Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Po podatkih Sursa so lani zaklali manj prašičev, goveda, koz in konj kot leta 2022, medtem ko je bilo zaklanih ovc, kuncev in perutnine več.

Konj in koz so lani zaklali približno za deset odstotkov ali 100 živali manj kot leto pred tem. Masa zaklanih konj je bila na letni ravni za približno 12 odstotkov ali približno 20 ton manjša, masa zaklanih koz pa je bila manjša za približno 18 odstotkov, kar znaša okoli dve toni mesa. V klavnicah so zaklali tudi manj goveda in prašičev. Goveda so zaklali za približno devet odstotkov ali 11 tisoč živali manj, skupna masa zaklanega goveda pa je bila manjša za približno osem odstotkov, kar pomeni približno 2808 ton govejega mesa.

Zaklanih prašičev je bilo za približno osem odstotkov ali 19 tisoč manj, njihova skupna masa pa se je znižala za približno 12 odstotkov, kar pomeni približno 2457 ton mesa.

Po drugi strani pa se je zakol kuncev povečal za približno 226 odstotkov, kar pomeni, da so jih zaklali 9000 več, kot leta 2022. Kot pojasnjuje Surs, gre za relativno majhno število kuncev, zato se vsako občutnejše povečanje v številu živali tudi izraziteje odraža v stopnji rasti. Za 226 odstotkov ali približno 12 ton je bila večja tudi masa zaklanih kuncev, ki je znašala približno 18 ton mesa.

Povečal se je tudi zakol perutnine, in sicer za dva odstotka ali 882 tisoč živali, in ovc za približno odstotek ali 100 živali. Masa zaklane perutnine se je na letni ravni povečala za približno dva odstotka (1593 ton mesa), medtem ko se je masa zaklanih ovc zmanjšala za približno dva odstotka ali približno tri tone.

Zakola uvoženih prašičev in perutnine niso zaznali

Surs še navaja, da je bil zakol uvoženega goveda lani v primerjavi z letom 2022 manjši, medtem ko zakola uvoženih prašičev in perutnine niso zaznali. Zakol uvoženih živali pomeni, da so bile te pripeljane v klavnico neposredno iz tujine, da pred zakolom torej niso bile rejene v Sloveniji.