Vodstvo STA-ja pričakuje, da bo vlada s poplačilom dolga potrdila, da ustavitev financiranja javne službe ni nastala iz osebnih ali političnih razlogov. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Vodstvo STA-ja pričakuje, da bo vlada s poplačilom dolga potrdila, da ustavitev financiranja javne službe ni nastala iz osebnih ali političnih razlogov. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

To so dokumenti, v katere lahko po navedbah vodstva Slovenske tiskovne agencije (STA) vpogleda vlada kot edini družbenik agencije. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so vladi posredovali vse zahtevane poslovne listine in podatke na podlagi dopisov iz oktobra in novembra lani, ne pa odgovorov na vprašanja o številu intervjujev, primerjavi njihove dolžine in o drugih vprašanjih, ki temeljijo na avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju vsebin in ki jih varuje medijska zakonodaja.

V sporočilu je vodstvo STA-ja poudarilo, da vlada ni zahtevala dokumentacije na način, kot bi jo pravno-formalno morala, prav tako kljub njihovim večkratnim pozivom ni posredovala informacij, komu in na kakšen način naj dostavijo zahtevano dokumentacijo. A STA posluje transparentno, zato so se kljub temu odločili, da dokumentacijo izročijo. Od vlade pa pričakujejo, da bo z njo ravnala zakonito in da bo spoštovala zaupnost dokumentov, so še navedli.

Vodstvo pričakuje, da bo vlada sprostila ustavljeno financiranje

"Čeprav obstaja jasna zakonska podlaga za izplačilo nadomestila za opravljanje javne službe obveščanja, želi vodstvo s to potezo odpraviti pomisleke glede poslovanja in pričakuje, da bo vlada sprostila ustavljeno financiranje," so zapisali. "To je še eden v vrsti korakov, s katerimi STA daje jasno vedeti, da se vlada brez argumentov igra z usodo agencije," je dodal direktor agencije Bojan Veselinovič.

Spor med STA-jem in Ukomom oziroma vlado se stopnjuje že od konca prejšnjega leta. Premier Janez Janša je direktorja STA-ja na začetku marca celo pozval k odstopu. Foto: BoBo
Spor med STA-jem in Ukomom oziroma vlado se stopnjuje že od konca prejšnjega leta. Premier Janez Janša je direktorja STA-ja na začetku marca celo pozval k odstopu. Foto: BoBo

V vodstvu STA-ja so znova spomnili, da zakonodaja določa, da je ustanovitelj dolžen financirati javno službo STA, in sicer v skladu s poslovnim načrtom STA-ja. "Ta zakon vlada krši že štiri mesece, STA pa opravlja javno službo obveščanja slovenske in tuje javnosti brez plačila zanjo že 112. dan," so navedli. Pričakujejo, da bo vlada s poplačilom dolga potrdila, da ustavitev financiranja javne službe ni nastala iz osebnih ali političnih razlogov. Slednje bi bilo po njihovih ocenah namreč nesprejemljiv precedens ter velika grožnja za preostale nosilce javnih služb v kulturi, zdravstvu, šolstvu ...

Potezo vodstva agencije, da je pripravilo in poslalo dokumentacijo na vlado, so pozdravili tudi vsi trije organi zaposlenih – zastopstvo uredništva, svet delavcev in sindikat novinarjev, ob tem pa so tudi sami poudarili, da so v dokumentaciji poslovne skrivnosti in osebni podatki, zato pričakujejo, da bo spoštovana zaupnost. Ob tem izražajo upanje, da se bo zadeva zdaj vendarle pozitivno razpletla, kot so to na vladi napovedovali, saj zaposleni na STA-ju še naprej vestno opravljajo svojo zakonsko dolžnost javne službe, čeprav zanjo še niso prejeli plačila, ki jim pripada po zakonu.

Svet delavcev RTV Slovenija podpira zaposlene na STA-ju

Svet delavcev RTV Slovenija podpira zaposlene na Slovenski tiskovni agenciji (STA) pri njihovih prizadevanjih za ureditev finančnega stanja na agenciji, ki bo letos praznovala 30 let obstoja. Podpira prizadevanja, da se spoštuje 66. člen zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 (ZIUPOPDVE) in se za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva iz proračuna države v skladu s sprejetim Poslovnim načrtom STA za leto 2021.

Ugotavljajo, da je STA del hrbtenice nacionalnega medijskega prostora in eden ključnih dejavnikov obveščanja najširše javnosti. Informacije, ki jih strokovno in z najvišjimi novinarskimi standardi posredujejo javnosti zaposleni na STA-ju, so izjemno pomemben vir za številne medije, različne javnosti, skupine in posameznike ter tuje javnosti in medije, je v imenu sveta delavcev RTV Slovenija sporočila predsednica sveta Petra Bezjak Cirman.

Spor glede upravičenosti do dokumentacije

STA letos ne dobiva zakonsko zagotovljenih sredstev za financiranje javne službe STA-ja. Vladni urad za komuniciranje (Ukom) kot razlog navaja, da mu STA ni predložil dokumentacije, ki jo je zahteval že lani. Na STA-ju so ob tem pojasnjevali, da je dokumentacija, ki jo je zahteval Ukom, takšne narave, da bi za njen dostop potreboval družbeniške pravice. Zato je STA že večkrat pojasnil, da je v skladu s pridobljenimi pravnimi mnenji Ukomu ne more posredovati.

Vodstvo in nadzorni svet STA-ja že več mesecev hkrati ponavljata, da je vladi kot družbenici vsa dokumentacija vedno na voljo. Veselinovič je vlado 12. aprila tudi javno pozval, naj vendarle pisno sporoči, komu in na kakšen način lahko dokumentacijo zakonito predajo. Informacije niso dobili, zato so po vnovičnem posvetovanju s pravniki kot "zahtevo" po predaji dokumentacije sprejeli večkrat javno izražena pričakovanja vladnih predstavnikov, tudi predsednika in podpredsednikov vlade, po predložitvi dokumentacije.