Sestanek v predsedniški palači. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Sestanek v predsedniški palači. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Vsi se moramo zavedati, da bo potrebnega veliko potrpljenja, da se bo meja uresničila v naravi, v dogovoru s Hrvaško.

Milan Brglez, predsednik državnega zbora
Arbitraža
Meja, kot jo je določilo arbitražno sodišče. Hrvaška je ne priznava. Foto: MMC RTV SLO

Če bi se odpirala nova vprašanja, bi to bilo za nas slabše, in tega ne bom dopustil.

Miro Cerar, predsednik vlade, o (ne) uveljavljanju arbitraže
Politični vrh: štirje predsedniki in njihovi uvidi
Srečanje štirih predsednikov


Strinjajo se o pomembnosti soglasja v Sloveniji, da odločitev arbitražnega sodišča uveljavi, in o tem, da bo Slovenija pri tem ukrepala mirno in potrpežljivo, a odločno, je povedal predsednik države Borut Pahor.

Po njegovih navedbah je dobro, da se vsi zavzemajo za uveljavitev arbitraže po mirni poti in z dialogom, ki je potreben in koristen. Tudi slovenska politika ima dolžnost, da si prizadeva uveljaviti arbitražni sporazum, vendar hkrati paziti na svoj obraz pred mednarodno in domačo javnostjo, je dodal.

Predsednik republike, predsednik DZ-ja Milan Brglez, predsednik vlade Miro Cerar in predsednik DS-ja Mitja Bervar so se tudi strinjali, da je odločitev Evropske komisije, da pomaga pri uveljavitvi sporazuma, za nas dobrodošla in jo v tej luči tudi pozdravljajo.

"Slovenija ne more oklevati"
A opozarjajo, da Slovenija, če se na hrvaški strani kljub obvezam ne bi nič premaknilo, ne more oklevati. Po Pahorjevih navedbah bo Slovenija ukrepala mirno in potrpežljivo, a odločno. Tako da ne bi izzvali incidentov ali izvajali protiukrepov, ki bi zaostrili dobre medsosedske odnose in podporo mednarodne skupnosti, je poudaril. A dodal, da bo verjetno treba, če ne bi prišlo do odziva, stopnjevati ukrepe za uveljavitev odločbe, ki bi lahko na neki točki pripeljalo do stališča Hrvaške, da smo posegli v njihovo suverenost.

Tudi Cerar je v tej luči po srečanju povedal, da procesi za uveljavitev arbitražnega sporazuma potekajo. Tudi sam si prizadeva za dialog, je dejal, čeprav ugotavlja, da za zdaj pri tem niso uspešni, saj hrvaška stran še vedno zavrača uveljavitev sporazuma.

A je Cerar poudaril pomen vztrajanja pri uveljavitvi odločitve arbitražnega sodišča, saj je "arbitražna odločba čvrst pravni temelj, na katerem lahko legitimno in legalno utemeljujemo zahtevo za njeno izvršitev". Odstop od tega principa ne bi pomenil le kršitve mednarodnega prava, ampak tudi ne bi bil v interesu Slovenije, meni. "Če bi se odpirala nova vprašanja, bi to bilo za nas slabše, in tega ne bom dopustil," je zagotovil.
Brglez je poudaril, da je DZ glede uveljavitve arbitražne razsodbe storil prve ključne korake, nekaj jih še bo, in to neodvisno od iztekanja šestmesečnega roka za pripravo vsega potrebnega za uveljavitev razsodbe. "Vsi se moramo zavedati, da bo potrebnega veliko potrpljenja, da se bo meja uresničila v naravi, v dogovoru s Hrvaško," je dejal.

Za posodobitev sistema narodne varnosti
V luči nepredvidljivosti sveta okoli nas in novih dejavnikov tveganja so predsedniki spregovorili tudi o nujnosti posodobitve sistema nacionalne varnosti. Po njihovih ocenah je bilo na tem področju v zadnjem letu veliko storjenega, med drugim so več sredstev namenili Slovenski vojski. Ob tem pa Pahor ponovno opozarja na dolžnost pristojnih v vojski, da se poenotijo o namenu porabe teh sredstev.

Brglez je ocenil, da ta vprašanja poleg spodbude zaradi zavez v Natu ali EU-ju potrebujejo tudi notranjo motivacijo. To vidi v razvijanju t. i. mehkih elementov varnosti, ki bi prispevali k temu, da bi se ljudje tudi počutili varne.

Vpliv političnih razhajanj na razvoj
Predsedniki so spregovorili tudi o času do volitev, ki bodo po Pahorjevih navedbah verjetno sredi junija. Želijo si, da bi s politično stabilnostjo omogočili vladi, DZ-ju in DS-ju, da krepijo spodbudne kazalce v Sloveniji in zaradi običajnih razhajanj pred volitvami ne bi trpel napredek Slovenije.

Po ocenah političnega vrha je pomembno za naše mednarodno življenje tudi to, da Slovenija opazuje in se primerno odziva na spremembe v EU-ju, ob čemer so predani zamisli, da bi Slovenija ostala v jedrnem delu Evrope.

Predsedniki sicer ocenjujejo, da so njihova srečanja - letos so se sestali četrtič - koristna z vsebinskega in simbolnega vidika, zlasti zaradi sporočila sodelovanja in prispevka k politični stabilnosti.

Slednjo je poudaril tudi Cerar, ki je izpostavil, da je vlada s politično stabilnostjo in ukrepi ustvarila pogoje za razvoj slovenskih potencialov. Spomnil je na čas ob prevzemanju vlade, ko je bila Slovenija v krizi, zaradi česar je bila plen za številne dejavnike zunaj nje.

Bervar pa je povabil politične deležnike k skupni ugotovitvi, da je Slovenija na pravi poti in potrebuje politično stabilnost. V kontekstu minulih in bližajočih se volitev je pozval k stabilnosti in kredibilnosti ter dodal, da je "čas, da postanemo zrela demokracija in se temu primerno obnašamo".

Opredelitev do financiranja šolstva
Politični vrh se je po srečanju opredelil do financiranja zasebnih šol in se zavzel za z ustavo skladno rešitev. Predsednik države zagovarja stališče, da se od države predpisani programi v javnih in zasebnih šolah financirajo enako, razen dodatnega programa, s katerim zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese.

Pahor je poudaril, da gre za zelo pomembno vprašanje, o katerem so se v njegovem kabinetu posvetovali tudi v luči današnjega srečanja s preostalimi tremi predsedniki.

Kot je pojasnil v odgovoru na novinarsko vprašanje, svoje stališče glede financiranja zasebnih šol v celoti opira na 25. točko odločitve ustavnega sodišča, ki se mu zdi dobro vodilo ustavodajalcu, da to težavo tudi tako reši.

Ustavno sodišče je sicer odločilo, da mora država javno veljavni program (ta se dodatno deli na obvezni in razširjeni), ki ga trenutno financira 85-odstotno, tudi v zasebnih osnovnih šolah financira enako kot v javnih šolah, to je v celoti.

Pristojni odbor DZ je v četrtek za DZ pripravil novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero bi uresničil ustavno odločbo. Pri tem je kljub nekaterim opozorilom, da bi bilo lahko to ustavno sporno, podprl rešitev, da država obvezni del javnega programa v zasebnih šolah financira 100-odstotno, razširjenega dela javnega programa, ki ga morajo sicer vse šole, tudi zasebne, ponudi obvezno, pa ne financira.

Pri tem se je odprlo zlasti vprašanje razlikovanja med tistim delom javnega razširjenega programa, ki ga mora šola obvezno ponuditi, ter med dodatnim programom, ki ga država ne financira že zdaj in je specifika vsake šole.

Brglez je ocenil, da bo skozi postopek v DZ jasno, ali je DZ s predlagano rešitvijo ostal znotraj okvirov ustavne odločbe ali ne. Posameznih faz v postopku ni želel komentirati, je pa pojasnil, da so bile slednje žal včasih pogojene tudi z "raznimi taktičnimi zadevami, da se je ta zakon sploh lahko obravnaval".

Brglez je sicer v četrtek za STA pojasnil, ne bo nikoli podprl katerega koli zakona, ki bi bil protiustaven ali bi nasprotoval odločitvam ustavnega sodišča.

Cerar je spomnil, da je vlada v DZ poslala predlog novele zakona, ki je sledil odločbi ustavnega sodišča, a se je spet zapletlo v DZ.

Kot premier lahko, kot pravi, le izrazi pričakovanje, da bo kakršna koli rešitev v skladu z ustavo. Če bo v celoti sledila ustavni odločbi, je to po njegovih navedbah nesporno, če bo ustavodajalec "našel kakšen drug ustavno skladen način, pa je to njegova polna pristojnost".

Poudaril pa je še, da zakon ne vsebuje le vidikov financiranja zasebnega osnovnega šolstva, pač pa tudi številne določbe v korist boljšemu delovanju javnega šolstva. Med drugim predvideva varovalke, ki zagotavljajo, da v Sloveniji ne bi prišlo do poskusov, da bi kakšne radikalnejše skupine želele ustanavljati šole, ki bi imele nek drug namen, ne tistega, ki mu služi šolski sistem.

Cerar upa, da bo ustavodajalec našel pravo pot in sprejel zakon na ustavno skladen način, saj da je to edina dopustna pot.

Vsi se moramo zavedati, da bo potrebnega veliko potrpljenja, da se bo meja uresničila v naravi, v dogovoru s Hrvaško.

Milan Brglez, predsednik državnega zbora

Če bi se odpirala nova vprašanja, bi to bilo za nas slabše, in tega ne bom dopustil.

Miro Cerar, predsednik vlade, o (ne) uveljavljanju arbitraže
Politični vrh: štirje predsedniki in njihovi uvidi
Srečanje štirih predsednikov