Ustavno sodišče o omejitvi gibanja
Sorodna novica V četrtek 36 novih potrjenih primerov okužb, umrlo pet bolnikov

V javnosti so se po uveljavitvi odloka, ki ga je vlada sprejela 29. marca kot odziv na epidemijo novega koronavirusa, pojavili očitki, da je omejitev gibanja na občino stalnega ali začasnega prebivališča neustavna. Vlada je ocenila, da je pobuda neutemeljena, in ustavnemu sodišču predlagala, naj jo zavrne, saj bi to imelo nepopravljive posledice za javno zdravje.

A ustavno sodišče je pobudo vendarle sprejelo v obravnavo. Začasno je zadržalo izvajanje 7. člena odloka, ki pravi, da prepoved iz odloka "velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije". Kot so zapisali v obrazložitvi sklepa, bo morala vlada do končne odločitve redno presojati o upravičenosti ukrepov iz odloka. Ob upoštevanju strokovnih razlogov mora nato ukrepe podaljšati, spremeniti ali odpraviti, o tem pa obvestiti javnost.

Kot je ocenilo sodišče, bi v primeru nadaljnjega izvrševanja odloka kot v primeru njegovega zadržanja v celoti lahko nastale težko popravljive ali celo nepopravljive škodljive posledice. Prepoved gibanja med občinami in zadrževanja na javnih krajih sicer še vedno velja.

Prepoved gibanja med občinami in zadrževanja na javnih krajih še vedno velja. Foto: BoBo
Prepoved gibanja med občinami in zadrževanja na javnih krajih še vedno velja. Foto: BoBo
Sorodna novica Komisija želi nekaj dopolnil, a množično testiranje lahko vseeno steče

Z delnim zadržanjem odloka, ki ne posega v vsebino odrejenih ukrepov, pa je mogoče morebitne škodljive posledice za uresničevanje ustavnih pravic do gibanja in združevanja vsaj delno omejiti. Po drugi strani pa se ogroženost prebivalstva zaradi bolezni na ta način ne poveča, ocenjuje ustavno sodišče.

Kot so pojasnili v sklepu, so posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so odrejeni z odlokom, trajnejše narave, saj niso časovno zamejeni. Prepoved iz odloka namreč velja do prenehanja razlogov zanjo, kar pa po mnenju ustavnega sodišča ni nujno za dosego namena, ki ga odlok zasleduje.

Enak namen je namreč mogoče doseči tudi z določitvijo, da bo vlada sorazmernost ukrepov periodično preverjala in jih podaljšala samo, če bo glede na vsakokratne razmere in mnenje stroke glede širjenja bolezni ugotovila, da so še potrebni za doseganje ciljev, so še navedli v obrazložitvi.

Ministrstvo odločitev podpira

Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, bodo odločitev ustavnega sodišča preučili in jo tudi spoštovali. "Takšno odločitev podpiramo oziroma jo v praksi skoraj vsakodnevno izvajamo, zato tudi tako pogosta sprememba predpisov," so poudarili na ministrstvu.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je ocenil, da je odlok o omejitvi gibanja prestal presojo ustavnega sodišča. Foto: Televizija Slovenija
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je ocenil, da je odlok o omejitvi gibanja prestal presojo ustavnega sodišča. Foto: Televizija Slovenija

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na Twitterju ocenil, da je odlok o omejitvi gibanja prestal presojo ustavnega sodišča. "Ravnali smo prav! Del, ki je zadržan, ni problematičen. Vlada bo pač periodično ugotavljala, ali je izvajanje odloka še potrebno, in ga, kot nalaga ustava, podaljševala ali preklicala," je dodal.

Na ministrov zapis se je odzval Andraž Teršek s Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Opozoril je, da ustavno sodišče o vsebini odloka in njegovi ustavnosti še ni odločilo. "O tem bo šele odločilo. Verjetno v razumno kratkem času. Minister za notranje zadeve je sicer na svojem tvitu zapisal nekaj drugega - kar ne drži. Domnevam, da se mu je v delovni naglici zgodil zgolj naključno netočen zapis," je zapisal Teršek.

Odločitev ustavnega sodišča pozdravlja tudi opozicija

Sorodna novica Pahor želi postopke za izbor novega ustavnega sodnika izpeljati v predvidenih rokih

V opozicijskih strankah so odločitev ustavnega sodišča pozdravili. Po navedbah LMŠ-ja je prav, da ustavno sodišče razjasni vse dvome o (ne)ustavnosti vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja oz. njegovih členov, zlasti ker gre pri teh ukrepih za posege v temeljne človekove pravice in svoboščine. "Če vlada ljudem, pa čeprav v imenu zajezitve širjenja virusa, prepoveduje gibanje, pri tem ne sme biti niti kančka dvoma. Tak ukrep mora biti v celoti zakonit in v skladu z ustavo," so navedli v LMŠ-ju.

Po ocenah stranke SD je ustavno sodišče s sprejetjem pobude za oceno ustavnosti jasno pokazalo, da gre pri vladnih omejitvah za poseg v pravice ljudi, ki mora biti zato sorazmeren s tveganjem in časovno omejen. Gre za vmesno odločitev do končne vsebinske presoje, ki pa z obrazložitvijo po mnenju SD-ja kaže, da gre pri omejevanju gibanja ljudi tudi za "načelna in pomembna ustavosodna vprašanja". Ob tem so za zavajajočo označili navedbo notranjega ministra Aleša Hojsa, da je vladni odlok prestal presojo ustavnega sodišča. "Kot jasno izhaja iz sklepa, ustavno sodišče o zadevi vsebinsko sploh še ni odločalo," opozarjajo v SD-ju.

V SAB-u so v odzivu na odločitev sodišča ugotavljali, da pri omejevanju gibanja na občino s stalnim prebivališčem očitno ni vse tako, kot bi moralo biti: "Ukrep mora imeti rok trajanja, kar je potrdilo tudi ustavno sodišče."

Levica: "Vrsta ukrepov je potencialno ustavno spornih"

Tudi v Levici pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča, da sprejme pobudo za oceno ustavnosti odloka o omejitvi gibanja ljudi med občinami v obravnavo. "Trdno smo prepričani, da je prepoved medobčinskega gibanja v nasprotju z ustavno zagotovljeno pravico do svobode gibanja," je v sporočilu navedel vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec.

"Čedalje bolj je jasno, da je vrsta ukrepov, ki jih je sprejela vlada, neživljenjskih, nesorazmernih in potencialno ustavno spornih," so navedli v Levici. Napovedali so, da bodo v ponedeljek s podpisi več kot tretjine poslancev vložili zahtevo za oceno ustavnosti 9. in 103. člena protikoronskega zakona. Slednji opredeljuje policijska pooblastila za namen obvladovanja epidemije. Napovedujejo tudi zahtevo za oceno ustavnosti v sredo sprejetega novega odloka, s katerim se po navedbah Levice omejuje gibanje ljudi med občinami na podlagi interventnega zakona.

Sorodna novica Nacionalnih preverjanj znanja letos ne bo, ZPM Moste-Polje poziva k odpovedi mature

Neenotno glasovanje

Ustavni sodniki o štirih točkah, ki sestavljajo sklep, niso glasovali enotno. O sprejetju pobude za oceno ustavnosti odloka so glasovali z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval Klemen Jaklič. Drugo in četrto točko sklepa, ki opredeljujeta omenjeno zadržanje izvajanja dela odloka in način njegove izvršitve, je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Marko Šorli.

Tretjo točko sklepa, ki opredeljuje zavrnitev predloga za zadržanje izvajanja odloka v preostalih točkah, pa je ustavno sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnici Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs ter sodnik Rok Čeferin, vsi trije so napovedali tudi delno pritrdilna in delno odklonila ločena mnenja. Sodnika Jaklič in Šorli pa sta napovedala delno odklonilni ločeni mnenji.

Več pobud za presojo vladnih ukrepov

Ustavno sodišče je v povezavi z odlokom o omejitvi gibanja zaradi epidemije koronavirusa prejelo tri pobude za oceno ustavnosti in še "šest ali sedem pobud" za oceno ustavnosti drugih odlokov, ki so bili sprejeti v povezavi z epidemijo.

Ob vložitvi pobude za oceno ustavnosti so se pojavila ugibanja o tem, kdo jo je sploh predlagal. Na ministrstvu za notranje zadeve so jo namreč prejeli v anonimizirani obliki. Na ustavnem sodišču so pojasnili, da je pobudnik dal predlog za prikritje identitete, v današnjem sklepu pa je tudi navedeno, da so pogoji za to izpolnjeni. Tako tudi danes objavljena odločitev ustavnega sodišča pobudnika ne razkriva, je pa navedeno ime odvetniške družbe, ki tega pobudnika zastopa. To je odvetniška družba Fincinger.

Posamezniki lahko ostanejo v samoizolaciji v počitniških hišicah

V soboto bo začel veljati spremenjen odlok, ki določa dodatne izjeme pri prehajanju občinskih meja. Ob tem so na ministrstvu za notranje zadeve odgovorili na nekaj pogostih vprašanj in dodali, da tisti, ki so v samoizolaciji na vikendih, kjer niso prijavljeni, tam lahko ostanejo, saj pravico do bivanja dokazujejo tudi z drugimi listinami.

Odgovori na pogosta vprašanja

Ali gremo z družino lahko na vikend?

Posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, je zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop do tam je dovoljen le po najbližji javni cesti ali poti.Pri gibanju in zadrževanju mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Vzorec izjave je dostopen na www.gov.si/novice/2020-04-17-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-izvajanja-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih/

Ali so ljudje, ki trenutno bivajo v svojih vikendih, v prekršku?

Če se ljudje nahajajo na vikendih, kjer niso (stalno ali začasno) prijavljeni, lahko ostanejo na vikendu. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.

Stalno prebivališče imamo v eni občini, podjetje in stanovanje pa imamo v drugi občini, kjer smo želeli ostati do konca karantene. Kaj naj naredimo?

Ker začasno živite na drugem naslovu, predlagajo, da tam tudi ostanete. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu.

Ali lahko nakup v trgovini opravim tudi v občini, kjer sem zaposlen, ali moram iti v trgovino v svojem domačem kraju?

Lahko, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.