Janko Veber opozarja, da se je ukinja upokojitvene bonuse in s tem posega na področje pokojninske zakonodaje, čeprav je bil pokojninki zakon na referendumu zavrnjen. Foto: BoBo
Janko Veber opozarja, da se je ukinja upokojitvene bonuse in s tem posega na področje pokojninske zakonodaje, čeprav je bil pokojninki zakon na referendumu zavrnjen. Foto: BoBo
Dvorana za seje odbora
Po dveh dneh in skupaj 18 urah zasedanja se je odbor DZ-ja za finance prebil skozi vseh 350 dopolnil zakona o uravnoteženju javnih financ. Foto: MMC RTV SLO
Vrtec
Večina ukrepov, ki jih je odbor omilil, spada na področje družinske politike. Vrtec za drugega otroka sicer ne bo več brezplačen, a bodo starši morali plačati "le" 30 odstotkov stroškov. Foto: MMC RTV SLO

Zaradi drastičnega zmanjšanja sredstev za javno upravo bodo prenekateri postopki za zagon investicij zastali, s tem pa povzročili še večjo gospodarsko krizo, je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril vodja poslanske skupine SD-ja Janko Veber. Rebalansa in zakona o uravnoteženju javnih financ v stranki zato ne bodo podprli.

Opozoril je tudi na to, da je odbor DZ-ja za finance ponoči k omenjenemu zakonu sprejel dopolnila, s katerimi se praktično čez noč ukinjajo časovni bonusi za upokojevanje. Poslanka SD-ja Andreja Črnak Meglič pa je ob tem opozorila tudi na neustavnost takšnega dejanja.

V SD-ju nasprotujejo tudi korenitemu rezu na področju izobraževanja in znanosti, saj da posega v odločitve, ki so izrazito strokovne narave. Črnak Megličeva je še ugotovila, da se ukrepi, ki naj bi sprva veljali le do konca leta 2013, zdaj pogojujejo z gospodarsko rastjo, ta pa načrtovane višine ne bo dosegla do leta 2015 ali celo 2016, je dejala.
Možnost za dogovor še ostaja
Odbor DZ-ja za finance je omilil nekatere varčevalne ukrepe v predlogu zakona o uravnoteženju javnih financ in poskrbel, da so členi z vprašanji, ki jih vlada in sindikati še niso uskladili, ostali odprti.

Tako še ostaja možnost, da se izid morebitnega dogovora med sindikati javnega sektorja in vlado z dopolnili v zakon vnese na četrtkovi seji državnega zbora. Vlada in sindikati naj bi namreč danes še zadnjič skušali najti kompromisno rešitev.

Odprti ostajajo členi, ki se nanašajo na normative v šolah in vrtcih, regres, nižanje plač javnih uslužbencev, odpravo plačnih nesorazmerij in nižanje nekaterih pravic iz dela javnih uslužbencev.

Omilili ukrepe na področju družinske politike
Del varčevalnih ukrepov so člani odbora omilili na zahtevo sindikatov, del pa na predlog koalicijskih strank DeSUS in NSi. Sprejeli so več dopolnil s področja družinske politike, med katerimi je dopolnilo, po katerem bodo starši za drugega otroka v vrtcu plačevali 30 odstotkov stroškov (do zdaj je bil vrtec za drugega otroka brezplačen), starševsko nadomestilo, ki se izplačuje po prvih treh mesecih porodniške, bo znašalo 90 odstotkov osnove in se v zadnjih treh mesecih ne bo znižalo na 80 odstotkov, plačilo porodniške ostaja nespremenjeno. Starševsko nadomestilo bo nespremenjeno (torej 100-odstotno), če osnova ne bo presegla 736 evrov.

Odbor je na področju pokojnin višino tiste, ki se izplačuje iz državnih sredstev, omejil na največ 1.450 evrov, letni dodatek pa bodo prejeli tisti upokojenci, katerih pokojnina je nižja od 622 evrov.

Prihaja krizni davek
Kot začasen ukrep se uvaja dodatni, četrti dohodninski razred. Člani odbora so z dopolnili višino dohodka za tiste, ki "padejo" v ta razred, dvignili na 70 tisoč evrov. Po besedah finančnega ministra Janeza Šušteršiča, gre za začasen ukrep, nekakšen "krizni davek", ki bo v državno blagajno prinesel okoli 15 milijonov evrov.

Uvedbo dodatnega dohodninskega razreda je predlagal opozicijski SD. Medtem ko je koalicija ta predlog podprla, pa je večino dopolnil opozicijskih SD in Pozitivne Slovenije zavrnila. Zavrnila je dopolnila SD-ja o črtanju členov, ki posegajo na področje osnovne šole (postopno uvajanje tujega jezika kot obveznega predmeta za učence 1. razreda, nižanje števila ur za izbirne predmete in spremembe pri nacionalnem preverjanju znanja).

Opozicija: Nekateri členi ne spadajo v varčevalni zakon
Majda Potrata
(SD) je prepričana, da teh členov v zakonu, ki naj bi bil varčevalni, ne bi smelo biti, saj prinašajo dodatne stroške. Opozorila je še, da so bile te spremembe sprejete brez sodelovanja stroke. Da nekatere spremembe nimajo nobene zveze z varčevanjem, je opozorila tudi Renata Brunskole (PS), opozicijski poslanci pa so še menili, da se je zakon o uravnoteženju javnih financ sprejemalo prehitro.

Seja odbora DZ-ja za finance je bila znova maratonska, saj so člani tudi tokrat delo končali v zgodnjih jutranjih urah in v dveh dneh obravnave zasedali 18 ur. Vloženih je bilo 350 dopolnil.

Zakon o uravnoteženju javnih financ skupaj s predlogom rebalansa proračuna predstavlja podlago varčevalnih ukrepov, ki jih želi uveljaviti vlada. Poslanci bodo oba zakona obravnavali na izredni seji v četrtek in petek.