V. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough. Foto: BoBo
V. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough. Foto: BoBo

Čas je za drugega v. d. generalnega direktorja zavoda, menijo v svetu delavcev.

Programski svet zavoda je v ponedeljek med drugim govoril tudi o pobudi 12 programskih svetnikov za Whatmoughevo razrešitev, vendar je sklenil, da se postopek razrešitve ustavi. Pobudniki so namreč zahtevali, da je razrešen z mesta generalnega direktorja. Ker pa je 28. decembra začela veljati novela zakona o RTV Slovenija, v skladu s katero je postal v. d. generalnega direktorja, je večina članov sveta menila, da ga ni mogoče razrešiti z mesta generalnega direktorja, saj mu je mandat prenehal.

Zamenjal pa bi ga tudi svet delavcev. Kot so sporočili, je oviral priprave na volitve predstavnikov zaposlenih v svet RTV Slovenija in volitve delavskega direktorja, kot je predvideno z novelo zakona o RTV Slovenija, potrjeno na novembrskem referendumu. To po njihovih navedbah ni le kršitev 52. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ampak tudi nespoštovanje referendumske volje volivcev.

Zavlačevanje s pooblastili

Kot so pojasnili, je v. d. generalnega direktorja namreč zavlačeval z izdajo sklepa s pooblastili volilni komisiji, ki je pristojna za izvedbo volitev predstavnikov zaposlenih v organe upravljanja, soupravljanja in nadzora RTV Slovenija. "To je kljub večkratnim pozivom in opozorilom, da je potekel tridnevni rok, določen v pravilniku, storil šele 23. januarja," so opozorili. Po njihovih besedah je šele na podlagi tega podpisa volilna komisija danes tudi dejansko lahko razpisala volitve za pet predstavnikov zaposlenih v novem svetu RTV Slovenija.

Svet delavcev nadalje poudarja, da Grah Whatmough ne upošteva sklepov tega organa soupravljanja in ne odgovarja na mnenja, pobude, predloge in vprašanja, ki jih na vodstvo naslovijo člani sveta, kot to predvideva participacijska pogodba. Med vprašanji brez odgovora so omenili najem zunanjega izvajalca za pisanje strategije razvoja RTV Slovenija, za kar je bilo porabljenih skoraj 50.000 evrov, neimenovanje urednice dokumentarnega programa Televizije Slovenija kljub usklajenemu predlogu odgovornega urednika in direktorja televizije ter neimenovanje urednika MMC-ja, čeprav je bil rok za prijavo na razpis že avgusta lani in čeprav v. d. urednika tega dela ne opravlja.

Izogibanje dialogu

Poleg tega se vse od ustanovne seje sveta delavcev 8. oktobra lani izogiba dialogu s svetom delavcev, zaradi česar ni mogoče sklicati redne seje tega organa. "Takšno ravnanje je tehnično kršitev 86. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in 17. člena participacijske pogodbe, vsebinsko pa onemogočanje dela organa, izvoljenega na neposrednih volitvah zaposlenih na RTV SLO," so poudarili.

Svet delavcev takšen odnos razume kot načrtno onemogočanje razprave o perečih zadevah v zavodu. "Nujna bi bila denimo razprava o alarmantnih razmerah v informativnem programu TV Slovenija, posebej o napredovanjih in delitvi uredniških mest med strokovno nekompetentne posameznike," so sklenili svoje sporočilo za javnost.