Sindikati naj bi nekoliko odstopili od zadnje zahteve, da se vsi varčevalni ukrepi v celoti sprostijo s prihodnjim letom. Foto: Pixabay
Sindikati naj bi nekoliko odstopili od zadnje zahteve, da se vsi varčevalni ukrepi v celoti sprostijo s prihodnjim letom. Foto: Pixabay

Dogovor naj bi parafirali danes ob 15. uri. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je dejal, da sta lahko z dogovorom zadovoljni obe strani, saj so finančne posledice dogovora obvladljive, hkrati pa dogovor daje več in prej tistim, ki so v slabšem socialnem položaju.

Ključne točke dogovora
Minister in vodji sindikalnih pogajalskih skupin so na kratko predstavili nekatere ključne točke iz dogovora. Minister je kot pomembno izpostavil, da so v dogovoru predvideli roke za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest, kar sicer v plačnem sistemu stalno povzroča trenja.

Celoten znesek v ta namen je na letni ravni dogovorjen v višini 70 milijonov evrov. A v prihodnjem letu še ne bo potreben v celoti, saj bodo, kot je navedel, pri najslabše plačanih nepravilnosti začeli odpravljati in višje plače izplačevati z majem, za ostale pa z julijem. Z zdravniki se bodo pogovarjali posebej, a dinamika odprave anomalij naj bi tudi zanje potekala v istih rokih kot za ostale javne uslužbence.

Za sindikate je pomembno tudi, da se bodo začeli bolj konkretno odpravljati varčevalnih ukrepi. Kot je pojasnil vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, se večina varčevalnih ukrepov odpravlja v prihodnjem letu, v letu 2018 pa bodo veljale le še omejitve pri delovni uspešnosti in zamik izplačil napredovanj na december. Leto 2019 ni del dogovora.

Posebej je Štrukelj izpostavil regres v višini tisoč evrov za tiste do 16. plačnega razreda. Pri zaposlenih od 40 plačnega razreda dalje bo regres še vedno manjši od minimalne plače, a bo glede na letos višji, in sicer bo znašal 600 evrov oziroma za tiste od 50. plačnega razreda 550 evrov.

Pomemben premik so po njegovih besedah že za prihodnje leto naredili tudi pri premijah kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja. Predvideli so, da se bodo premije celo leto izplačevale v 30 odstotkih, za starejše od 50 let v polovičnem znesku od marca dalje, za starejše od 55 let pa v 80 odstotkih.

Sicer pa dogovor vključuje tudi varovalke o soglasju glede temeljnih vprašanj plačne in uslužbenske zakonodaje. Po besedah vodje druge sindikalne pogajalske skupine Jakoba Počivavška je prav tako pomemben del dogovora smiselna uporaba določil sporazuma z zdravniškim sindikatom Fides glede standardov in normativov ter plačila v primeru preseganja le teh.