Foto: MMC RTV SLO/BoBo
Foto: MMC RTV SLO/BoBo

Skupno izjavo so sprejeli predstojniki informacijskega pooblaščenca Mojca Prelesnik, Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi, računskega sodišča Tomaž Vesel in varuha človekovih pravic Peter Svetina.

Kot so navedli v izjavi, predstojniki neodvisnih institucij z veliko zaskrbljenostjo ugotavljajo, da se v zadnjem obdobju na institucije izvajajo ponavljajoči se pritiski politike, ki se odražajo v neposrednih ter pogosto koordiniranih napadih prek medijev in družbenih omrežij.

Navajajo še, da je mogoče opaziti številne poskuse rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in rušijo dolgo grajen ugled.

Vesel: Pritiski na nadzorne institucije so strahotni, odzivi ministrov pa povedni

"Skrajno nevarno početje"

"Nadzorniki oblasti pomenijo trdno in močno državo, kar je osnova za zagotavljanje uspešnega družbenega razvoja in mora biti v interesu vseh, predvsem pa je odgovornost politikov, da slednje ščitijo kot ključne gradnike pravnega reda. Politika ustavnih pravic in samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki bdimo nad njimi, ne more in ne sme dojemati kot nujno zlo, ampak kot civilizacijsko pridobitev. Nedostojne, nekorektne, interesno motivirane in predvsem neutemeljene kritike lahko zamajajo temelje demokracije, kar je skrajno nevarno početje z negativnimi dolgoročnimi učinki," so zapisali.

Po njihovi oceni smo prišli do točke, ki je skrajni trenutek za dvig standarda komuniciranja in sodelovanja v državi. Z izjavo želijo vplivati na izboljšanje stanja po načelu zgledovanja od zgoraj navzdol, kar "lahko močno vpliva na ravnanje ljudi ter njihovo zaupanje v javne institucije".

Ob prihajajoči obletnici dneva državnosti zato javno pozivajo celoten politični prostor, da sledi že doseženim vrednotam in težnjam k razvoju demokracije v Sloveniji. "Treba je umiriti razmere in zagotavljati spoštovanje do institucij, ki predstavljajo imunski sistem države," so navedli.

Osnutek izjave je že pred dnevi objavil spletni portal Siol. Izjavo so usklajevali predstavniki računskega sodišča, informacijskega pooblaščenca, KPK-ja, varuha človekovih pravic in drugi. Ustavno sodišče je pristop k taki izjavi zavrnilo, je Siolove navedbe ob objavi potrdil Vesel.

Predstavniki štirih neodvisnih organih o poskusih rušenja demokracije