Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Foto: BoBo
Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Foto: BoBo

V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oz. 0,2 odstotka na 1.939.510. Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji kot v 2018. Število tujih državljanov pa se je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako približno enaka kot v 2018. Prvi dan 2020 je tako skupaj 156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije, leto pred tem pa je bil delež pri 6,6 odstotka.

Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo 1.051.066, žensk pa 1.044.795. Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotkov (žensk je bilo 992.496, moških pa 947.014), med tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina (moških je bilo med tujci 104.052, žensk pa 52.299).

Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se je po večletni rasti v zadnjih dveh letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Vzrok za nižji delež žensk med tujci je najverjetneje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo.