Premier Janez Janša bo z varčevalnimi ukrepi seznanil tudi partnerje v Ekonomsko-socialnem svetu. Foto: BoBo
Premier Janez Janša bo z varčevalnimi ukrepi seznanil tudi partnerje v Ekonomsko-socialnem svetu. Foto: BoBo
Vlada s socialnimi partnerji
Kako bo vlada varčevala

Predsednik Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in predstavnik delodajalske strani Jože Smole je na novinarski konferenci po seji povedal, da so ukrepe okvirno podprli, a z namenom, da se z njimi tudi podrobneje seznanijo.

Ob 22. uri bo premier Janez Janša varčevalne ukrepe podrobneje predstavil v Odmevih. Prenos bo tudi na MMC-jevem spletnem predvajalniku.

Vlada je socialnim partnerjem predstavila ukrepe za uravnoteženje javnih financ, ne pa konkretnih analiz ukrepov, "številk". Gre za ukrepe na področju notranjega varčevanja, delovanja javnega sektorja ter različne politike in programe države, je pojasnil finančni minister Janez Šušteršič.
Gradiva s konkretnimi številkami naj bi vlada partnerjem poslala v prihodnjih dneh, nato pa socialni dialog vodila v skladu z njihovimi odzivi, je dejal Šušteršič. Vlada ima sicer le 14 dni, da sprejme predlog rebalansa letošnjega proračuna, če želi, da bi bil ta sprejet do konca aprila in bi torej imel finančne učinke še v tem letu.

Po neuradnih informacijah naj bi vlada med predloge varčevalnih ukrepov uvrstila tudi ukinitev dveh prazničnih dni. Tako 2. januar kot 2. maj naj bi se vrnila med delovne dni. Kot poročajo Finance, bi takšna ureditev Slovenijo vrnila med države z evropsko usklajenim delavnikom, dvignila bi se produktivnost podjetij in znižali stroški ponovnega zagona proizvodnje.

Skupaj z rebalansom bo vlada državnemu zboru predlagala še zakon za uravnoteženje javnih financ, ki bo omogočil vse zakonske spremembe. Pri večini ukrepov bodo namreč potrebne spremembe zakonov.
Ukrepi za notranje varčevanje
Med ukrepi, ki predstavljajo izhodišče za pogajanje s socialnimi partnerji, pa so ukrepi s področja notranjega varčevanja, kar denimo vključuje tudi združevanje agencij, boljše gospodarjenje z nepremičninami, nižanje potnih stroškov, licenčnin za informacijsko tehnologijo, znižanje sredstev za financiranje političnih strank in verskih skupnosti, je navedel Šušteršič.

Varčevanje v javnem sektorju
Drugi sklop ukrepov se nanaša na javni sektor, in sicer na pravila o zaposlovanju, prilagoditvi normativov na področju izobraževanja, cenah zdravstvenih storitev in zdravil, višini plač javnih uslužbencev ... V tretjem sklopu ukrepov so zajeli tudi področje investicij in državnih subvencij.

Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak je ob tem dejal, da ukrepe predlagajo zato, da ohranimo socialno državo. Še pred sejo pa je povedal, da se želijo otresti bremena, da država ne more živeti, ne da bi se vsako leto zadolžila vsaj za 1,5 milijarde evrov, torej da bi porabili toliko, kolikor ustvarimo. "Če se ne bomo okoli tega dogovorili, je vse ostalo zaman," je menil.

Štrukelj: Časa je rekordno malo
Smole je dejal, da je za delodajalce najpomembneje, da bo javni sektor učinkovit in stroškovno v takšnih okvirih, da ne bo imel težav, kot jih ima državni proračun danes. Medtem pa predsednik konfederacije javnega sektorja Branimir Štrukelj opozarja, da je čas, ki je namenjen socialnemu dialogu, rekordno kratek in se bo usklajevati izjemno težko.
Gospodarstveniki upajo, da bodo prepričani
Dušan Miščević iz sindikata carinikov in nekdanji vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja je še pred ESS-jem ocenil, da bo treba najti neko srednjo pot. "Ali bo vlada za to, bomo videli. Zaenkrat ne kaže nič kaj lepo," pravi in dodaja, da se boji, da lahko pride do socialnih nemirov, če zadeva ne bo urejena z dogovorom. Meni, da današnji predlogi ne bodo vse, kar bo vlada predlagala; pričakuje vsaj še predlog za podaljšanje interventnega zakona.

Je pa Štrukelj problematiziral napovedano novinarsko konferenco po seji ESS-ja, na kateri naj bi sodelovala predsednik ESS-ja Jože Smole in minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak. Po Štrukljevem mnenju bi bilo prav, da bi tudi sindikati imeli priložnost, da enakovredno predstavijo svoja stališča in prve vtise.

Varčevalni ukrepi
Janša je koalicijskim poslancem v sredo predstavil ukrepe, pri katerih vlada izhaja iz stališča, da izbira prioritete in najprej poseže po tistem delu javne porabe, v katerem gre za privilegije, delu, ki se tiče funkcionarjev, in varčuje pri sebi. Naslednje naj bi bile na vrsti rezerve, kamor sodijo tudi javna naročila in, nazadnje, tisti ukrepi, ki so, tako je pojasnil Janša, "nekoliko težji".

Rezi v porodniški dopust?
Neuradno naj bi bili med predlogi 6-odstotno znižanje funkcionarskih plač, zmanjšanje privilegijev, ki jih imajo funkcionarji, in intervencijski ukrepi na področju plač v javnem sektorju, med njimi znižanje povračila stroškov, povezanih z delom in drugih izplačil, kot so jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in dnevnice za službena potovanja. Predlagali naj bi tudi "reze" v nadomestilo za porodniški dopust.

Vlada s socialnimi partnerji
Kako bo vlada varčevala