Papič, Lukšič, Ramšak, Majdič. Foto: BoBo
Papič, Lukšič, Ramšak, Majdič. Foto: BoBo

Nobeden od štirih kandidatov – poleg omenjenih dveh še Igor Lukšič in Anton Ramšak – namreč ni prejel več kot 50 odstotkov veljavnih glasov. Majdič je prejel 29,7 odstotka, Papič pa 35,5 odstotka glasov, so sporočili z univerze.

Na ljubljanski univerzi izbirajo rektorja za mandatno obdobje 2021‒2025. Zaradi slabšanja epidemičnih razmer so volitve izvedli elektronsko na vseh 26 članicah in rektoratu hkrati. Po spremembah statuta iz leta 2017 imajo namreč volilno pravico poleg vseh zaposlenih na univerzi tudi študenti.

Zaradi epidemičnih razmer so potekale elektronsko, z uporabo sistema SimplyVoting. Volilno pravico je imelo 45.639 volilnih upravičenk in upravičencev. Volitev se jih je udeležilo 8387 ali 18,4 odstotka, so še sporočili.

Kdo so bili kandidati?

Igor Lukšič je doktor političnih znanosti in redni profesor politologije na fakulteti za družbene vede. Bil je predstojnik oddelka za politične vede, prodekan in dekan fakultete. V letih od 2008 do 2012 je bil minister za šolstvo in šport.

Gregor Majdič dela na veterinarski fakulteti in mariborski medicinski fakulteti, kjer se ukvarja z raziskavami v molekularni nevroendokrinologiji. Je tudi soustanovitelj visokotehnološkega podjetja Animacel, ki zdravi domače živali z matičnimi celicami.

Papič je novi rektor ljubljanske univerze

Igor Papič je redni profesor na fakulteti za elektrotehniko in predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave. Od leta 2011 do leta 2013 je bil prodekan za pedagoško delo, od 2013 do 2017 dekan fakultete, od leta 2017 je rektor univerze.

Anton Ramšak je redni profesor na fakulteti za matematiko in fiziko, habilitiran za področje fizike. Kot dekan je vodil fakulteto v mandatih 2013‒15 in 2017‒19 ter še v zadnjem obdobju 2019‒21.

Kampanja za rektorja spominjala na politično