Skupina davčnih strokovnjakov opozarja na potrebo po omogočanju polnega pritožbenega postopka, vključno z možnostjo pritožbe na izračunano vrednost, pri kateri bi zavezanec lahko dokazoval drugačno stanje od tistega, ki ga je določila geodetska uprava. Foto: BoBo
Skupina davčnih strokovnjakov opozarja na potrebo po omogočanju polnega pritožbenega postopka, vključno z možnostjo pritožbe na izračunano vrednost, pri kateri bi zavezanec lahko dokazoval drugačno stanje od tistega, ki ga je določila geodetska uprava. Foto: BoBo
Agrarne skupnosti naj bodo obdavčene na podlagi ostanka prihodka (po odbitku stroškov vlaganja v infrastrukturo), ki gre v razdelitev članom, želijo v združenju. Foto: BoBo
sv. Jakob
Predstavniki verskih skupnosti so se s premierko dogovorili o možnosti, da bi iz obdavčitve izključili sakralne objekte in prostore, kjer se opravlja verska dejavnost, za hiše in stanovanja v njihovi lasti pa bi veljala uvedba davka. Foto: BoBo
Darko Končan
Različna davčna stopnja za rezidenčna in nerezidenčna stanovanja bo predvidoma ostala. Končan meni, da to razlikovanje ni potrebno in da ne bo dalo želenega učinka. Foto: MMC RTV SLO
Andrej Vizjak
"Ne moremo spregledati, da davek dodatno obremenjuje tudi že zdaj šepajoče gospodarstvo," pravi poslanec SDS-a Vizjak, ki je ob tem izrazil podporo zahtevam gospodarstvenikov, da tisti, ki ustvarjajo nova delovna mesta, tudi sodelujejo pri oblikovanju zakonov. Foto: BoBo
Novi davek vodeni
Kompromis pri obdavčitvi sakralnih objektov?
Nižja davčna osnova za stanovanja in hiše
Zadnja pogajanja o nepremičninskem davku

. O obdavčitvi verskih objektov se še pogajajo.

Skupina strokovnjakov s področja davkov in nepremičnin - strokovni odbor vseslovenskega posveta o novem sistemu obdavčenja nepremičnin - je posredovala svoje predloge k zakonu in se sešla s premierko Alenko Bratušek.

Davčni svetovalec Darko Končan je pojasnil, da naj bi tako bilo po novem predvideno, da bo davčna osnova za nepremičnine, v katerih nekdo stanuje, 80 odstotkov oz. po drugi varianti 85 odstotkov ocenjene vrednosti, kot je navedena v registru geodetske uprave. "To je neke vrste delna olajšava prebivalstvu, saj je Slovenija skoraj edina država s tako visokim deležem stanovanjskih nepremičnin v lasti državljanov," je dodal.

Da bi to zmanjšanje predvidenih prihodkov oblažili, skupina predlaga zvišanje davka na promet nepremičnin z dveh na tri odstotke in znižanje deleža zagotovljenega financiranja občin iz državnega proračuna.

Davčni dolg, ki bi se knjižil na nepremičnino
V predlogu davka na nepremičnine bo predvidoma tudi možnost t. i. davčnega posojila za zavezance, fizične osebe, ki ne bi bile sposobne plačati davka. Dolg bi se knjižil na nepremičnino, poplačan pa bi bil, ko bi imel zavezanec zadostna sredstva (npr. po prodaji nepremičnine) ali bi to obveznost pokrili dediči. Kot prag za odobritev takšnega načina plačevanja bi bil določen cenzus povprečnih dohodkov na člane gospodinjstva.

Strokovni odbor, v katerem so Darko Končan, Franci Gerbec, Ivo Lavrač, Jože Podgoršek, Anton Kožar, Edo Pirkmajer, Tomaž Banovec, Leon Kobetič in Danijela Brečko, sicer podpira sprejetje davka na nepremičnine kot novega, modernega sistemskega zakona. Zavzemajo se za to, da se v obdavčitev vključijo vse nepremičnine, da se ne "popušča" nobenim družbenim skupinam in da je v zakonu čim manj izjem.

Kompromis z verskimi skupnostmi?
Pri predsednici vlade so bili tudi predstavnikih skupnosti - novomeški škof in apostolski administrator ljubljanske nadškofije Andrej Glavan, ki tudi predseduje Slovenski škofovski konferenci, evangeličanski škof Geza Filo in sekretar Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić. Povedali smo svoje argumente, pomisleke in bojazni, zlasti to, da takšnega zakona, kot ga predvideva predlog, ne poznajo nikjer po Evropi, je po srečanju dejal Glavan.

Evangeličanski škof Erniša je zatrdil, da so verske skupnosti po svojih močeh pripravljene nositi del krize, zato so se z vlado pogovarjali o kompromisu, ki bi bil v obojestransko korist in zadovoljstvo. "Dogovorili smo se, da bi se pogovarjali o tem, da bi izvzeli sakralne objekte, in upam, da bo tak dogovor dosegla z drugimi koalicijskimi partnerji," pa je poudaril Porić in dodal, da v tem primeru ne bo potrebna ustavna presoja.

Agrarne skupnosti nezadovoljne s pogajanji Medtem pa v Združenju predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije zahtevajo, da se pri predlogu obdavčitve nepremičnin upoštevajo specifičen položaj in pogoji, ki jih imajo za gospodarjenje v agrarnih skupnostih. Davščine bodo spodbudile prodajo deležev v teh skupnostih in omogočile vstop v lastništvo nekrajanom, tujcem in kapitalu sumljivega porekla, opozarjajo v združenju.

Prav tako niso zadovoljni s potekom in izidom pogajanj glede kmetijskih in gozdarskih zemljišč ter nepremičnin, ki zadevajo obdavčitev agrarnih skupnosti in njihovih članov.

Davek razumejo kot pritisk
Kot dodajajo, pa so agrarne skupnosti po predlogu zakona o davku na nepremičnine enako kot pridobitne dejavnosti zavezane enakemu plačilu davka od nepremičnin.

V združenju so tako prepričani, da bo tak pritisk na agrarne skupnosti in njihove člane zelo verjetno povzročil osip članstva ter nezanimanje za delovanje agrarnih skupnosti. Zahtevajo, da jih vlada izvzame iz takega načina obdavčitve, ki enači agrarne skupnosti z drugimi subjekti v kmetijstvu in gozdarstvu.

Agrarne skupnosti naj bodo obdavčene na podlagi ostanka prihodka (po odbitku stroškov vlaganja v infrastrukturo), ki gre v razdelitev članom, želijo v združenju. "Vse drugo je brezobzirno, nerazumevajoče, globoko krivično in morda z nekimi tihimi razlogi v ozadju," so še zapisali.

OZS svari vlado
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pa znova svarijo vlado, naj davka nikar ne potrdi, saj ni usklajen s predstavniki obrtnikov in malih podjetnikov. "Z davkom na nepremičnine bi država ogrozila več kot 120 tisoč oseb, kolikor jih zaposlujejo obrtniki in mali podjetniki," trdijo. Po njihovih izračunih bodo dodatne obremenitve v obliki davka na nepremičnine podjetnike obremenile v povprečju od 200 do 400 odstotkov bolj kot do zdaj. Če že, potem OZS meni, da bi morali obrtnike oz. podjetnike obdavčiti enako kot kmete, torej po 0,30-odstotni stopnji.

GZS zahteva nižje stopnje
Na Gospodarski zbornici Slovenije pa so izpostavili, da lahko davek, ki ga sicer načeloma podpirajo, prinese velike dodatne obremenitve gospodarstva. Zato po besedah Alenke Avberšek za poslovne in industrijske nepremičnine zahtevajo nižjo, 0,60-odstotno stopnjo davka. Po zadnjem predlogu zakona bi bile te nepremičnine obdavčene z 0,75-odstotno stopnjo.

GZS zahteva tudi odpravo možnosti, da bi lahko občine zvišale stopnje za svoj del davčnega prihodka, pravno predvidljivost obdavčitve nepremičnin, ki so vrednotene nad 500.000 evrov, ter davčno kapico ali izjeme za neprodana stanovanja, stanovanja in zemljišča na zalogo in nepremičnine v stečajnih masah. Obenem zahtevajo tudi novo vrednotenje poslovnih nepremičnin po sektorjih. Podpirajo možnost davčnega posojila upokojencem, je dejala Avberškova.

SDS bo štel nove obremenitve
Da je predlog zakona neprimeren, so prepričani tudi poslanci SDS-a. Izpostavili so predvsem vidik občin, ki so bile do zdaj prejemnice nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po novem pa bi postale zavezanke za plačilo davka. Iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so občine financirale tudi infrastrukturne in komunalne projekte, zato je bil po mnenju poslanca Andreja Vizjaka to "davek, ki se je vračal nazaj ljudem". Davek na nepremičnine pa je, kot je dejal, prvotno namenjen polnjenju proračuna in zmanjševanju proračunskega primanjkljaja.

Poslanci SDS-a zato po njegovih besedah resno razmišljajo o uvedbi "števca novih obremenitev", s katerimi bi pokazali, koliko so novi davki in podražitve obremenili podjetja in državljane.

"Izčrpavajo najšibkejše"
Oglasili so se tudi v Civilni družbi za pravično Slovenijo, kjer kritizirajo "namere oblasti, da z dodatnimi davki izčrpava najšibkejše in na njihovem hrbtu rešuje državno blagajno, izpraznjeno zaradi oškodovanj v bankah in gospodarstvu". "Sedanji predlogi so nepravični in nedomišljeni ter bodo v primeru uveljavitve povzročili nepopravljivo škodo in krivice."

Opozarjajo, da se bodo z nepremičninskim davkom že četrtič obdavčili zavezanci, ki so denar porabili za nakup ali gradnjo nepremičnine, saj so plačali že davek na plačo, dohodnino, davek na dodano vrednost in zdaj še davek na nepremičnino. "S tem vlada konkretno kaznuje varčno in gospodarno vedenje vseh, ki so svoje privarčevane prihranke porabili za nekaj trajnejšega, pogosto z velikim večletnim odrekanjem," so dodali.

Novi davek vodeni
Kompromis pri obdavčitvi sakralnih objektov?
Nižja davčna osnova za stanovanja in hiše
Zadnja pogajanja o nepremičninskem davku