Po lanskih septembrskih protestih SVIZ zdaj napoveduje splošno stavko. Foto: MMC RTV SLO
Po lanskih septembrskih protestih SVIZ zdaj napoveduje splošno stavko. Foto: MMC RTV SLO

"Mi nismo poraba, mi nismo nadležni zajedavci, smo državljani in državljanke, ki izobražujemo, zagotavljamo kulturne dobrine, raziskujemo, zdravimo, negujemo, varujemo ter omogočamo upravljanje države v naše skupno dobro.

Glavni odbor SVIZ-a
Sindikati nasprotujejo ukrepom
Kaj o izhodu iz krize pravi Umar

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture bo člane pozval, da med 2. in 11. aprilom glasujejo za ali proti stavki, nečlane pa, da se do nje opredelijo. Stavkati naj bi začeli 18. aprila ob 7. uri zjutraj, prvi dan pa končali ob 19. uri. Nadaljevanje bo sproti opredeljeval glavni stavkovni odbor SVIZ-a. Stavkovni odbor vodi Jelka Velički.

Tri stavkovne zahteve
SVIZ je sprejel tudi seznam stavkovnih zahtev. Zahteva, da vlada umakne nepravične ukrepe, ki razgrajujejo socialno državo, ukrepe, ki zmanjšujejo kakovost javnega šolstva, kulture in znanosti, ter ukrep, ki znižuje plače javnih uslužbencev.

"Mi nismo zajedavci"
SVIZ še sporoča, da v celoti soglaša s stališči Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), da vladni ukrepi pomenijo začetek razgrajevanja socialne države, in zavrača "žaljivi odnos vlade do dela javnih uslužbencev". Zahtevajo spoštljivejši odnos do dela, ki ga na svojih področjih opravljajo javni uslužbenci, in opozarjajo, da to pomembno prispeva k skupni blaginji družbe.

"Mi nismo poraba, mi nismo nadležni zajedavci, smo državljani in državljanke, ki izobražujemo, zagotavljamo kulturne dobrine, raziskujemo, zdravimo, negujemo, varujemo ter omogočamo upravljanje države v naše skupno dobro," sindikat sporoča vladi.

V sindikatu nasprotujejo racionalizaciji delovanja javnih zavodov na področju kulture, ki so že zdaj na robu preživetja, ter prepovedi sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, saj bo prav ta prepoved v njih onemogočila optimalno delo. Nasprotujejo tudi ukinitvi Pedagoškega inštituta in njegovemu združevanju z nezdružljivimi zavodi.

V SVIZ-u še posebej poudarjajo nasprotovanje zviševanju normativov v vrtcih in šolah, saj menijo, da bodo ti vplivali na zmanjševanje kakovosti javnega šolstva, ter opozarjajo na napoved odpuščanja učiteljev, svetovalnih delavcev, knjižničarjev, vzgojiteljev in drugih zaposlenih v izobraževanju.

"Mi nismo poraba, mi nismo nadležni zajedavci, smo državljani in državljanke, ki izobražujemo, zagotavljamo kulturne dobrine, raziskujemo, zdravimo, negujemo, varujemo ter omogočamo upravljanje države v naše skupno dobro.

Glavni odbor SVIZ-a
Sindikati nasprotujejo ukrepom
Kaj o izhodu iz krize pravi Umar