Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je dejal, da odzivi ministrstva ne kažejo na konec stavke. Foto: BoBo
Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je dejal, da odzivi ministrstva ne kažejo na konec stavke. Foto: BoBo

Predstavniki notranjega ministrstva in policije, ministrstva za zdravje ter Policijskega sindikata Slovenije so nadaljevali pogajanja o sindikalnih stavkovnih zahtevah.

Tokrat je pogovor potekal o stavkovni zahtevi glede sprememb pravilnika o poklicnih boleznih. Predstavniki ministrstva so predstavili faze in postopek priprave novega pravilnika ter policijskemu sindikatu zagotovili, da bodo v novem pravilniku upoštevane specifičnosti poklica policista.

Vodstvo notranjega ministrstva in policije je glede izplačil delovne uspešnosti predstavnikom policijskega sindikata zagotovilo, da se bo delovna uspešnost izplačevala tudi v prihodnje, razen ob morebitnem dodatnem poslabšanju gospodarskih razmer.

Stavkajoči policisti med drugim še zahtevajo, da policisti v patruljah ne delajo sami, da se policistom izplačajo vse nadure, ki so bile odrejene do 31. decembra lani, in da notranje ministrstvo zagotovi izpolnjevanje minimalnih schengenskih standardov oz. reši problematiko kadrovskega primanjkljaja v enotah, ki skrbijo za varovanje zunanje državne meje.

Notranji minister Vinko Gorenak in generalni direktor policije Stanislav Veniger sta predstavila skupno stališče, da se morajo pri razporejanju policistov na delo v celoti spoštovati standardi za zagotavljanje varnosti policistov, da se pri odrejanju in izplačilu nadur upošteva delovnopravna zakonodaja ter da policisti pri varovanju zunanje državne meje izpolnjujejo zahteve schengenskega pravnega reda.

Predstavniki MNZ-ja pa so še poudarili, da so bila današnja pogajanja izjemno konstruktivna, saj se je pogajalskima stranema uspelo zbližati stališča do stavkovnih zahtev sindikata.

Policisti nadaljujejo stavko
"Stavko nadaljujemo. V pogajanjih pa se je zgodil kvalitativni premik, kar se tiče MNZ-ja," je pojasnil predsednik PSS-ja Radivoj Urošević. Dodal je, da je največja težava v tem, da večina njihovih zahtev ni v pristojnosti MNZ-ja, da bi se lahko pogajal z njimi. "V tem primeru pričakujemo ustrezna vladna zagotovila, da bo stavkovni sporazum spoštovan in da se bodo o teh stavkovnih zahtevah konkretneje izrekli."