Foto: BoBo
Foto: BoBo

Strokovni sodelavci varuha človekovih pravic so center v Postojni obiskali julija in septembra. Na podlagi obiskov so pri varuhu ugotovili, da so zabojniki nameščeni v pokriti betonski stavbi z malo dnevne svetlobe. Pridržani pa niso imeli možnosti dnevnih izhodov in gibanja na prostem.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) in vodstvo centra sta pojasnila, da je bila ta nastanitev uvedena zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Osebe pa naj bi bile v zabojnikih nastanjene največ 14 dni.

Strokovni sodelavci varuha so se ob obisku prepričali, da so bili nekateri v zabojnikih nastanjeni več kot mesec dni. Izkazalo se je tudi, da nihče ne vodi evidence o trajanju takšne nastanitve, so zapisali v sporočilu za javnost.

Varuh meni, da zabojniki niso primerni za dolgotrajno nastanitev pridržanih tujcev. Ministrstvu je predlagal, da se takšna stanitev nemudoma preneha in naj se s pravilnikom uredi možnost zgolj kratkotrajnega nameščanja v zabojnike, zlasti pa varovala za preprečevanje arbitrarnega ravnanja. Predlagal je, da pristojni skupaj s predstavniki epidemiološke stroke pripravijo ustrezne strokovne podlage za izvajanja pridržanja.

Uporaba službenih psov v centru za tujce

MNZ-ju je varuh predlagal tudi opustitev uporabe službenih psov pri opravilih v centru, ki vključujejo stike s pridržanimi. V pogovorih s pridržanimi so namreč ugotovili, da primer uporabe službenega psa, ki je bil dokumentiran na videoposnetkih, verjetno ni osamljen.

Varuh meni, da je v institucijah, kjer je osebam odvzeta prostost, le izjemoma in v posamičnem primeru mogoče utemeljiti potrebnost uporabe službenega psa.

Varuh je tudi presodil, da so postopki pri pridobitvi mednarodne zaščite predolgi. Od trenutka, ko oseba v centru za tujce poda namero, čaka tudi več tednov na osebni razgovor. Pravo EU-ja sicer nalaga, da je treba prošnjo evidentirati v največ šestih dneh.

V tem času je človek še naprej pridržan kot nezakoniti tujec, četudi bi moral biti upravičen do pogojev sprejema, do katerih so upravičeni prosilci za mednarodno zaščito. Varuh je ministrstvu predlagal, naj se nemudoma zagotovi pravočasno evidentiranje prošenj za priznanje mednarodne zaščite.

Sporno pridržanje prosilcev za azil

Varuh je pridobil tudi dokument policije o enomesečnem poskusnem uvajanju hitrega ravnanja s tujci, ki izrazijo namero, da bodo zaprosili za mednarodno zaščito na policijskih postajah. Iz dokumenta, ki se nanaša na PU Koper, izhaja, da naj bi se takšna oseba pridržala do pravnomočnosti in izvršljivosti odločbe o zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito.

S tem naj bi se omogočilo njeno vračanje, preprečilo potovanje v ciljno državo oz. zloraba postopka mednarodne zaščite in posredno zmanjšalo privlačnost nezakonitega potovanja skozi Slovenijo.

Varuh meni, da je vsebina navodila skrb vzbujajoča, saj je pridržanje prosilca za mednarodno zaščito dopustno odrediti le izjemoma in le zaradi individualnih okoliščin prosilca. Odrejanje pridržanja ne more biti upravičeno, da bi se dosegli sistemski učinki in odvračanje tujcev, ki nezakonito prehajajo mejo.

MNZ: Gibanje na prostem je spet dovoljeno

MNZ bistvenim ugotovitvam ni oporekal in je zagotovil, da se bo položaj pridržanih v zabojnikih centra za tujce izboljšal. Kot so pojasnili v odzivu na ugotovitve varuha, je osebam, nastanjenim v zabojnikih, od 18. septembra zagotovljeno gibanje na prostem.

Pojasnili so še, da so dodatne namestitve začeli uporabljati zaradi povečanja števila oseb, ki so prijete pri nedovoljenem prehajanju meje. Povečuje pa se tudi število oseb, ki želijo vložiti prošnjo za mednarodno zaščito. Poudarili so, da je v tem času veljala obvezna 14-dnevna karantena ob prihodu iz nekaterih balkanskih držav. Pri nastanitvi so upoštevali varovanje zdravja zaposlenih in drugih sodelujočih. Poudarili so, da je bila v zabojnikih migrantom zagotovljena popolna oskrba, tudi zdravstvena nega, prehrana, higiena in pravni postopki.

Policija je začela pripravljati spremembe pri kratkotrajni namestitvi v nepredvidljivih situacijah. Center za tujce bo izboljšal nadzor pri namestitvi v zabojnike, ta namestitev pa ne bo presegala inkubacijske dobe novega koronavirusa, so na ministrstvu zapisali v odzivu.

Glede individualne obravnave pri odločanju o pridržanju pa so na MNZ-ju pojasnili, da so ta navodila veljala en mesec in le na območju PU-ja Koper. Na ta način je bila obravnavana ena oseba. Policija poskusnega obdobja ni podaljšala.

Zapisali so tudi, da so policijskega psa v centru uporabljali od avgusta do septembra. Za dodatno pomoč je center za tujce zaprosil zaradi povečevanja varnostne problematike, kot so grožnje s samopoškodbami in samomori, poskusi pobega in pobegi. Pes je imel ves čas nagobčnik, bil je pripet na vrvico in nosil oprsnico z napisom policija. Dodali so, da je v jedilnico vstopil le enkrat. Zaradi izboljšanja varnostne problematike psov ne uporabljajo več.