Na predlog Sveta delavcev RTV Slovenija je v finančni odbor imenoval Judito Kene. V Programski odbor za madžarski narodnostni program je imenoval Štefana Istvána Vargo, za italijanski pa Ivana Markovića.

Septembra 2023 je iz Finančnega odbora RTV Slovenija izstopila članica, ki jo je predlagal Svet delavcev. Svet delavcev je zato novembra Svetu RTV Slovenija v imenovanje predlagal novo članico Judito Kene.

Ker sta v decembru v potrjevanju najpomembnejša planska dokumenta RTV Slovenija, programsko-produkcijski in finančni načrt in ker po zakonu finančni odbor k osnutku finančnega načrta daje predhodno mnenje, je pomembno, da je finančni odbor v polni sestavi in da imajo v njem svojega predstavnika tudi zaposleni, je predsednik Sveta RTVS Goran Forbici zapisal v sklicu seje.