Foto: BoBo
Foto: BoBo

Novogoriška občina bo, če bodo svetniki potrdili, na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Po smrti človeka, ki nima svojcev, so namreč občine dolžne zagotoviti pokop. Težava nastopi, če pokojni sicer imajo sorodnike, vendar ti ne izvedo za njihovo smrt.

"Ko nekdo premine, in če se nihče v nekaj dnevih ne oglasi kot naročnik, nas pogrebno podjetje po navadi obvesti in predlaga uvedbo osnovnega pokopa. V tem primeru je naročnik občina. Občina zaprosi za podatke na UE in CSD, vendar neuspešno, ker podatkov ne dobimo zaradi varstva osebnih podatkov, in potem je truplo 60 dni v Stari Gori," je pojasnila Tamara Simčič z novogoriške občine.

Svojci težko razumejo, da jih o smrti ne obvestijo zato, ker uradnikom zakonodaja onemogoča, da bi pridobili njihove podatke, razlaga Simčič. "To je nedopustno! Z vidika pokojnika ni nobene pietete. Ne more biti tako zato, ker je v zakonu nastala praznina oz. luknja."

V Novi Gorici sta se v zadnjem obdobju zgodila dva takšna primera. V prvem so po naključju navezali stik s sorodnikom pokojnega. "Po naključju smo prišli do brata, ki tudi ni živel v Republiki Sloveniji, in je bilo potem pokojnikovo truplo odpeljano v državo, v kateri je bil rojen. Če bi šlo za socialni pokop, bi bil zaradi veroizpovedi problem tudi način pokopa."

V drugem primeru se sorodniki niso oglasili. Pokope v takšnem primeru izvedejo z raztrosom pepela. "Po 60 dneh so se našli svojci, ogorčeni, da niso imeli pravice, možnosti gospe pokopati tako, kot si je sama želela," zaključuje Simčič.

Po mnenju Mestne občine Nova Gorica je zdajšnja ureditev neskladna z ustavo, zato bodo vložili oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Zahteva za ustavno presojo zakona o pogrebni dejavnosti