravnavo pritožbe. Obramba zaradi ohranitve videza nepristranskosti predlaga, da o primeru ne bi razsojalo ljubljansko višje sodišče. Odločitev o tem predlogu je v rokah vrhovnih sodnikov, ki o tem še niso odločali, še poroča Večer.