Pred člani programskega sveta je programsko-produkcijski načrt za prihodnje leto, pred MMC-jem pa je nov urednik. Foto: MMC RTV SLO
Pred člani programskega sveta je programsko-produkcijski načrt za prihodnje leto, pred MMC-jem pa je nov urednik. Foto: MMC RTV SLO
V prihodnjem letu bomo na RTV Slovenija lahko spremljali zimske olimpijske igre ter svetovna prvenstva v nogometu in košarki. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic
Po novem predlogu bi imel tisti zaposleni, ki kandidira na volitvah in je izvoljen, omejitev dela na informativnih programih štiri leta po vrnitvi, v primeru, ko kandidira in ni izvoljen, pa dve leti po vrnitvi v zavod. Foto: MMC RTV SLO

V razpravi o prihodnjem uredniku MMC-ja je direktor TV Slovenija Jože Možina poudaril, da bi kandidat Uroš Urbanija, nekdanji urednik notranje redakcije STA-ja, ki ga je predlagalo vodstvo zavoda, v uredništvo vnesel stabilnost in boljše medčloveške odnose. Kot prednost, ki jo je Urbanija navedel v svoji viziji prihodnosti uredništva, pa je Možina izpostavil večjo povezanost MMC-ja s televizijo in radiem.

Ugovarjal je član programskega sveta Boris Vezjak, ki se je vprašal, kako naj urednik doseže boljše medčloveške odnose, če nima podpore kolektiva. Podvomil je tudi o Urbanijevem izpolnjevanju pogojev razpisa in o njegovih referencah. Tudi predstavnik zaposlenih Slavko Bobovnik je napovedal, da za Urbanijo ne bo glasoval, saj bi novi urednik po njegovem moral imeti podporo kolektiva.

Direktor RTV Slovenija Anton Guzej je pojasnil, da je Vanji Vardjanu, kot enemu izmed kandidatov, v preteklosti že ponudil delovno mesto urednika, a se ta za to ni odločil. Opozoril pa je tudi na težavo mobinga v uredništvu. Dozdajšnji kandidati teh težav niso znali razrešiti, bi pa po njegovi oceni to znal zunanji kandidat.

Možina je v zvezi s tem še pojasnil, da je bila imenovana posebna kadrovska komisija, ki je preverila izpolnjevanje pogojev za kandidaturo vseh kandidatov. Kot je zatrdil, so vsi trije kandidati - Kaja Jakopič, Urbanija in Vardjan - pogoje izpolnjevali. Na poznejšem glasovanju o podpori je Urbanija prejel petnajst glasov podpore članov programskega sveta, Vardjan šest, Jakopičeva pa štiri.

Del 63. člena (imenovanje in mandat)
Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija

.

Odgovorne urednike imenuje in razrešuje generalni direktor na predlog direktorja Radia oziroma Televizije, ki za ta mesta izvedeta javne razpise. Javni razpis za programe multimedije oziroma teleteksta, internetnega in mobilnega portala prav tako izvedeta direktorja Radia in Televizije. Mandat odgovornih urednikov traja štiri leta.
Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik po pridobitvi mnenj direktorja Radia oziroma Televizije in uredništva. Če direktor Radia ali direktor Televizije predlaga v imenovanje generalnemu direktorju za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvih, ima večina programskih delavcev v teh uredništvih pravico predlagati v imenovanje generalnemu direktorju kandidata, ki je dobil njihovo pozitivno mnenje, o čemer obvestijo programski svet. V tem primeru generalni direktor izbere kandidata po pridobitvi soglasja programskega sveta, ki mora najpozneje 30 dni po prejetem obvestilu razpravljati in odločiti, ali da soglasje enemu, obema ali nobenemu izmed predlaganih kandidatov. ...

.

Manj prihodkov RTV-ja iz oglaševanja
Sicer pa so se člani programskega sveta RTV Slovenija na seji seznanili s programsko-produkcijskim načrtom javnega zavoda za leto 2010. Direktor javnega zavoda Anton Guzej je člane sveta uvodoma seznanil s poslovanjem RTV-ja v letošnjem letu.

Kot je povedal, je zavod v prvih osmih mesecih letos posloval pozitivno oziroma v skladu z načrti. Pri prihodkih je izpostavil negativna odstopanja v zvezi z udeležbo države pri novem plačnem sistemu. Nekoliko manjše prihodke kot v preteklosti je javni zavod imel tudi zaradi manjših prihodkov iz naslova oglaševanja, kar Guzej pripisuje gospodarski krizi. Prav tako težko napoveduje te prihodke, saj so odvisni od gospodarskih razmer v prihodnje.

V načrtu OI, nogomet in košarka
Glede na dejstvo, da bo TV Slovenija imela v letu 2010 v programu tri najpomembnejše športne dogodke - zimske olimpijske igre in svetovni prvenstvi v nogometu in košarki, pa je direktor glede tega optimističen. Na področju odhodkov so po njegovih besedah najpomembnejši stroški plač, sicer pa v novem načrtu namenjajo več sredstev kot letos programskim vsebinam s področja športa in kulture.

Programski svet je razpravljal tudi o predlogu sprememb poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV. Predlog med drugim določa, da ima tisti zaposleni, ki kandidira na volitvah in je izvoljen, omejitev dela na informativnih programih štiri leta po vrnitvi, v primeru, ko kandidira in ni izvoljen, pa dve leti po vrnitvi v zavod. Po nekaj pripombah glede teksta predloga so se člani programskega sveta strinjali, da se v besedilo vnese nekatere popravke. O predlogu bodo tako predvidoma razpravljali na naslednji seji sveta.