"Jezus svari pred nespametjo človeka, ki gradi hišo na pesku, in priporoča modrost tistega, ki postavlja trdne temelje, temelje na skali." Foto: BoBo

Samo tam, kjer vlada pravičnost, je ohranjeno človekovo dostojanstvo. Če ni pravičnosti, zavlada nasilje. Ali pravičnost ali nasilje, tretje možnosti ni.

Nadškof Stres
Nadškof Stres
Državo imamo po Stresovih besedah "samo zato in predvsem zato, da bi naše odnose uravnavali s pogledom na to, kaj je prav in pravično in kaj ni, in ne z nasiljem ali močjo". Foto: BoBo


Vsaka skupnost, tudi politična, je zgrajena na skupnih vrednotah, temeljna vrednota, iz katere izhajajo tudi vse druge, pa je dostojanstvo sleherne človeške osebe, je v nagovoru pri maši za domovino dejal ljubljanski nadškof Anton Stres. Po njegovem mnenju je med temeljnimi nalogami, ki jih državi narekuje ta vrednota, zagotavljanje pravičnosti. Ljubljanski nadškof Anton Stres je v nagovoru zbranim v ljubljanski stolnici na predvečer dneva državnosti gradnjo države primerjal z gradnjo hiše in ob tem spomnil na Jezusovo znano prispodobo o dveh ljudeh, ki gradita hišo na različnih temeljih.

"Jezus svari pred nespametjo človeka, ki gradi hišo na pesku, in priporoča modrost tistega, ki postavlja trdne temelje, temelje na skali," je dejal Stres. Trdnost temeljev po njegovih besedah razkrijejo krize in preizkušnje. "Hiša, zgrajena na skali, lahko kljubuje nalivu in viharjem. Nasprotno pa je podoba peska podoba nezanesljivosti," je pojasnil.

Vsaka skupnost, tudi politična, je po njegovih besedah zgrajena na skupnih vrednotah, ne samo na interesih. "Interesi so kakor pesek, danes so in jutri jih odnese vihar prve spremembe," je dejal. Vrednote pa so po njegovih besedah več kakor samo interesi, so trajne, brezčasne in brezpogojne, tako kot je trajno, brezčasno in brezpogojno dostojanstvo človeške osebe, ki je temeljna vrednota.

Ta vrednota državi nalaga zagotavljanje pravičnosti: "Samo tam, kjer vlada pravičnost, je ohranjeno človekovo dostojanstvo. Če ni pravičnosti, zavlada nasilje. Ali pravičnost ali nasilje, tretje možnosti ni," je prepričan.

Državo imamo po njegovih besedah "samo zato in predvsem zato, da bi naše odnose uravnavali s pogledom na to, kaj je prav in pravično in kaj ni, in ne z nasiljem ali močjo". Kot pravi, so temeljne vrednote, na katerih mora biti zgrajena politična skupnost, etične vrednote, med katerimi je na ravni družbenih odnosov temeljna pravičnost.

"Da bi lahko država in njeni voditelji pravilno delovali, si je treba prizadevati za prevlado etičnega razuma in njegovo očiščenje, poudarja papež, kajti s prevlado interesov in oblasti, ki oslepi etično zavest pravičnosti in razoroži pravno državo, bomo gradili hišo svoje domovine na pesku z vsemi posledicami, ki jih taka gradnja pomeni," je poudaril.


Po njegovih besedah nas hitre in obsežne spremembe v sodobnem svetu pogosto navajajo na misel, da je vse spremenljivo ter da ni nobene trajne in trdne vrednote. "Toda to je tako, kakor če bi Jezus rekel, da lahko gradimo hiše na pesku. Res se marsikaj spreminja, toda dokler je človek človek s svojimi temeljnimi danostmi, potrebami in stremljenji, bo tudi vedno potreboval enake temeljne vrednote, da bo na njih gradil trdno hišo svoje državne skupnosti," je dejal. Pojasnil je, da bo potreboval jasno in učinkovito zavest o svojem neodtujljivem dostojanstvu, varnost in obrambo tega dostojanstva - torej bo potreboval pravno in socialno državo.

"Zato tudi v sodobni državi vprašanje Boga in vera vanj kot najtrdnejša osnova temeljnih moralnih vrednot nista odveč," pravi Stres. Vera in pričevanje za Božjo ljubezen po njegovih navedbah pomenita krščanski prispevek naši domovini.
Sodano: Cerkev je vedno na strani pravic narodov
Razlog, zakaj je Sveti sedež podprl samostojnost Slovenije, je, da so nauk Cerkve in še posebej papeži vselej podpirali pravice narodov. Tudi papež Janez Pavel II. je bil prepričan o pravici narodov do svobode. Slovenija mu veliko dolguje, je ob 20. obletnici samostojnosti Slovenije dejal dekan kardinalskega zbora Angelo Sodano.

Kardinal Sodano, ki je bil v času razpada Jugoslavije državni tajnik Vatikana, je ob praznovanju 20. obletnice samostojnosti Slovenije obiskal Ljubljano. V današnjem pogovoru s slovenskimi novinarji je spregovoril o priznanju neodvisnosti Slovenije, pri čemer je izpostavil vlogo tedanjega papeža Janeza Pavla II. in njegova prizadevanja za mir.

Tema miru je bila ena osrednjih tem, ki se jim je pokojni papež posvečal. Če je pri osamosvajanju Slovenije obstajala realna nevarnost vojne, jo je Janez Pavel II. želel na vsak način preprečiti, je poudaril Sodano. Ob dobrem poznavanju zgodovine nekdanje Jugoslavije je bila papeževa volja pomagati slovenskemu narodu, je še dodal.

Samo tam, kjer vlada pravičnost, je ohranjeno človekovo dostojanstvo. Če ni pravičnosti, zavlada nasilje. Ali pravičnost ali nasilje, tretje možnosti ni.

Nadškof Stres