Tudi dijaki imajo človekove pravice. Foto: BoBo
Tudi dijaki imajo človekove pravice. Foto: BoBo


Čeprav večina šolarjev pa tudi njihovih staršev te dni ne misli na šolske obveznosti, pa je dobro poznati pomembno novost za polnoletne dijake, starše in učitelje v prihajajočem šolskem letu.
Srednja šola bo starše polnoletnega dijaka lahko obveščala o ocenah, vzgojnih ukrepih in odsotnosti, le če bo polnoletni dijak vnaprej osebno dovolil šoli, da omenjene informacije pošilja njegovim staršem.
Običajna praksa v šolah je, da učitelj razrednik starše polnoletnega dijaka obvešča o njegovih ocenah, odsotnostih: starši imajo vpogled v e-redovalnico, lahko pa osemnajstletnik prepove šoli, da starše obvešča o njegovem šolanju.
Od prvega septembra bo zaradi evropske uredbe o varstvu podatkov in družinskega zakonika sodelovanje med starši polnoletnega dijaka in šolo potekalo po obratni poti kot do zdaj. "Ko dijak postane polnoleten, starši nekako izgubijo pravico, da bi brez dijakovega izrecnega soglasja lahko prišli do seznanitve z ocenami, z odsotnostjo, z morebitnimi vzgojnimi postopki," je povedala specialistka s področja šolskega prava Nina Ana Jeger.
Šola bo torej morala pridobiti od polnoletnega dijaka osebno privolitev, da posreduje staršem podatke o njegovem šolanju. Šole najbolj skrbi pravilo, da bo osemnajstletnik lahko sam opravičeval svojo odsotnost od pouka.
Pravnica Jegrova se strinja, da polnoletnost sama po sebi ne zagotavlja mlademu človeku samostojnega življenja in da starši po tem mejniku ostajajo otrokov glavni steber: "Nova zakonodaja, takšna kot je, zagotovo tudi malce posega v tradicionalni koncept slovenske družine. Poglejte primer. Mati bo prišla na govorilne ure, pa bo učitelj dejal, mi nimamo soglasja. Do takih situacij lahko pride."
Ker ni pričakovati sprememb na področju predpisov, Jegrova svetuje več dela pri ozaveščanju mladih o posledicah polnoletnosti; ne nazadnje človek postane že pri 14 letih kazensko odgovoren za svoja dejanja.