Predlog novele zakona o vrtcih predvideva tudi uvedbo brezplačnega vrtca za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz družine, ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne, je sporočila vlada po današnji seji.

Kot so zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, se bo tako izboljšala finančna dostopnost vrtca za starše, zaradi česar gre pričakovati dvig deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce.

Vlada predlaga uvedbo brezplačnega vrtca od drugega otroka. Foto: Pixabay
Vlada predlaga uvedbo brezplačnega vrtca od drugega otroka. Foto: Pixabay

Stroge kazni za kršilce

Predlagana novela obenem prinaša nekaj bistvenih novosti, ki odpravljajo pomanjkljivosti zdajšnje ureditve, ki so se pokazale v praksi.
Vlada z novelo prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok. Novela ob tem določa stroge sankcije za kršitev te prepovedi, in sicer takojšnjo prepoved opravljanja dejavnosti ter globo za kršitev prepovedi v razponu od 5000 do 10.000 evrov.

V pripravi tudi novela zakona o prijavi prebivališča

Vlada je potrdila tudi poročilo o aktualni problematiki na področju prijave prebivališč večjega števila posameznikov na enem naslovu in predloge za odpravo anomalij ter izboljšanje predpisov, ki urejajo področje prijave prebivališč. Pripravljajo novelo zakona o prijavi prebivališča in že izvajajo nadgradnjo registra stalnega prebivalstva.

Pristojnim inšpektorjem bo novela omogočila učinkovitejše delovanje, saj določa povečano število prekrškov za kršitev posameznih določb zakona o vrtcih. Obenem dograjuje tudi institut varuha predšolskih otrok na domu, so zapisali.

Obenem razmejuje med dejavnostjo predšolske vzgoje in dejavnostjo varstva otrok ter drugimi storitvami, ki so namenjene predšolskim otrokom, a njihov osnovni namen ni njihovo varstvo. To so animacije, organiziranje rojstnodnevnih zabav in podobno.

Novela določa tudi, da v razvid in register pri ministrstvu ne vpisujejo oseb, ki občasno varujejo otroke na njihovem domu, torej to dejavnost opravljajo kot osebno dopolnilno delo, in pravnih oseb, ki kot pridobitno dejavnost opravljajo občasno varstvo otrok na njihovem domu, so še zapisali na ministrstvu.

Vlada proti posvetovalnemu referendumu glede vojaških investicij

Vlada je na seji ocenila, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 nedopusten. O tem je obvestila tudi DZ.

Kot so poudarili, sprejem zakona omogoča izpolnjevanje obveznosti, ki jih je Slovenija prevzela z vstopom v Nato, kar je prav tako ključnega pomena za zagotavljanje vojaške obrambe države.

Opomnili so, da je obrambni resor v času finančne in gospodarske krize nesorazmerno delil usodo stabilizacije javnih financ v državi. V letih od 2010 do 2015 se je obrambni proračun zniževal, prav tako se je zniževal delež investicijskih sredstev za opremljanje in modernizacijo Slovenske vojske. Dozdajšnja rast investicijskih sredstev za potrebe Slovenske vojske pa ne zagotavlja potrebnega razvojnega preskoka in modernizacije Slovenske vojske.

Predlog o razpisu posvetovalnega referenduma je sicer že 24. avgusta predstavila stranka Levica. Slovenija namreč po njihovem prepričanju ni niti najmanj vojaško ogrožena in nima razloga za večanje sredstev za vojsko, pač pa je ogrožena zdravstveno, gospodarsko in razvojno. Na začetku oktobra se je do njihovega predloga že opredelil parlamentarni odbor za obrambo, ki večinsko ni podprl predloga poslanske skupine Levice.